Saradnja sa pružaocem usluge konekcije i njegova konfiguracija

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 8 min.
Sačuvaj

Kako bismo vam što više olakšali rad sa pružaocem usluge konekcije, sastavili smo članak koji sadrži sve neophodne informacije – od toga kako se uspostavlja konekcija do njene konfiguracije.


Sadržaj članka


Biranje pružaoca usluge konekcije prvi put

Pratite korake u nastavku kako biste izabrali pružaoca usluge konekcije za svoj objekat. Ukoliko vam opcije opisane u nastavku nisu dostupne, obratite nam se putem kartice „Pošta“ u ekstranetu.

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog“ i izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije“ iz padajućeg menija
 3. Kliknite na „Pretraži“ kako biste počeli da tražite novog pružaoca usluge konekcije
 4. Izaberite neki od preporučenih pružalaca usluge. Kliknite na „Više informacija“ da biste saznali više o tome koje naše funkcije različiti pružaoci usluge konekcije podržavaju
 5. Prijavite se i sklopite ugovor sa pružaocem usluge koji najviše odgovara vašim potrebama

Kada dovršite ove korake, možete da povežete izabranog pružaoca usluge konekcije sa svojim nalogom.


Prilagođavanje podešavanja i prihvatanje konekcije sa novim pružaocem usluge konekcije

Evo kako možete da ažurirate svoja podešavanja i povežete se sa svojim pružaocem usluge konekcije:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog“ i izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije“ iz padajućeg menija
 3. Izaberite svog pružaoca usluge u rezultatima pretrage
 4. Izaberite funkcije ekstraneta koje želite da integrišete, ukoliko vaš pružalac usluge nudi tu mogućnost:
 • Cene i raspoloživost: upravljajte cenama i raspoloživošću svog objekta putem platforme pružaoca usluge konekcije
 • Rezervacije: upravljajte rezervacijama koje primate na našoj platformi putem sistema pružaoca usluge konekcije
 • Sadržaji i fotografije: upravljajte fotografijama objekta i soba/jedinica, sadržajima jedinica, pravilima, kontakt podacima, kao i vrstama i površinama soba/jedinica (ovu opciju nude samo neki pružaoci usluge konekcije)
 • Poruke gostiju: upravljajte razmenom poruka sa gostima
 1. Označite polje kako biste potvrdili da se slažete sa uslovima i odredbama, a potom kliknite na „Poveži se

Kada prihvatite uslove i odredbe, novi pružalac usluge konekcije će dobiti e-poruku sa vašim podacima i zahtevom za uspostavljanje konekcije. Nakon toga će započeti postupak neophodnog mapiranja i konfigurisanja. Ukoliko menjate pružaoca usluge konekcije, ostaćete povezani sa starim pružaocem usluge sve dok ne pređete na novog.

Vaša konekcija sa novim pružaocem usluge će automatski biti uspostavljena nakon što on potvrdi da je sve spremno. Dobićete obaveštenje u okviru kartice „Pošta“ u ekstranetu čim se to desi, a na osnovu statusa konekcije ćete videti da je ona aktivna.


Promena pružaoca usluge konekcije

Možete da pređete na novog pružaoca usluge konekcije, a da vaš objekat ostane onlajn. Umesto da odmah deaktivirate postojeću konekciju, ostaćete povezani sve dok ne počnete da koristite novog pružaoca usluge. Na taj način nećete propustiti potencijalne rezervacije usled promene.

Ukoliko vam opcije opisane u nastavku nisu dostupne, obratite nam se putem kartice „Pošta“ u ekstranetu.

