Saradnja sa pružaocem usluge konekcije i njegova konfiguracija

Updated pre 2 mes. | Čitanje: 12 min.
Sačuvaj

Kako bismo vam što više olakšali rad sa channel manager-om, sastavili smo ovaj članak koji pokriva sve što treba da znate – od uspostavljanja konekcije do same konfiguracije.


Sadržaj članka


Biranje channel manager-a prvi put

Pratite korake u nastavku kako biste izabrali channel manager-a za svoj objekat. Ukoliko vam opcije opisane u nastavku nisu dostupne, obratite nam se putem kartice „Pošta“ u ekstranetu.

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog“ i izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije“ iz padajućeg menija
 3. Kliknite na „Pretraži“ kako biste počeli da tražite novog channel manager-a
 4. Izaberite neki od ponuđenih preporučenih i najčešće biranih channel manager-a. Kliknite na „Više informacija“ da biste saznali više o opcijama koje mi nudimo i funkcijama koje različiti channel manager-i podržavaju
 5. Sklopite ugovor sa channel manager-om koji najviše odgovara vašim potrebama

Kada dovršite ove korake, možete da povežete svog channel manager-a sa svojim nalogom.


Prilagođavanje podešavanja i prihvatanje konekcije sa novim channel manager-om

Evo kako možete da ažurirate svoja podešavanja i povežete se sa svojim channel manager-om:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog“ i izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije“ iz padajućeg menija
 3. Izaberite svog pružaoca usluge u rezultatima pretrage
 4. Izaberite funkcije ekstraneta koje želite da integrišete sa svojim channel manager-om:
 • Cene i raspoloživost“: upravljajte cenama i raspoloživošću svog objekta putem channel manager-a
 • Rezervacije“: upravljajte rezervacijama koje primate na našoj platformi putem channel manager-a
 • Sadržaji i fotografije“: upravljajte fotografijama objekta i soba/jedinica, sadržajima jedinica, pravilima, kontakt podacima, kao i vrstama i površinama soba/jedinica (ovu opciju nude samo neki channel manager-i)
 • Označite polje kako biste potvrdili da se slažete sa uslovima i odredbama, a potom kliknite na „Poveži se

Kada prihvatite ugovor, vaš novi channel manager će dobiti e-poruku sa vašim podacima i zahtevom za uspostavljanje konekcije. Nakon toga će započeti postupak neophodnog mapiranja i konfigurisanja. Ukoliko menjate pružaoca usluge, ostaćete povezani sa svojim starim channel manager-om sve dok ne pređete na novog.

Vaša konekcija sa novim channel manager-om će automatski biti uspostavljena čim on potvrdi da je sve spremno. Ukoliko biste radije da ručno uspostavite konekciju nakon potvrde novog channel manager-a da je sve spremno, izaberite opciju „Ne povezuj me sa pružaocem usluge automatski“ i kliknite na „Sačuvaj“.

Ako izaberete automatsko uspostavljanje konekcije, dobićete obaveštenje u okviru kartice „Pošta“ u ekstranetu čim ono bude obavljeno, a status konekcije će se promeniti u „aktivno“.

Ukoliko odlučite da ručno uspostavite konekciju, dobićete e-poruku sa linkom na koji treba da kliknete da biste to obavili. U slučaju da menjate pružaoca usluge, konekcija sa starim channel manager-om će biti deaktivirana, dok će nova postati aktivna.


Izmena ili prekidanje konekcije sa channel manager-om

Uz pomoć našeg Quick Switch postupka možete da pređete na novi channel manager, a da vaš objekat ostane onlajn. Ukoliko vam opcije opisane u nastavku nisu dostupne, obratite nam se putem kartice „Pošta“ u ekstranetu.

Postojeća konekcija neće odmah biti deaktivirana, već ćete ostati povezani sve dok ne pređete na novog channel manager-a. Na taj način nećete propustiti potencijalne rezervacije usled promene.

Ako želite da promenite channel manager-a, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog“ i izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije“ iz padajućeg menija
 3. Kliknite na „Prebacite se na novi channel manager“ kako biste započeli Quick Switch postupak za prelazak na novog pružaoca usluge (povedite računa da ne deaktivirate svoju staru konekciju)
 4. Pretražite ponuđene preporučene i najčešće birane channel manager-e, izaberite jedan i sklopite ugovor sa njim

Kada prihvatite ugovor, vaš novi channel manager će dobiti e-poruku sa vašim podacima i zahtevom za uspostavljanje konekcije. Nakon toga će započeti postupak neophodnog mapiranja i konfigurisanja. Slično kao i u prethodnom scenariju bez Quick Switch postupka, ostaćete povezani sa svojim starim channel manager-om sve dok ne pređete na novog.

Vaša konekcija sa novim channel manager-om će automatski biti uspostavljena čim on potvrdi da je sve spremno. Ukoliko biste radije da ručno uspostavite konekciju nakon potvrde novog channel manager-a da je sve spremno, izaberite opciju „Ne povezuj me sa pružaocem usluge automatski“ i kliknite na „Sačuvaj“.

Ako izaberete automatsko uspostavljanje konekcije, dobićete obaveštenje u okviru kartice „Pošta“ u ekstranetu čim ono bude obavljeno, a status konekcije će se promeniti u „aktivno“.

