Sa kojim „Premium“ channel manager-ima vam preporučujemo da sarađujete?

Updated pre 1 god.
Sačuvaj

Uz pomoć Programa za pružaoce usluge konekcije možemo da utvrdimo koji pružaoci usluge nude najbolja tehnološka rešenja za kompaniju Booking.com, i to na osnovu kvaliteta njihove konekcije, dostupnih funkcija na interfejsu i još mnogo toga.

Pored ovih pružalaca usluge ćete videti reč „Premium“ i oni će imati sledeću oznaku:

Image
Premier Connectivity Provider badge, Booking.com, 2020

Šta ako pružalac usluge sa kojim sarađujem nije na „Premium“ listi kompanija koje preporučuje Booking.com?

Ukoliko sarađujete sa pružaocem usluge koji nije prikazan na ovoj listi, budite bez brige. Takođe podržavamo konekcije sa drugim pružaocima usluge i želimo da im pomognemo da dostignu „Premium“ status (npr, implementiranjem novih funkcija, usluga i proizvoda na svom interfejsu).

Napomena: Kako biste videli listu svih channel manager-a sa kojima Booking.com sarađuje, jednostavno pratite iste korake kao kada želite da se povežete sa channel manager-om putem svog ekstraneta. Tu ćete takođe videti koje funkcije nudi i implementira svaki pružalac usluge.

Saznajte više o Programu za pružaoce usluge konekcije

Is this article helpful?