Maksimalno povećanje raspoloživosti pomoću prilika

Ažurirano pre 2 god. | Čitanje: 8 min.
Sačuvaj

Ukoliko dodate dovoljno raspoloživosti na našoj platformi, možete ostvariti vidljivost objekta u najvećem mogućem broju pretraga gostiju, što je ključno za dobijanje više rezervacija. Takođe redovno delimo savete koji se odnose na korake koje možete da preduzmete kako biste maksimalno povećali raspoloživost.

Sadržaj članka


Praktični saveti za maksimalno povećanje raspoloživosti

Redovno pregledamo kapacitete na svojoj platformi i proveravamo određene informacije, kao što su poslednji datum za koji ste uneli cene i raspoloživost, ili da li su vaše sobe ili jedinice otvorene i dostupne za rezervisanje na određene datume. Na osnovu ovih podataka vam dajemo savete u vezi sa konkretnim koracima – odnosno „prilikama“ – koje možete da preduzmete kako biste poboljšali raspoloživost objekta na našoj platformi. To vam može omogućiti veću vidljivost u pretragama putnika, što na kraju dovodi do većeg broja rezervacija.

Otvori Centar za poslovne prilike


Prilike za raspoloživost

U nastavku se nalazi pregled svih prilika za raspoloživost, kao i primeri situacija u kojima se one pojavljuju i koraka koje bi trebalo da preduzmete.

  1. Prilike na nivou objekta – pomažu vam da se postarate da je vaš objekat dostupan za rezervisanje tako što vas podsećaju da dodate raspoloživost za buduće datume. Ukoliko ništa ne preduzmete, to može imati negativan uticaj na opštu vidljivost vašeg objekta na našoj platformi.
Primer br. 1 Objekat možda uskoro neće biti dostupan za rezervisanje i možda se neće pojavljivati u pretragama gostiju za buduće datume
Poruka

Reagujte odmah – vaš objekat neće biti dostupan za rezervisanje za manje od X dana [X = 30, 90, 365]

Zašto se ovo dešava?

Niste dodali cene i raspoloživost za svoj objekat nakon određenog datuma u okviru perioda između rezervacije i boravka. To znači da gosti ne mogu da rezervišu vaš objekat za boravke nakon tog datuma.

Šta je potrebno da učinite Ukoliko ste partner koji koristi uslugu konekcije, ažurirajte raspoloživost svog objekta za najmanje X dana, u idealnom slučaju za narednih 365 dana, putem platforme svog pružaoca usluge konekcije.
Šta je potrebno da učinite Ako koristite samo ekstranet, ažurirajte raspoloživost svog objekta za buduće datume koristeći alatku za grupne izmene koja je dostupna u prikazu kalendara u listi (u okviru kartice „Cene i raspoloživost“). Takođe možete brzo da kopirate svoje postojeće jedinice, cene ili ograničenja za narednih 365 dana na stranici „Prenesite cene na godišnjem nivou“ (takođe u okviru kartice „Cene i raspoloživost“).
 
Primer br. 2 Objekat već nije dostupan za rezervisanje i ne pojavljuje se ni u jednoj pretrazi gostiju
Poruka

Vaš objekat nije dostupan za rezervisanje – odmah dodajte još raspoloživosti

Zašto se ovo dešava?

Niste dodali nijednu cenu ni raspoloživost za svoj objekat ni za jedan datum u narednih 365 dana. To znači da gosti ne mogu da pretražuju niti rezervišu vaš objekat na našoj platformi.

Šta je potrebno da učinite Ukoliko ste partner koji koristi uslugu konekcije, odmah dodajte/ažurirajte raspoloživost za najmanje jednu vrstu jedinice za narednih 365 dana putem platforme svog pružaoca usluge konekcije.
Šta je potrebno da učinite Ako koristite samo ekstranet, ažurirajte raspoloživost svog objekta za buduće datume koristeći alatku za grupne izmene koja je dostupna u prikazu kalendara u listi (u okviru kartice „Cene i raspoloživost“). Takođe možete brzo da kopirate svoje postojeće jedinice, cene ili ograničenja za narednih 365 dana na stranici „Prenesite cene na godišnjem nivou“ (takođe u okviru kartice „Cene i raspoloživost“).
 
