Kako mogu da se povežem sa channel manager-om?

Updated pre 1 god.
Sačuvaj

Napomena: ako vam ova opcija nije dostupna, kontaktirajte nas putem kartice „Pošta“.

Povezivanje sa channel manager-om (ili pružaocem usluge konekcije) je postupak koji se sastoji iz 2 faze: prvo je potrebno da sklopite ugovor sa željenim pružaocem usluge, a zatim da povežete svog pružaoca usluge sa Booking.com platformom.

Kako da izaberete channel manager (pružaoca usluge konekcije)

 1. Ako želite da se povežete sa channel manager-om, kliknite na ikonicu „Nalog“ u gornjem desnom uglu ekstraneta i izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije“ u padajućem meniju.

 2. Potom kliknite na „Pretraži“ kako biste počeli da tražite novi channel manager.

Napomena: ukoliko ste trenutno povezani sa channel manager-om, možete da kliknete na opciju „Prebacite se na novi channel manager“ (ili u određenim verzijama „Prebacite se na novog pružaoca usluge konekcije“) kako biste izmenili izabranog pružaoca usluge.

 1. Nakon toga, možete da izaberete nekog iz grupe preporučenih pružalaca usluge konekcije. Kliknite na „Više informacija“ da biste saznali više o opcijama koje Booking.com nudi i funkcijama koje naši pružaoci usluge konekcije podržavaju.

 2. Poslednji korak je odabir pružaoca usluge konekcije koji najviše odgovara vašim potrebama i sklapanje ugovora sa njim. 

Kada dovršite ove korake, možete da nastavite sa povezivanjem svog channel manager-a i Booking.com platforme.

Povezivanje pružaoca usluge i izmena podešavanja

 1. Izaberite Booking.com funkcije kako biste ih integrisali sa svojim channel manager-om:

 • Cene i raspoloživost: upravljajte cenama i raspoloživošću za svoj objekat putem pružaoca usluge.

 • Rezervacije: upravljajte postojećim i budućim Booking.com rezervacijama putem svog pružaoca usluge.

 • Sadržaj i fotografije: upravljajte fotografijama objekta i jedinica, sadržajima, pravilima, kontakt podacima, kao i vrstama i površinama jedinica. Ova konekcija je dostupna samo uz odabrane pružaoce usluge.   

 1. Prihvatite ugovor o XML uslugama:

 • Pročitajte uslove.

 • Označite polje pored koga piše „Pročitao/-la sam, prihvatam i slažem se sa Uslovima i odredbama“.

 • Kliknite na „Prihvatam“.  

 1. Potvrda pružaoca usluge:

 • Kada prihvatite ugovor, pružalac usluge će primiti e-poruku sa svojim podacima i zahtevom za konekciju.

 • Tu možete da izaberete automatsko povezivanje sa pružaocem usluge, odnosno samostalno povezivanje kada pružalac usluge potvrdi da su sva podešavanja sa njegove strane dovršena. Opcija automatskog povezivanja sa pružaocem usluge je uvek unapred izabrana.  Ukoliko želite samostalno da se povežete, jednostavno izaberite tu opciju i kliknite na „Sačuvaj“.

 • Pružalac usluge potom može da izvrši mapiranje i započne konfiguraciju.   

 1. Potvrdite:

 • Nakon što pružalac usluge potvrdi podešavanja, dobićete obaveštenje u okviru kartice „Pošta“. Ako izaberete da se povežete automatski, vaša konekcija sa pružaocem usluge će postati aktivna i status će se izmeniti u „Aktivno“. 

 • Ukoliko izaberete da se samostalno povežete, biće potrebno da odobrite konekciju putem linka koji će biti naveden u e-poruci ili odeljka „Pružalac usluge konekcije“ u ekstranetu.

 • Ne zaboravite da u saradnji sa novim pružaocem usluge ažurirate cene i raspoloživost na Booking.com platformi.  

To je sve! Ovo su neophodni koraci za povezivanje sa channel manager-om (pružaocem usluge konekcije) na Booking.com veb sajtu.

Is this article helpful?