Rešili smo problem u vezi sa vašim pregledom plaćanja faktura

Nedavno smo otkrili da postoji tehnički problem u ekstranetu usled koga prikazane informacije u vezi sa vašom istorijom faktura i plaćanja možda nisu bile ažurirane. Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da smo rešili ovaj problem i da je status vaših faktura i nedavnih uplata sada ažuriran.

 

Nije potrebno da kontaktirate sa nama u vezi sa ovom temom. Želimo da vas uverimo da ovaj problem ni u jednom trenutku nije uticao na naše interne sisteme za plaćanje, a naši podaci o vašim fakturama i uplatama bili su tačni tokom čitave situacije. Izvinjavamo se zbog eventualnih neugodnosti.

 

Stranica za greške prilikom konfiguracije konekcije

Updated pre 9 mes.

Šta predstavlja ova stranica?

Na stranici za greške prilikom konfiguracije konekcije informišemo sve partnere koji koriste channel manager o greškama u vezi sa raspoloživošću. Imajte u vidu da je ova opcija dostupna samo objektima sa konekcijom i to samo ukoliko je došlo do problema u vezi sa raspoloživošću.

Zašto dolazi do grešaka?

Greške mogu nastati kada partner pokuša da ažurira određenu jedinicu i cenovne planove koji su aktivirani na platformi channel manager-a, ali ne i u Booking.com ekstranetu. Na taj način dolazi do nepodudaranja.

Gde partneri mogu da pronađu ovu stranicu?  

  1. Otvorite karticu “Cene i raspoloživost” u ekstranetu.

  2. Kliknite na opciju “Kalendar”.

  3. Ukoliko na vrhu stranice vidite baner sa porukom “Raspoloživost i cene u sistemu vašeg channel manager-a se ne poklapaju sa onima na Booking.com veb sajtu”, kliknite na link “Ispravi grešku”.

  4. Na taj način ćete biti preusmereni na stranicu “Greške prilikom konfiguracije konekcije”.

Napomena: ukoliko ne postoje greške u vezi sa raspoloživošću objekta, nećete moći da pristupite ovoj stranici!  

Koje informacije su dostupne na ovoj stranici?

U zavisnosti od vrste greške, partneri će biti obavešteni koje jedinice ili cenovne planove treba da ažuriraju.

Koje su opcije dostupne na ovoj stranici?

U zavisnosti od jedinice i cenovnog plana kod kojeg je došlo do greške, možete da uradite sledeće:

  1. Kliknite na dugme “Dodajte vrstu jedinice (ili cene) koja nedostaje”: ovim ćete otvoriti stranicu ”Cenovni planovi” u okviru kartice “Cene i raspoloživost”. Tu na uobičajeni način možete da aktivirate jedinicu ili cenovni plan koji nedostaje.

  2. Uklanjanje obaveštenja klikom na dugme “Ukloni”: ukoliko izaberete ovu opciju, potrebno je da takođe deaktivirate jedinicu ili cenovni plan sa greškom u svom channel manager-u. Nakon toga će vam biti dostupne dodatne opcije:  

  • Možda kasnije: nećemo više slati obaveštenja, sve dok ponovo ne dođe do greške.

  • Ispraviću greške na platformi svog pružaoca usluge: obaveštenje će biti uklonjeno.

Šta se dešava kada partneri kliknu na opciju “Ispraviću grešku na platformi svog pružaoca usluge”?

U tom slučaju, predlažemo da partneri isprave sve nastale greške na platformi svog channel manager-a. Probleme u vezi sa jedinicama i cenovnim planovima ćete vrlo jednostavno pronaći ukoliko potražite njihov kôd (njega ćemo takođe podeliti na stranici za greške prilikom konfiguracije konekcije).

Šta ove greške znače?

  • Cena jedinice nije aktivirana: partner možda pokušava da ažurira raspoloživost jedinice, ali cena za tu jedinicu nije aktivirana u ekstranetu.

  • Cena jedinice ne postoji: partner možda pokušava da ažurira raspoloživost za jedinicu, ali cena za tu jedinicu ne postoji.

Kako vam se čini ova stranica?

Black Friday ponuda je dostupna

Aktivirajte ovu ponudu kako biste primili veći broj rezervacija krajem ove godine, kao i tokom cele 2021.

Saznajte više