Kako da promenim svoj channel manager ili da se isključim sa njega?

Ako vam sledeća opcija nije dostupna, molimo vas da nas kontaktirate putem kartice “Pošta”. Da biste se isključili sa svog channel manager-a ili ga promenili, kliknite na ikonicu „Nalog“ u gornjem desnom uglu svog ekstraneta i iz padajućeg menija izaberite „Channel manager“. Kliknite na dugme „Deaktiviraj“ da biste prekinuli vezu sa svojim provajderom. Proverite ugovor koji imate sa svojim provajderom jer ćete možda morati da prekinete vezu direktno sa njim. Kada je veza deaktivirana, sva prethodna podešavanja će biti resetovana i moći ćete ponovo da ručno upravljate „Cenama i raspoloživošću“ i/ili „Rezervacijama“. Da promenite provajdera, samo ponovite 5 koraka navedenih ovde.