Fakture od kompanije Booking.com

pomoc
Fakture od kompanije Booking.com
Fakture za proviziju šalju se putem e-pošte tokom prve nedelje svakog meseca. U ekstranetu su dostupne i u PDF formatu. Pronaći ćete ih pod karticom "Finansije"
pomoc
Fakture od kompanije Booking.com
Želite da promenite svoje bankovne podatke? 1. Kliknite na karticu „Finansije“ u ekstranetu i idite na odeljak „Podaci za plaćanje“. 2. Ako želite da promenite