Ako želite da promenite pružaoca usluge konekcije, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog“, a potom na odeljak „Pružalac usluge konekcije
 3. Kliknite na „Promenite pružaoca usluge“ (povedite računa da ne deaktivirate svoju staru konekciju)
 4. Pretražite ponuđene preporučene i najčešće birane pružaoce usluge konekcije, izaberite jednog i sklopite ugovor sa njim

Kada prihvatite ugovor, novi pružalac usluge će dobiti e-poruku sa vašim podacima i zahtevom za uspostavljanje konekcije. Nakon toga će započeti postupak neophodnog mapiranja i konfigurisanja. Dok se ovaj postupak ne završi, bićete i dalje povezani sa postojećim pružaocem usluge konekcije.

Vaša konekcija sa novim pružaocem usluge će automatski biti uspostavljena nakon što on potvrdi da je sve spremno. Dobićete obaveštenje u okviru kartice „Pošta“ u ekstranetu čim se to desi, a na osnovu statusa konekcije ćete videti da je ona aktivna.

Ne zaboravite da proverite da li su vaše cene i raspoloživost ažurirani u ekstranetu nakon što počnete da koristite novog pružaoca usluge konekcije.


Prekidanje konekcije sa pružaocem usluge konekcije bez povezivanja sa novim

Da biste prekinuli konekciju sa trenutnim pružaocem usluge bez povezivanja sa novim, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog“ i izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije“ iz padajućeg menija
 3. Kliknite na „Deaktiviraj“ da biste otkazali konekciju sa trenutnim pružaocem usluge

Nakon što konekcija bude deaktivirana, sva vaša prethodna podešavanja će biti resetovana. Ponovo ćete biti u mogućnosti da ručno upravljate svojim cenama, raspoloživošću i rezervacijama.

Pre nego što deaktivirate konekciju ili uspostavite novu, stupite u kontakt sa trenutnim pružaocem usluge kako biste proverili da li je takođe potrebno da otkažete ugovor direktno sa njim.

Ukoliko kasnije odlučite da uspostavite konekciju sa drugim pružaocem usluge konekcije, samo pratite korake koji su navedeni u odeljku „Biranje pružaoca usluge konekcije prvi put“.


Izmena pružaoca usluge konekcije za veći broj objekata

Zahvaljujući alatki za grupne izmene u okviru grupnog ekstraneta možete da preduzmete sledeće korake za više objekata odjednom:

 • Promenite pružaoca usluge konekcije bez potrebe da vaši objekti budu oflajn
 • Povežete se sa novim pružaocem usluge konekcije, ukoliko ga nemate

Pratite sledeće korake ako želite da promenite svog pružaoca usluge konekcije ili se povežete sa novim:

 1. Ulogujte se u grupni ekstranet i kliknite na „Grupne izmene
 2. U okviru odeljka „Pružalac usluge konekcije“ kliknite na „Aktiviraj“ pored opcije „Upravljajte pružaocem usluge konekcije
 3. Potražite pružaoca usluge konekcije i kliknite na „Više informacija“ kako biste videli funkcije koje on podržava
 4. Kliknite na „Poveži se“ da biste zatražili konekciju sa izabranim pružaocem usluge konekcije i odabrali funkcije koje želite da integrišete, a potom kliknite na „Dalje
 5. Izaberite određene objekte koje želite da povežete sa novim pružaocem usluge konekcije, a potom kliknite na „Proverite i potvrdite izmene
 6. Pregledajte izmene koje želite da napravite i potom kliknite na „Primeni izmene

Alatka za grupne izmene je trenutno dostupna samo partnerima koji upravljaju većim brojem objekata i imaju grupni nalog u ekstranetu. Saznajte više o registrovanju većeg broja objekata.


Provera da li je konekcija aktivna

Pratite korake u nastavku kako biste proverili status konekcije između naše platforme i svog pružaoca usluge konekcije:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog
 3. Izaberite opciju „Pružalac usluge konekcije“ iz padajućeg menija

Kada dovršite treći korak, moći ćete da vidite da li je konekcija sa vašim pružaocem usluge konekcije aktivna ili je potrebno da pratite dalje korake.


