Šta su modeli određivanja cena za različit broj gostiju

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 4 min.
Sačuvaj

Cene za različit broj gostiju predstavljaju strategiju određivanja cena zahvaljujući kojoj možete da podesite različite cene za istu sobu ili jedinicu na osnovu broja osoba koje će u njoj boraviti. Razni modeli određivanja cena za različit broj gostiju vam mogu pomoći da povećate broj rezervacija zahvaljujući tome što koriste prilagođen pristup kada je reč o određivanju cena, koji je privlačan većem broju potencijalnih gostiju. Ukoliko želite da podesite cene za različit broj gostiju, to možete učiniti putem pružaoca usluge konekcije sa kojim sarađujete, kao što je objašnjeno ovde.


Kako da izaberete model određivanja cena za različit broj gostiju

Da biste aktivirali cene za različit broj gostiju za svoj objekat, potrebno je da koristite jedan od sledeća tri modela određivanja cena:

Model određivanja izvedenih cena

Kada je reč o ovom modelu, vaša postojeća standardna cena postaje cena za maksimalnu popunjenost jedinice i cena boravka za manji broj gostiju se računa oduzimanjem određenog iznosa jednom ili više puta. Ovi iznosi mogu biti u vidu procenta ili apsolutne vrednosti.

Ovo je primer određivanja cena putem modela određivanja izvedenih cena za jedinicu čiji je kapacitet tri osobe:

 • Osnovna cena za maksimalnu popunjenost od tri gosta: 100 €
 • Procenat za koji se cena umanjuje kada u jedinici boravi jedna osoba manje: 5%
 • Cena za boravak dve osobe sa popustom od 5%: 95 €
 • Cena za boravak jedne osobe sa popustom od 10% (5% + 5%): 90 €

Model određivanja cena na osnovu broja gostiju

Pomoću ovog modela možete podesiti različite cene za sobu ili jedinicu na osnovu broja gostiju koji borave u njoj. 

Možete da odredite cenu za svaku kombinaciju vrste jedinice, datuma i broja gostiju. Za razliku od modela određivanja izvedenih cena, ne morate da odredite iznose koji će biti oduzeti od standardne cene, već birate fiksnu cenu za svaki nivo popunjenosti objekta.

Ovo je primer određivanja cena putem modela određivanja cena na osnovu broja gostiju za jedinicu čiji je kapacitet tri osobe:

 • Cena za maksimalnu popunjenost od tri gosta: 150 €
 • Cena za dve osobe: 140 €
 • Cena za jednu osobu: 130 €

Možete navesti tokom kojih datuma su vaše cene zasnovane na broju gostiju dostupne, kao i kada to nisu. 

Model određivanja cena na osnovu dužine boravka

Model određivanja cena na osnovu dužine boravka vam omogućava da podesite cene za manji broj gostiju i snizite cenu po noćenju za duže boravke. Možete da podesite cene za narednih 729 dana. Kako biste koristili ovaj model, potrebno je da odredite datum prijavljivanja, broj gostiju i cene koje odgovaraju određenom broju noćenja.

Na primer, možete sniziti dnevnu cenu za 5 € po osobi za svaku jedinicu čija je popunjenost niža od maksimalne ili za svakih dodatnih pet dana koje gost provede u vašem objektu.

Ovo je primer određivanja cena za jedinicu čiji je kapacitet tri osobe kada u njoj borave tri gosta: 

 • 100 € za boravak u trajanju do 5 dana
 • 100 € – 5 € = 95 € za boravke od 6 do 10 dana 
 • 100 € – 10 € = 90 € za boravke duže od 10 dana

Ovo su cene iste jedinice sa popustom od 5 € zbog manje popunjenosti (dva gosta):

 • 100 € – 5 € = 95 € za boravak u trajanju do 5 dana
 • 100 € – 5 € – 5 € = 90 € za boravke od 6 do 10 dana  
 • 100 € – 5 € – 10 € = 85 € za boravke duže od 10 dana

Ovo su cene iste jedinice sa popustom od 10 € zbog manje popunjenosti (jedan gost):

 • 100 € – 10 € = 90 € za boravke u trajanju do 5 dana
 • 100 € – 10 € – 5 € = 85 € za boravke od 6 do 10 dana  
 • 100 € – 10 € – 10 € = 80 € za boravke duže od 10 dana

Ukoliko želite da podesite cene za različit broj gostiju putem ekstraneta, pogledajte ovaj članak.

Da li je ovaj članak koristan?