Kako i kada mogu da teretim virtuelnu kreditnu karticu putem svog sistema za upravljanje objektom (PMS) ili channel manager-a?

Updated pre 1 year
Save

Nedavno smo unapredili svoj postupak za onlajn plaćanje kako bi podaci o virtuelnim kreditnim karticama (datum aktivacije, datum isteka i raspoloživa sredstva) bili vidljivi u sistemima za upravljanje objektom (PMS) i channel manager-ima. Ukoliko su vam ove informacije dostupne, uštedećete vreme i trud koji ulažete u upravljanje plaćanjima gostiju, a smanjiće se i rizik od neuspelih autorizacija.

Kako biste videli podatke o virtuelnim kreditnim karticama u svom sistemu za upravljanje objektom (PMS) ili channel manager-u, proverite da li se u odeljku rezervacije koji se odnosi na plaćanje pominje virtuelna uplata. Ako je vaš sistem za upravljanje objektom (PMS) ili channel manager integrisao našu novu opciju („VCC Payment Clarity Package“) u svoj softver, trebalo bi da vam se jasno prikazuje sledeće: 

  • Datum aktivacije virtuelne kreditne kartice, kako biste znali kada možete da izvršite naplatu

  • Trenutno dostupna sredstva na virtuelnoj kreditnoj kartici, da biste znali tačan iznos koji treba da naplatite

  • Datum isteka virtuelne kreditne kartice, kako biste izbegli terećenje kartice koja je istekla

  • Detaljni pregled cene za sve naknade, kao što su takse i dodatni troškovi (čišćenje, naknade za boravak u rizortu, naknade za usluge itd.), kao i dodatne naknade koje se ne naplaćuju sa virtuelne kartice. 

Ako ne možete da vidite ove informacije u sistemu, preporučujemo vam da kontaktirate svoj sistem za upravljanje objektom (PMS) ili channel manager kako biste zatražili ovu opciju. Vaš sistem za upravljanje objektom (PMS) ili channel manager će morati da implementira novu opciju („VCC Payment Clarity Package“) kako biste mogli da vidite ove podatke.

Podatke o virtuelnim kreditnim karticama takođe možete videti u Booking.com ekstranetu, a koraci su navedeni u ovom članku: Kako da teretim virtuelnu kreditnu karticu?

Kako vam se čini ova stranica?