U svom channel manager-u imam rezervacije koje se ne pojavljuju u Booking.com sistemu. Šta treba da radim?