Kako da promenim svoj channel manager?

Uz naš Quick Switch postupak možete da promenite svoj channel manager, a da vaš objekat ostane onlajn.

To znači da vaša postojeća konekcija na Booking.com veb sajtu neće biti deaktivirana, već ćete ostati povezani sve do prebacivanja na usluge novog provajdera. Tako nećete propustiti moguće rezervacije.

Ako želite da promenite svoj channel manager, pratite uputstva u nastavku:

  1. Ulogujte se u Booking.com ekstranet i kliknite na ikonicu “Nalog” u gornjem desnom uglu. Izaberite opciju “Channel manager” iz padajućeg menija.

  2. Kliknite na dugme “Prebacite se na novi channel manager” kako biste započeli Quick Switch postupak za prebacivanje na usluge drugog provajdera. Ne zaboravite da ne treba da deaktivirate svoju postojeću konekciju na Booking.com veb sajtu.

  3. Na istoj stranici možete da izaberete jednog od naših odabranih provajdera i sklopite ugovor sa njim.

  4. Kada prihvatite ugovor, novi provajder će primiti e-poruku sa vašim podacima i zahtevom za uspostavljanje konekcije i započeće neophodan postupak mapiranja i podešavanja konfiguracije. Sve dok postupak prebacivanja ne bude završen bićete i dalje povezani sa svojim trenutnim channel manager-om.

  5. Nakon što novi provajder dovrši konfiguraciju, primićete obaveštenje u okviru kartice “Pošta” i moraćete da potvrdite da želite uspostavljanje konekcije sa navedenim pružaocem usluge.

  6. Kada date svoj konačni pristanak, konekcija sa trenutnim provajderom će biti deaktivirana, a ona sa novim će postati aktivna.

Napomena: iako nema potrebe da deaktivirate postojeću konekciju kako biste započeli proces prebacivanja na novu, dobro bi bilo da pre izmene proverite svoj ugovor sa trenutnim provajderom kako biste videli da li je potrebno direktno otkazivanje konekcije sa njim.

Još niste podesili konekciju? Saznajte kako da se povežete sa channel manager-om.