Šta je API?

Updated pre 7 mes.
Sačuvaj

API je skraćenica koja označava programski interfejs aplikacije (Application Programming Interface), što je zapravo vrsta softvera koji omogućava komunikaciju između dve aplikacije. Svaki put kada koristite aplikaciju kao što je Facebook ili proveravate vremensku prognozu na telefonu, vi koristite API.

Na primer, većina objekata koja sarađuje sa kompanijom Booking.com je takođe objavljena na veb sajtovima drugih onlajn turističkih agencija (OTA). Kada se rezervacija vrši putem neke od tih onlajn turističkih agencija, upravo API omogućava Booking.com sistemu da stupi u interakciju sa sistemima drugih onlajn turističkih agencija i ažurira raspoloživost u svakom od njih putem sinhronizacije.

Is this article helpful?