Booking.com standardi za dobrobit životinja namenjeni partnerima koji izdaju smeštaj

Misija kompanije Booking.com je da omogući ljudima da iskuse svet. Verujemo da to treba činiti sa brigom, skromnošću i poštovanjem prema drugim ljudima, životinjama, zajednicama i okolini. Kao vodeća kompanija u svojoj oblasti, imamo odgovornost da budemo lideri i po pitanju razvoja održivog turizma, kao i da pomognemo u očuvanju lepota naše planete za buduće generacije.

Naša načela o dobrobiti životinja se zasnivaju na Pet prava u vezi sa ispunjavanjem osnovnih potreba životinja o kojima se staraju ljudi:

 1. Pravo da ne budu gladne i žedne – obezbeđen pristup vodi za piće i odgovarajućoj ishrani u cilju održavanja zdravlja i snage;  

 2. Pravo na udoban smeštaj – život u prikladnom prostoru koji će obuhvatati zaklon i udobnu oblast za odmor;

 3. Pravo na život bez bola, povreda i bolesti – ophođenje prema životinjama sa poštovanjem uz obezbeđen rad kvalifikovanog osoblja sa njima i pristup veterinarskim službama;  

 4. Pravo na ispoljavanje prirodnih oblika ponašanja – biće im obezbeđen prostor odgovarajuće veličine i okolina koja podseća na njihovo prirodno stanište i omogućeno ispoljavanje društvenog ponašanja karakterističnog za odgovarajuću vrstu;  

 5. Pravo na život bez straha i stresa – vrsta brige i uslovi za život koji garantuju odsustvo psihičke patnje.

U skladu sa gorenavedenim, Booking.com neće sarađivati sa objektima koji promovišu ili u svojoj ponudi imaju sledeće aktivnosti obuhvaćene cenom jedinice:

 • Direktnu interakciju sa divljim životinjama određene vrste*

 • Nastupe životinja, predstave i cirkuse u kojima učestvuju divlje životinje određene vrste*

 • Bilo koju vrstu borbe životinja (npr. puštanje pasa na zarobljenog medveda (bear-baiting), borbe krokodila/aligatora, borbe petlova ili bikova)

 • Bilo koju vrstu trka životinja (npr. trke konja, pasa, nojeva, rodeo ili polo na slonovima)

 • Bilo koju vrstu lova na trofeje, lova na ograđenom prostoru i sportskog ribolova

 • Jahanje divljih životinja (npr. jahanje slonova ili nojeva)

 • Posete akvarijumima sa zarobljenim kitovima ili delfinima

 • Posete farmama na kojima se divlje životinje drže isključivo u cilju proizvodnje komercijalnih proizvoda, uključujući: farme krokodila, farme civeta koji proizvode kafu, farme medveda na kojima se prikuplja njihova žuč, farme kornjača, farme tigrovai farme zmija

 • Posete mestima gde posetioci mogu da kupe proizvode dobijene od divljih životinja (npr. oklope kornjača, meso kornjača, zmijsku kožu, glave krokodila)

*Fraza "Divlje životinje određenih vrsta" odnosi se na:

 • Delfine (uključujući kitove ubice), kitove i pliskavice

 • Slonove

 • Medvede

 • Velike mačke (uključujući, između ostalog, lavove, tigrove, leoparde i  geparde)

 • Orangutane i druge primate

 • Lenjivce

Booking.com će sarađivati sa partnerima koji promovišu ili u svojoj ponudi imaju sledeće aktivnosti obuhvaćene cenom jedinice:

 • Posete skloništima i prihvatilištima za životinje koja za cilj imaju dobrobit životinja

 • Posete zoološkim vrtovima i akvarijumima koji su članovi neke od akreditovanih organizacija (npr. WAZA, EAZA ili AIZA) i u skladu su sa našim standardima

 • Posete mestima gde posetioci mogu da posmatraju divlje životinje u prirodnom ili delimično prirodnom okruženju

 • Odgovorne ekološke obilaske čiji je cilj edukacija

 • Odgovorne obilaske sa posmatranjem kitova ili delfina

 • Odgovorne safarije – posmatranje divljih životinja u prirodnom okruženju

 • Jahanje ili interakciju sa pripitomljenim životinjama (npr. jahanje konja), pod uslovom da se pružaoci usluge pridržavaju naših standarda