Fakture od kompanije Booking.com

pomoc
Fakture od kompanije Booking.com
Šta je direktno zaduženje? Uz direktno zaduženje dajete ovlašćenje kompaniji Booking.com da automatski vrši naplatu sa vašeg računa za sva neizmirena zaduženja