Kako podesiti obaveštenja o podacima kreditnih kartica

Ažurirano pre 9 mes. | Čitanje: 2.5 min.
Sačuvaj

Ovaj članak će vam pomoći u podešavanju načina na koji primate informacije o gostima putem ekstraneta kako biste mogli lakše da upravljate rezervacijama i smanjite kašnjenja uplata. 


Sadržaj članka


Deaktiviranje obaveze navođenja CVC koda

Imajte na umu da traženje koda za verifikaciju kartice (CVC) tokom postupka rezervisanja može dovesti do manjeg broja rezervacija. To je zato što gosti uglavnom žele da pruže što manje informacija prilikom rezervisanja.

Ukoliko ne tražite od gostiju da navode CVC kodove, jednostavno stupite u kontakt sa channel manager-om i obavestite ga da ne želite više da ih primate.


Više informacija o tome zašto ne primate CVC kodove

Postoji nekoliko mogućih razloga za to. Prema automatskim podešavanjima vašeg naloga, navođenje CVC kodova nije obavezno. Ako ste nedavno registrovali objekat na našoj platformi, to je verovatno razlog zašto ih ne primate. Ukoliko želite da izmenite ova podešavanja, stupite u kontakt sa nama putem kartice „Pošta“ u ekstranetu i ažuriraćemo ih u vaše ime. Prilikom slanja poruke izaberite „Informacije o objektu“ kao temu poruke i „Pravila objekta (parking, internet itd.)“ kao podtemu.

Ako je vaš nalog već podešen tako da primate CVC kodove, a rezervacija nije izvršena uz pomoć American Express kartice, molimo vas da se obratite svom channel manager-u. On može da proveri da li vam se prosleđuju CVC kodovi koje dobija od nas.


Deaktiviranje e-obaveštenja o podacima kreditnih kartica

Ova obaveštenja su kratki podsetnici da proverite podatke kreditnih kartica u ekstranetu. Ukoliko želite da ih deaktivirate, zatražite od svog channel manager-a da stupi u kontakt sa našim timom za konekciju.

Da li je ovaj članak koristan?