Došlo je do preklapanja rezervacija iako koristim channel manager. Šta treba da radim?

Updated pre 1 year
Sačuvaj

Prvo proverite da se slučajno ne radi o prethodnoj rezervaciji koja je otkazana i ponovo prodata na Booking.com platformi.

Automatsko vraćanje otkazanih jedinica u prodaju

Možda ste imali otkazivanje rezervacije posle kog je vaša jedinica ponovo vraćena u prodaju putem opcije “automatsko vraćanje otkazanih jedinica u prodaju” na Booking.com platformi. Ova opcija vam omogućava bolju vidljivost i poboljšanje konverzije na Booking.com veb sajtu. Uprkos tome, možete je deaktivirati u svom ekstranetu (nalazi se u odeljku “Podešavanja” u okviru kartice “Objekat”).

Problemi sa pružaocem usluge konekcije

Možda je došlo do problema u konekciji između vašeg pružaoca usluge i povezanih kanala, kao što je Booking.com. Ako mislite da je reč o tome, najbolje je da kontaktirate svog provajdera kako bi on to proverio.

Is this article helpful?