Ekstranet i Pulse

<p>Naučite kako da prilagodite push obaveštenja u Pulse aplikaciji, dodate još uređaja koji mogu da pristupe mobilnoj aplikaciji i proverite prava pristupa za pojedinačne korisnike.</p>