Zatvorio sam jedinicu pomoću channel manager-a, ali je još uvek otvorena na Booking.com platformi. Šta treba da radim?

Najpre proverite da li je izmena obrađena od strane channel manager-a. Za obradu izmene ponekad je potrebno do pet minuta.

Ako jedinica ostane otvorena na Booking.com platformi, molimo vas da kontaktirate svog provajdera kako biste proverili da li je zahtev za zatvaranje poslat. Ako nije, vaš provajder može da kontaktira Booking.com kako bi pronašao i rešio problem.