Channel manager je podešen, ali moj objekat nije dostupan za rezervisanje na Booking.com veb sajtu. Šta treba da uradim?

Updated pre 10 months
Sačuvaj

Kada se ulogujete u Booking.com ekstranet, videćete status svog objekta pored njegovog naziva. Ukoliko nije „Otvoren/dostupan za rezervacije“, molimo vas da nam se obratite.

U suprotnom, da biste proverili status konekcije između svog channel manager-a i Booking.com veb sajta, samo pratite sledeće korake:

  1. Ulogujte se u Booking.com ekstranet.
  2. Kliknite na ikonicu „Nalog“ u gornjem desnom uglu.
  3. Izaberite opciju Pružalac usluge konekcije iz padajuće liste. Tu ćete moći da vidite da li je konekcija vašeg channel manager-a aktivna, odnosno da li je potrebno da vi (ili vaš pružalac usluge) pratite dalje korake.

Ukoliko je sve spremno, vaš status bi trebalo da glasi: „XML konekcija je trenutno aktivna“. Zatim pratite odgovarajuća uputstva svog pružaoca usluge o tome kako da sinhronizujete sistem za upravljanje objektom (PMS) sa povezanim pružaocima usluge kao što je Booking.com.

Ako vam je potrebna pomoć u vezi sa ovim, obratite se svom pružaocu usluge.

Is this article helpful?