U svom channel manager-u imam rezervacije koje se ne pojavljuju u Booking.com sistemu. Šta treba da radim?

Najbolje je da proverite da li su te rezervacije zaista napravljene putem Booking.com platforme. Ako niste sigurni, kontaktirajte svog channel manager provajdera.