Kako da sinhronizujete ekstranet sa svojim channel manager-om

Ažurirano pre 11 mes. | Čitanje: 3 min.
Sačuvaj

Vaš ekstranet i channel manager moraju da budu sinhronizovani kako bi se na obe platforme prikazivale najnovije informacije i izbegla potencijalna preklapanja rezervacija.


Odeljci ovog članka:


Sinhronizovanje cena u ekstranetu i channel manager-u

Ako se vaše cene u ekstranetu i channel manager-u razlikuju, pratite sledeće korake:

  • Proverite da li ste podesili ponudu za određenu cenu koja bi mogla da dovede do razlike u ceni.
  • Ukoliko je opcija za osvežavanje informacija dostupna na platformi vašeg channel manager-a, isprobajte je. Može biti potrebno do pet minuta da se izmene obrade i sinhronizuju.
  • Proverite da li su sve vaše sobe ili jedinice i cene mapirane u ekstranetu i sistemu za upravljanje objektom (PMS). Neke možda treba ručno da se ažuriraju.
  • Ako se broj rezervisanih soba ili jedinica u sistemu za upravljanje objektom razlikuje od podataka o rezervaciji u ekstranetu, obratite se svom channel manager-u.

Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć, preporučujemo vam da stupite u kontakt sa channel manager-om.


Rezervacije koje se ne prikazuju

Rezervacija koja se pojavljuje u ekstranetu se možda neće prikazati u sistemu vašeg pružaoca usluge konekcije iz sledećih razloga:

  • Rezervacija možda uključuje vrste ili cene soba/jedinica koje vaš pružalac usluge konekcije još nije povezao sa odgovarajućom vrstom sobe ili jedinice u svom sistemu
  • Možda postoji tehnički problem prilikom obrade rezervacije

Ukoliko se rezervacija pojavi u channel manager-u, ali ne i u ekstranetu, proverite da li ta rezervacija dolazi sa naše platforme. Ako niste sigurni, kontaktirajte sa svojim channel manager-om.


Primanje e-poruka o rezervacijama koje se ne prikazuju

Kad god se javi problem prilikom dodavanja rezervacije u sistem pružaoca usluge konekcije, poslaćemo vam e-poruku kako bismo vas obavestili o tome. Pratite sledeće korake kako biste bili sigurni da su vaši kontakt podaci ažurirani:

  1. Ulogujte se u ekstranet
  2. Kliknite na „Nalog“, a potom na opciju „Kontakti
  3. Kliknite na „Izmeni“ ukoliko vaši kontakt podaci nisu ažurirani
  4. Kliknite na „Sačuvaj izmene

Ako su vaši kontakt podaci tačni, ali i dalje ne primate e-poruke o rezervacijama koje se ne prikazuju, obratite se svom channel manager-u za pomoć – naročito ukoliko se to redovno dešava. On može da proveri da li je od nas primio rezervaciju.

Uvek ćemo vam poslati podatke o rezervaciji kada gost rezerviše vaš smeštaj na našoj platformi. Informacije o tome možete pronaći u odeljku „Rezervacije“ u ekstranetu.

Da li je ovaj članak koristan?