Kako da prepoznate potencijalne slučajeve trgovine izbeglicama iz Ukrajine i reagujete u tim situacijama

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Usled trenutne krize u vezi sa izbeglicama koje zbog rata beže iz Ukrajine, povećan je rizik od trgovine ljudima u hotelima i drugim objektima u Evropi. Sigurnost vas i vaših gostiju je naš glavni prioritet. Ovaj članak sadrži informacije o znacima koji ukazuju na trgovinu ljudima i tome šta možete da uradite ukoliko mislite da se ona možda odvija u vašem objektu.


Odeljci ovog članka:


Više informacija o trgovini ljudima i turističkoj branši

Šta je trgovina ljudima i kakva je njena veza sa putovanjima i turizmom?

Prema definiciji Ujedinjenih nacija, trgovina ljudima obuhvata vrbovanje, prevoz, premeštanje, skrivanje ili prihvatanje lica uz korišćenje sile, prevare ili obmane, a sa ciljem njihovog iskorišćavanja zarad sticanja profita.

Mreže za trgovinu ljudima često koriste legitimne kompanije, uključujući hotele i druge vrste objekata, kako bi vršile svoje aktivnosti. Na primer, trgovci ljudima mogu koristiti određeni hotel za smeštaj svojih žrtava dok su u tranzitu ili kao mesto za prodaju usluga koje su žrtve primorane da nude.

Žrtve trgovine ljudima takođe mogu biti primorane da u objektu vrše izrabljujuće poslove, što može predstavljati rizik po bezbednost i sigurnost ne samo žrtve, već i samog objekta i ostalih gostiju.

Zašto je rizik povećan usled izbegličke krize?

Prema podacima Ujedinjenih nacija, 7,8 miliona izbeglica je pobeglo iz Ukrajine u druge evropske zemlje. Većinu njih čine žene i deca, a smatra se da je rizik od trgovine ljudima povećan kada su u pitanju ove dve grupe. Osim toga, postoje i druge marginalizovane grupe koje možda nemaju pristup standardnoj zaštiti namenjenoj izbeglicama. Ukoliko naučite da prepoznate znake potencijalne trgovine ljudima i kako da na najbolji način odgovorite na njih, bićete spremni da brzo reagujete i omogućite organima vlasti da pomognu osobama koje su u opasnosti.


Kako da uočite potencijalne slučajeve trgovine ljudima i reagujete u tim situacijama

Koji su znaci potencijalne trgovine ljudima?

Organizacije koje se bave sprečavanjem trgovine ljudima kao znakove moguće trgovine u hotelima i drugim vrstama objekata identifikuju ljude u sledećim situacijama:

 • Zlostavljani su verbalno ili fizički
 • Drugi kontrolišu ili ograničavaju njihovu mogućnost komunikacije
 • Imaju ograničenu slobodu kretanja ili se ono prati
 • Nemaju kontrolu nad svojim novcem, mobilnim telefonom ili ličnim identifikacionim dokumentima
 • Uplašeni su, anksiozni ili pokorni
 • Njihovo oblačenje je veoma neusklađeno sa vremenskim prilikama
 • Ne znaju gde se trenutno nalaze niti odakle dolaze
 • Pokazuju znakove loše higijene, neuhranjenosti ili umora
 • Neuobičajeno često traže nove peškire ili posteljinu

Drugi znakovi potencijalne trgovine ljudima mogu da uključuju sledeće situacije:

 • Ljudi mnogo češće nego što je to uobičajeno ulaze u jedinice i izlaze iz njih
 • Veći broj jedinica se rezerviše na jedno ime
 • Jedna osoba ili par se prijavljuje sa nekoliko žena
 • Deca koja putuju sa jednom odraslom osobom ili više njih, pri čemu ne deluje da su u srodstvu

Imajte u vidu da samo jedan ili dva ovakva znaka ne znače nužno da je reč o trgovini ljudima. Na primer, na ime jedne osobe se može rezervisati više jedinica u okviru stvarnog grupnog putovanja. Ali ako primetite više ovakvih znakova, možda postoji razlog za brigu.

Šta mogu da uradim ako posumnjam da se trgovina ljudima odvija u mom objektu?

