Stranica za greške prilikom konfiguracije konekcije

Updated pre 1 week
Save

Šta predstavlja ova stranica?

Na stranici za greške prilikom konfiguracije konekcije informišemo sve partnere koji koriste channel manager o greškama u vezi sa raspoloživošću. Imajte u vidu da je ova opcija dostupna samo povezanim objektima i to ukoliko je došlo do problema u vezi sa raspoloživošću.

Zašto dolazi do grešaka?

Greške mogu nastati kada partner pokuša da ažurira određenu jedinicu i cenovne planove koji su aktivirani na platformi channel manager-a, ali ne i u Booking.com ekstranetu. Na taj način dolazi do nepodudaranja.

Gde partneri mogu da pronađu ovu stranicu?  

  1. Otvorite karticu „Cene i raspoloživost“ u ekstranetu.

  2. Kliknite na opciju „Kalendar“.

  3. Ukoliko na vrhu stranice vidite baner sa porukom „Raspoloživost i cene u sistemu vašeg channel manager-a se ne poklapaju sa onima na Booking.com veb sajtu“, kliknite na link „Ispravi grešku“.

  4. Na taj način ćete biti preusmereni na stranicu „Greške prilikom konfiguracije konekcije“.

Napomena: ukoliko ne postoje greške u vezi sa raspoloživošću objekta, nećete moći da pristupite ovoj stranici!  

Koje informacije su dostupne na ovoj stranici?

U zavisnosti od vrste greške, partneri će biti obavešteni koje jedinice ili cenovne planove treba da ažuriraju.

Koje su opcije dostupne na ovoj stranici?

U zavisnosti od jedinice i cenovnog plana kod kojeg je došlo do greške, možete da uradite sledeće:

  1. Kliknete na dugme „Dodajte vrstu jedinice (ili cene) koja nedostaje“: ovim ćete otvoriti stranicu „Cenovni planovi“ u okviru kartice „Cene i raspoloživost“. Tu na uobičajeni način možete da aktivirate jedinicu ili cenovni plan koji nedostaje.

  2. Uklonite obaveštenja klikom na dugme „Ukloni“: ukoliko izaberete ovu opciju, potrebno je da takođe deaktivirate jedinicu ili cenovni plan sa greškom u svom channel manager-u. Nakon toga će vam biti dostupne dodatne opcije:

  • Možda kasnije: nećemo više slati obaveštenja, sve dok ponovo ne dođe do greške.

  • Ispraviću greške na platformi svog pružaoca usluge: obaveštenje će biti uklonjeno.

Šta se dešava kada partneri kliknu na opciju „Ispraviću grešku na platformi svog pružaoca usluge“​​​​​​​?

U tom slučaju, predlažemo da partneri isprave sve nastale greške na platformi svog channel manager-a. Probleme u vezi sa jedinicama i cenovnim planovima ćete vrlo jednostavno pronaći ukoliko potražite njihov kôd (njega ćemo takođe podeliti na stranici za greške prilikom konfiguracije konekcije).

Šta ove greške znače?

  • Cena jedinice nije aktivirana: partner možda pokušava da ažurira raspoloživost jedinice, ali cena za tu jedinicu nije aktivirana u ekstranetu.

  • Cena jedinice ne postoji: partner možda pokušava da ažurira raspoloživost za jedinicu, ali cena za tu jedinicu ne postoji.

Kako vam se čini ova stranica?