Iskoristite naš vodič zasnovan na podacima kako biste privukli potražnju na kraju sezone.

Zašto moram da popunim Obrazac sa podacima o partneru (Know Your Partner - KYP)?

Ažurirano pre 1 god.
Sačuvaj

Zašto Booking.com od mene traži da popunim Obrazac sa podacima o partneru (KYP)?

Od vas tražimo određene podatke kako bismo poslovali u skladu sa raznim pravnim i regulatornim obavezama.

Ovaj postupak je isti za sve smeštajne objekte, čak i ako samo povremeno privatno iznajmljujete smeštaj. U tom slučaju, jednostavno odaberite „Vodim poslovanje kao fizičko lice” u obrascu sa podacima o partneru, a preostala pitanja će biti prilagođena tome.

Ako upravljate većim brojem objekata putem Booking.com veb sajta, počev od 2020. godine ćete morati da pratite malo drugačiji postupak. Unapred ćemo vam poslati sve podatke kako biste znali šta se od vas očekuje. Ukoliko primite stari Obrazac sa podacima o partneru, nije potrebno da ga popunite, već umesto toga možete da obavite novi postupak kada postane dostupan.

NAPOMENA: Obrazac sa podacima o partneru (KYP) ne predstavlja novi postupak, već samo novi naziv obrasca za potvrđivanje korisničkog naloga.

Kako Booking.com koristi ove podatke?

Koristeći sigurne kanale, te podatke prosleđujemo pružaocima usluge treće strane, koji nam pomažu u potvrđivanju informacija koristeći različite izvore podataka. Ova saradnja između kompanije Booking.com i trećih strana potpuno je usklađena sa Pravilima o zaštiti privatnosti.

Koliko često se obavlja potvrđivanje korisničkog naloga?

Svake godine ćemo od vas zatražiti da potvrdite tačnost podataka koje ste nam ranije poslali. Takođe ćete imati priliku da ažurirate sve podatke koji su se možda promenili. 

Kako mogu da izmenim svoje podatke?

Da biste ponovno poslali obrazac, molimo vas da kontaktirate sa svojim lokalnim timom za podršku.

U nastavku su navedena objašnjenja pojmova u obrascu: 

Pravno lice”

Lice koje je osnovano i kojim se upravlja u skladu sa korporativnim zakonom, koje obavlja poslovne delatnosti, dobrotvorni rad i druge dopuštene radnje. Pravna lica se obično osnivaju radi prodaje proizvoda ili usluge, npr. korporacije, partnerstva, fondovi i nevladine organizacije.

Fizičko lice”

Fizičko lice (u pravnom značenju, tj. pojedinac koji ima sopstveni pravni identitet) je pojedinačno ljudsko biće kojim se ne upravlja u skladu sa korporativnim zakonom.

Pravni naziv objekta”

Službeni naziv objekta koji se koristi u službenim registracionim dokumentima.

Krajnji zakonski vlasnik objekta”

Krajnji zakonski vlasnik je osoba u čijem je krajnjem vlasništvu smeštajni objekat. Ako je fizičko lice zakonski vlasnik objekta, onda je ono krajnji zakonski vlasnik. Ukoliko je kompanija vlasnik objekta, osoba koja je vlasnik te kompanije je krajnji vlasnik. Krajnji vlasnik je osoba koja je na krajnjem vrhu vlasničke strukture.

Puno ime vlasnika / Puno ime vlasnika kompanije za upravljanje objektom”

Krajnji nominalni vlasnik. Ako kompanija poseduje objekat / kompaniju za upravljanje objektom, treba nam pun pravni naziv kompanije.

Ako je vlasnik objekta/kompanije za upravljanje objektom pojedinac, onda nam treba puno pravno ime tog pojedinca.

Drugi naziv”

Pojedine kompanije rade pod nazivom koji se razlikuje od registrovanog naziva, pravnog naziva kompanije. To može da bude trgovački naziv ili poslovni naziv.

Vrsta rukovodioca – rukovodilac objekta”

Jedna ili više osoba koje su odgovorne za svakodnevno poslovanje objekta. To može da obuhvata upravljanje zaposlenima i planiranje, marketing, koordinaciju i vođenje hotelskih usluga, kao što su ugostiteljske i usluge smeštaja.

Vrsta rukovidioca – kompanija za upravljanje objektom”

Kompanija za upravljanje objektom upravlja svakodnevnim poslovanjem hotela za stimulativnu naknadu, osnovnu naknadu ili deo bruto prihoda. Ona obično funkcioniše kao operater treće strane, koji pruža svakodnevne usluge upravljanja i podršku u vođenju računovodstva, prodaje i marketinga, hrane i pića, ljudskih resursa, revizije, upravljanja prihodima itd.

Državni službenici / Državne agencije”

Ovo obuhvata pojedince poput predsednika države, odabranog člana vlade ili višeg zvaničnika vlade ili zakonodavnog tela, kao i odeljenja, agencije i zakonodavna tela koja je osnovala vlada. 

„U vlasništvu vlade”

Ako je objekat u potpunom vlasništvu državnog tela ili državnog službenika (kroz više od 50% vlasništva) ili oni njime upravljaju.

„Deoničar”

Ako je objekat u vlasništvu više osoba ili kompanija, treba nam pravni naziv kompanije ili pojedinca, koji poseduju više od 20% objekta.

Da li je ovaj članak koristan?