Ukoliko posumnjate da se trgovina ljudima možda odvija u vašem objektu, pozovite liniju svoje zemlje za pomoć u borbi protiv trgovine ljudima. Ako se neko nalazi u neposrednoj opasnosti, stupite u kontakt sa hitnim službama svoje zemlje pozivom na uobičajeni broj. Takođe možete da stupite u kontakt sa drugim organizacijama koje mogu da pomognu ili podstaknete potencijalno ugrožene osobe da to same učine.

Ukoliko je ovakva situacija povezana sa nekom rezervacijom napravljenom putem naše platforme, takođe pozovite nas.

U okviru našeg nastojanja da poštujemo i promovišemo ljudska prava i u skladu sa našim vrednostima, protivimo se svakom vidu modernog ropstva, prinudnog rada, dečijeg rada i trgovine ljudima. Posvećeni smo tome da pomognemo partnerima poput vas da prepoznaju i prijave potencijalnu trgovinu ljudima koja se možda odvija u vašem objektu.

Na koji još način mogu da pomognem?

Polaris Project, neprofitna organizacija koja se bori protiv trgovine ljudima u Severnoj Americi, preporučuje da:

 • U svom objektu prikažete broj telefona linije za hitne slučajeve Međunarodne organizacije za migracije na lokalnom jeziku, kao i na ukrajinskom i ruskom
 • Kad god je to moguće, kreirate pravila koja se odnose na direktno zapošljavanje osoblja
 • Sarađujete sa dobavljačima i pružaocima usluga koji se snabdevaju proizvodima na odgovoran način
 • Usvojite pravilo protiv trgovine ljudima u svom objektu
 • Obučite osoblje da obrati pažnju na znakove koji ukazuju na trgovinu ljudima
 • Napravite plan za reagovanje na trgovinu ljudima koji uključuje mehanizam za sigurno prijavljivanje

Dodatne informacije i resursi

Opšti resursi koji se odnose na trgovinu ljudima

Linije za hitne slučajeve kojima upravlja Međunarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration, IOM), agencija za migracije Ujedinjenih nacija, pružaju besplatne informacije o neregularnim migracijama, trgovini ljudima i opcijama za legalnu migraciju. 

Većina članica organizacije La Strada International, mreže nevladinih organizacija koja se fokusira na trgovinu ljudima u Evropi, takođe ima linije za hitne slučajeve koje pružaju lokalne informacije. To može da uključuje pravne aspekte, korisne brojeve telefona, savete za bezbednost i pomoć u hitnim slučajevima.

Resursi u Ukrajini

 • Nacionalna linija za borbu protiv trgovine ljudima Međunarodne organizacije za migracije – pozovite broj 527 (besplatan poziv sa ukrajinskog mobilnog telefona) ili 0800 505 501 (besplatan poziv sa ukrajinskog fiksnog telefona), posetite veb sajt ove linije za pomoć kako biste četovali onlajn ili pošaljite e-poruku na iomkievcomm@iom.int

Resursi u Poljskoj

 • Asocijacija PoMOC pruža pomoć ženama i deci (Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej) – pozovite broj +48 32 255 38 69, posetite veb sajt asocijacije ili pošaljite e-poruku na biuro@po-moc.pl
 • Nacionalni centar za konsultaciju i intervenciju namenjen žrtvama trgovine ljudima – pozovite broj +48 22 628 01 20 ili posetite veb sajt ovog centra

Resursi u Moldaviji

 • Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija – pozovite broj 080 090 990 (za pozive iz Moldavije) ili +373 22 690 990 (za pozive iz inostranstva)
 • Centar za borbu protiv trgovine ljudima – pozovite broj +373 22 254 998
 • Nacionalna jedinica za koordinaciju Ministarstva za rad, socijalnu zaštitu i brigu o porodici – pozovite broj +373 22 727 274

Resursi u Slovačkoj

 • Nacionalna linija za pomoć žrtvama trgovine ljudima – pozovite broj 0800 800 818 (za pozive iz Slovačke) ili +421 800 800 818 (za pozive iz inostranstva)

Resursi u Rumuniji

 • Nacionalna agencija za borbu protiv trgovine ljudima (Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane) – pozovite broj 0800 800 678 (besplatan poziv sa teritorije Rumunije) ili +40 756 514 940 (za pozive iz inostranstva), pošaljite e-poruku na anitp@mai.gov.ro ili posetite veb sajt agencije
 • Antiratna organizacija „Code for Romania“posetite veb sajt ove organizacije

Resursi u Mađarskoj

Da li je ovaj članak koristan?