Ukoliko odlučite da ručno uspostavite konekciju, dobićete e-poruku sa linkom na koji treba da kliknete da biste to obavili. Konekcija sa starim channel manager-om će potom biti deaktivirana, dok će nova postati aktivna.

Ne zaboravite da koristeći novog channel manager-a ažurirate cene i raspoloživost u ekstranetu.


Prekidanje konekcije sa channel manager-om bez povezivanja sa novim

Da biste prekinuli konekciju sa trenutnim channel manager-om bez povezivanja sa novim, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog“ i izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije“ iz padajućeg menija
 3. Kliknite na „Deaktiviraj“ da biste otkazali konekciju sa trenutnim channel manager-om

Nakon što konekcija bude deaktivirana, sva vaša prethodna podešavanja će biti resetovana. Ponovo ćete biti u mogućnosti da ručno upravljate svojim cenama i raspoloživošću, kao i rezervacijama.

Pre nego što prekinete konekciju ili uspostavite novu, bilo bi dobro da proverite ugovor sa svojim trenutnim channel manager-om. Možda će takođe biti potrebno da otkažete konekciju direktno sa njim.

Ukoliko kasnije odlučite da uspostavite konekciju sa drugim channel manager-om, samo pratite korake koji su navedeni u odeljku „Biranje channel manager-a prvi put“.


Izmena channel manager-a za veći broj objekata

Zahvaljujući alatki za grupne izmene u okviru grupnog ekstraneta možete da preduzmete sledeće korake za više objekata odjednom:

 • promena channel manager-a bez potrebe da objekti budu oflajn
 • povezivanje sa novim channel manager-om (ukoliko ga već nemate)

Pratite sledeće korake ako želite da promenite svog channel manager-a ili se povežete sa novim:

 1. Ulogujte se u grupni ekstranet i kliknite na „Grupne izmene
 2. U okviru opcije „Pružalac usluge konekcije“, pronađite temu „Upravljajte pružaocem usluge konekcije“ i kliknite na „Izaberite ovu temu
 3. Potražite channel manager-a i kliknite na „Više informacija“ kako biste videli funkcije koje on podržava
 4. Kliknite na „Poveži se“ da biste zatražili konekciju sa izabranim channel manager-om i odabrali funkcije koje želite da integrišete, a potom kliknite na „Dalje
 5. Izaberite određene objekte koje želite da povežete sa novim channel manager-om, a potom kliknite na „Proverite i potvrdite izmene
 6. Pregledajte izmene koje želite da napravite i potom kliknite na „Primeni izmene

Alatka za grupne izmene je trenutno dostupna samo partnerima koji upravljaju većim brojem objekata i imaju grupni nalog u ekstranetu. Saznajte više o registrovanju većeg broja objekata.


Provera da li je konekcija sa channel manager-om aktivna

Da biste proverili status konekcije između naše platforme i svog channel manager-a, sledite korake u nastavku:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog
 3. Izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije“ iz padajućeg menija

Kada dovršite treći korak, moći ćete da vidite da li je konekcija sa vašim channel manager-om aktivna ili je potrebno da pratite dalje korake.


Korišćenje stranice „Greške prilikom povezivanja“

Ukoliko koristite channel manager-a, na stranici „Greške prilikom povezivanja“ u ekstranetu možete da vidite greške u vezi sa raspoloživošću.

Do njih može da dođe kada pokušate da ažurirate cene i cenovne planove koji su aktivni u vašem channel manager-u, ali ne i u ekstranetu.

Kako da pronađete stranicu „Greške prilikom povezivanja“

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Cene i raspoloživost
 3. Izaberite opciju „Greške prilikom povezivanja“ iz padajućeg menija

Ukoliko ne koristite channel manager-a ili vaš objekat nema problema sa raspoloživošću, nećete moći da vidite ovu opciju u padajućem meniju. 

U zavisnosti od cene jedinice ili cenovnog plana kod koga je došlo do greške, možete da pratite sledeće korake:

 1. Kliknite na „Dodajte vrstu jedinice (ili cenovni plan) koji nedostaje
 2. Aktivirajte vrstu jedinice ili cenovni plan koji nedostaje kao što biste to obično učinili
 3. Kliknite na „Zatvori“ kako biste zatvorili obaveštenje

Ako zatvorite obaveštenje, trebalo bi da u svom channel manager-u takođe deaktivirate odgovarajuću cenu jedinice ili cenovni plan. Nakon toga ćete imati sledeće opcije:

 • Možda kasnije“: obaveštenje će biti utišano sve dok se greška ponovo ne pojavi
 • Rešiću problem u sistemu svog pružaoca usluge“: obaveštenje će biti uklonjeno

Preporučujemo da ove greške ispravite u sistemu svog channel manager-a. Možete da identifikujete probleme u vezi sa cenom jedinice ili cenovnim planom u svom channel manager-u tako što ćete potražiti njihove kodove. Oni su takođe prikazani na stranici „Greške prilikom povezivanja“ u ekstranetu.

Vrste grešaka

 • Cenovni plan za sobu ili jedinicu nije aktivan: možda pokušavate da ažurirate raspoloživost za sobu ili jedinicu za koju u ekstranetu nije aktiviran cenovni plan
 • Cenovni plan za sobu ili jedinicu ne postoji: možda pokušavate da ažurirate raspoloživost za sobu ili jedinicu u okviru cenovnog plana koji za nju ne postoji

Da li je ovaj članak koristan?