U svom channel manager-u imam rezervacije koje nisu vidljive u Booking.com sistemu. Šta treba da radim?

Updated pre 11 months
Save

Najbolje je da proverite da li su te rezervacije zaista napravljene putem Booking.com platforme. Ako niste sigurni, kontaktirajte svog channel manager provajdera.

Kako vam se čini ova stranica?