Korišćenje stranice „Greške prilikom povezivanja“

Ukoliko koristite pružaoca usluge konekcije, na stranici „Greške prilikom povezivanja“ u ekstranetu možete da vidite greške u vezi sa raspoloživošću.

Do njih može da dođe kada pokušate da ažurirate cene i cenovne planove koji su aktivni na platformi vašeg pružaoca usluge konekcije, ali ne i u ekstranetu.

Kako da pronađete stranicu „Greške prilikom povezivanja“

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Cene i raspoloživost
 3. Izaberite opciju „Greške prilikom povezivanja“ iz padajućeg menija

Ukoliko ne koristite pružaoca usluge konekcije ili vaš objekat nema problema sa raspoloživošću, nećete moći da vidite ovu opciju u padajućem meniju. 

U zavisnosti od vrste jedinice ili cenovnog plana u vezi sa kojima je došlo do greške, možete da preduzmete sledeće:

 1. Kliknite na „Dodajte vrstu jedinice (ili cenovni plan) koja nedostaje
 2. Aktivirajte vrstu jedinice ili cenovni plan koji nedostaju kao što biste to inače uradili
 3. Kliknite na „Zatvori“ da biste zatvorili obaveštenje

Ukoliko odlučite da zatvorite obaveštenje, na platformi pružaoca usluge konekcije bi takođe trebalo da deaktivirate sve one kombinacije sa vrstom jedinice ili cenovnim planom koji nedostaju, a koji su uzrokovali grešku. Nakon toga ćete imati sledeće opcije:

 • Ukloni za sada“: obaveštenje će biti utišano sve dok se greška ponovo ne pojavi
 • Rešiću ovo putem pružaoca usluge konekcije“: obaveštenje će biti uklonjeno

Preporučujemo da ove greške ispravite na platformi svog pružaoca usluge konekcije, ukoliko je to moguće. Možete da identifikujete probleme u vezi sa vrstom jedinice i cenovnim planom u sistemu svog pružaoca usluge konekcije tako što ćete potražiti njihove kodove. Oni su takođe prikazani na stranici „Greške prilikom povezivanja“ u ekstranetu.

Vrste grešaka

 • Kombinacija vrste jedinice i cenovnog plana nije aktivna – možda pokušavate da unesete izmene za kombinaciju vrste jedinice i cenovnog plana koja je označena kao neaktivna. Potrebno je da prvo aktivirate vrstu jedinice i cenovni plan.
 • Kapacitet vrste jedinice je neispravan – možda pokušavate da unesete izmene cene koje nisu u skladu sa maksimalnim kapacitetom koji ste podesili za ovu sobu ili jedinicu. Potrebno je prvo da ažurirate maksimalni kapacitet ove sobe ili jedinice.
 • Cenovni plan se može izmeniti samo putem ekstraneta – možda pokušavate da izmenite podešavanja cenovnog plana koji može da se izmeni samo u ekstranetu. Potrebno je da se ulogujete u ekstranet, kliknete na „Cene i raspoloživost“, a potom na „Kalendar“ kako biste u okviru njega uneli izmene.
 • Cenovni plan nije aktivan – možda pokušavate da izmenite podešavanja cenovnog plana koji je trenutno označen kao neaktivan. Potrebno je da prvo aktivirate cenovni plan.
 • Cenovni plan nije povezan sa vrstom jedinice – možda pokušavate da ažurirate detalje cenovnog plana koji još nije povezan sa vrstom sobe ili jedinice. Potrebno je da prvo izmenite podešavanja ovog cenovnog plana kako biste ga povezali sa vrstom sobe ili jedinice.
 • Vrsta jedinice nije aktivna – možda pokušavate da ažurirate raspoloživost vrste sobe/jedinice koja je trenutno označena kao neaktivna. Potrebno je prvo da aktivirate vrstu sobe ili jedinice.

Da li je ovaj članak koristan?