Da li je konekcija mog channel manager-a aktivna?

Updated pre 10 mes.
Sačuvaj

Kako biste proverili status konekcije između svog channel manager-a i Booking.com veb sajta, samo pratite sledeće korake:

  1. Ulogujte se u Booking.com ekstranet.
  2. Kliknite na ikonicu „Nalog“ u gornjem desnom uglu.
  3. Izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije iz padajuće liste. Tu ćete moći da vidite da li je konekcija vašeg channel manager-a aktivna, odnosno da li je potrebno da pratite dalje korake.

Is this article helpful?