Podaci koje mi je poslao channel manager se razlikuju od podataka u rezervaciji gosta. Šta treba da radim?

Updated pre 6 mes.
Sačuvaj

Ako se broj rezervisanih jedinica u vašem sistemu za upravljanje objektom (PMS) razlikuje od podataka rezervacije u Booking.com ekstranetu, molimo vas da to proverite sa svojim pružaocem usluge.

Ukoliko mislite da je gost napravio grešku, preporučite mu da pozove Booking.com korisnički servis.

Is this article helpful?