  1. Mogućnosti da optimizujete raspoloživost svog objekta za određene datume – kreirane su sa ciljem da vam pomognu da maksimalno povećate šanse za privlačenje potražnje tako što vas upozoravaju kada se jedna ili više vaših soba ili jedinica ne pojavljuju u potencijalnim pretragama gostiju. Razlog za to može biti nedostatak kapaciteta ili postojanje ograničenja. Ove prilike se ne stvaraju za vaš objekat kao celinu, već za određene sobe ili jedinice, kao i za određene datume. Ako primenite ove prilike čim vaše sobe ili jedinice ispune uslove za njih, moći ćete da neprestano optimizujete svoj postojeći kapacitet na našoj platformi kako biste privukli predstojeću potražnju i ostvarili više rezervacija.
 
Primer br. 3 Primećujemo porast potražnje tokom veoma važnih predstojećih datuma, ali nemate dovoljno raspoloživosti da biste je privukli
Poruka

Najpopularniji datumi u vašoj oblasti/gradu

Zašto se ovo dešava?

Vaše najpopularnije jedinice nisu dostupne na našoj platformi tokom jednog ili više ovih datuma sa visokom potražnjom. Usled toga biste mogli da izgubite potencijalne rezervacije.

Šta je potrebno da učinite Ukoliko ste partner koji koristi uslugu konekcije, dodajte najmanje jednu jedinicu za prodaju za određene jedinice i datume putem platforme svog pružaoca usluge konekcije.
Šta je potrebno da učinite Ako koristite samo ekstranet, možete videti kvalifikovane jedinice i datume koji su označeni kao deo prilike u Centru za poslovne prilike. Klikom na dugme „Reagujte“ možete direktno da izmenite kapacitet i cene ovih jedinica za označene datume.
 
Primer br. 4 Gosti ne mogu da pronađu vaš objekat tokom određenih datuma zbog ograničenja dužine boravka koja ste primenili
Poruka

Ažurirajte ograničenje minimalne dužine boravka kako bi se vaš objekat prikazivao gostima

Zašto se ovo dešava?

Vrednost ograničenja minimalne dužine boravka primenjenog na sve cene jedinice je veća od broja uzastopnih raspoloživih noćenja. Na primer, podesili ste ograničenje minimalne dužine boravka na 3 noćenja, ali je jedinica dostupna samo za 2 noćenja. U tom slučaju jedinica uopšte nije dostupna za rezervisanje.

Šta je potrebno da učinite Ukoliko ste partner koji koristi uslugu konekcije, smanjite ili uklonite ograničenja za najmanje jednu aktivnu cenu za navedenu jedinicu i datum putem platforme svog pružaoca usluge konekcije.
Šta je potrebno da učinite Ako koristite samo ekstranet, možete videti kvalifikovane jedinice i datume koji su označeni kao deo prilike u Centru za poslovne prilike. Ukoliko kliknete na „Reagujte“, videćete koje dužine boravka su blokirane i moći ćete da direktno izmenite ograničenja minimalne dužine boravka za ove jedinice i datume.

Gde mogu da pronađem ove prilike?

Prilike možete pronaći u Centru za poslovne prilike u ekstranetu, kao i na stranici „Optimizacija raspoloživosti“. Na tim stranicama ćemo vam prikazati prilike čim vaš objekat ispuni uslove za njih.

Ukoliko koristite pružaoca usluge konekcije koji je primenio API za prilike, videćete ih i na njegovoj platformi. Trebalo bi uvek da preduzmete potrebne korake na platformi svog pružaoca usluge konekcije jer podaci vašeg pružaoca usluge obično zamene sve izmene u vezi sa raspoloživošću koje unesete putem Booking.com ekstraneta ili aplikacije Pulse. Ukoliko želite da saznate više o tome, preporučujemo vam da se obratite svom pružaocu usluge.

Pročitajte ovaj članak ako želite da saznate više o tome kako cene i raspoloživost mogu da unaprede vaše poslovanje.

Da li je ovaj članak koristan?