Koristim channel manager, ali nisam primio podatke kreditne kartice za rezervaciju. Šta treba da radim?

Updated pre 12 months
Sačuvaj

Ako ste aktivirali opciju “last-minute rezervacije bez kreditne kartice”:

Proverite da li je ova opcija aktivirana za vaš objekat tako što ćete se ulogovati u ekstranet i kliknuti na karticu “Objekat”, a zatim odabrati “Podešavanja”. Ovde možete da unesete sve potrebne izmene.

Imajte u vidu da traženje podataka kreditne kartice može smanjiti stopu konverzije za rezervacije u vašem objektu, jer korisnici po pravilu žele da unesu što manje podataka.

Ako niste aktivirali opciju “last-minute rezervacije bez kreditne kartice”:

Možete da preuzmete podatke kreditne kartice u okviru kartice “Rezervacije” u svom ekstranetu. Ukoliko se problem ponavlja, kontaktirajte svog channel manager-a i proverite da li vam prosleđuje podatke kreditnih kartica.

Is this article helpful?