Kako mogu da podnesem žalbu?

Updated pre 5 mes.

Vreme potrebno za čitanje: 1,5 minuta

Ističemo: u ovom članku su objašnjeni koraci koje je potrebno preduzeti ukoliko želite da podnesete žalbu kompaniji Booking.com.

Ako želite da stupite u kontakt sa nama jer niste zadovoljni uslugama koje pruža Booking.com (što uglavnom može biti posledica sledećih faktora, ali bez ograničenja na njih: problem u vezi sa ispunjavanjem uslova za određeni proizvod, kršenje odredbi našeg dogovora o uslugama, ponašanje zaposlenih itd.), dajemo vam mogućnost da to uradite. 

  1. Pratite ovaj link za našu stranicu „Rešavanje sporova“.
  2. Unesite neophodne informacije.
  3. Navedite podrobno objašnjenje žalbe. Molimo vas da pružite što više pojedinosti i činjenica kako bi se postupak brže odvijao. Korisne informacije mogu biti broj rezervacije ili broj fakture, ukoliko je to relevantno. 
  4. Član našeg tima će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Šta možete da očekujete od nas tokom ovog postupka?

  1. Potvrdićemo prijem žalbe putem ekstraneta ili e-pošte i pružićemo vam više informacija o samom postupku, tome koji su eventualni naredni koraci i šta možete da očekujete.
  2. Redovno ćemo vas obaveštavati o tome kako postupak napreduje.
  3. Član našeg tima može kontaktirati sa vama ukoliko bude potrebno više informacija za ispitivanje slučaja.
  4. Obavestićemo vas o ishodu svake žalbe čim rešenje bude doneto.

Šta mogu da učinim ako rešenje nije zadovoljavajuće?

Možete da pošaljete svoj odgovor na predloženo rešenje članu našeg tima koji vodi slučaj. Nakon toga ćemo pregledati vaš odgovor u sklopu postupka obrade žalbe. Osim toga, nudimo mogućnost medijacije svojim partnerima i objektima u EEA (Evropskom ekonomskom prostoru). Za više informacija, pogledajte ovaj članak.

Kako vam se čini ova stranica?