Fakture od kompanije Booking.com

pomoc
Fakture od kompanije Booking.com
Fakture za proviziju šalju se putem e-pošte tokom prve nedelje svakog meseca. U ekstranetu su dostupne i u PDF formatu. Pronaći ćete ih pod karticom "Finansije"