Kako funkcioniše paritet?

Updated pre 5 mes.

Vreme potrebno za čitanje: 2 minuta

Ističemo: Booking.com primenjuje različite oblike pariteta u zavisnosti od lokacije objekta. U skladu sa podacima navedenim u nastavku, sve informacije o paritetu možete pronaći u okviru Opštih uslova pružanja usluge (GDT).

U zavisnosti od države u kojoj se objekat nalazi, Booking.com će primenjivati jedan od sledećih oblika pariteta:

  • Bez pariteta: to znači da smeštajni partner nema određenu obavezu prema kompaniji Booking.com kada su u pitanju cene, uslovi i raspoloživost koje pruža na Booking.com platformi u poređenju sa drugim (onlajn i oflajn) kanalima.
  • Ograničen paritet: podrazumeva da smeštajni partner kompaniji Booking.com treba da pruži iste ili bolje cene i uslove za isti smeštajni objekat uz iste (ili bolje) sadržaje, u poređenju sa onim koje smeštajni partner nudi putem sopstvenih onlajn kanala.
  • Visok paritet: podrazumeva da smeštajni partner kompaniji Booking.com treba da pruži iste ili bolje cene, uslove i raspoloživost za isti smeštajni objekat, i to uz iste (ili bolje) sadržaje, u poređenju sa onim koje smeštajni partner nudi putem svih ostalih (onlajn i oflajn) kanala. 

Navodimo član 2.2 Opštih uslova pružanja usluge (GDT) kako biste u celosti mogli da pročitate klauzulu o paritetu. U slučaju da postoji odstupanje između ovog objašnjenja i klauzule o paritetu u okviru Opštih uslova pružanja usluge, prednost će imati klauzula o paritetu. Više informacija o Opštim uslovima pružanja usluge možete pronaći ovde.

Obrazloženje o paritetu, koje je obuhvaćeno klauzulom 2.2 Opštih uslova pružanja usluge, glasi:

(...) Kompanija Booking.com vrši ulaganja kako bi privukla goste na svoju platformu i omogućila im da putem nje upoređuju smeštajne objekte. Smeštajni objekti određuju svoje cene na našoj platformi. Klauzula o paritetu ima za cilj da obezbedi konkurentne cene i uslove koji se objavljuju na našoj platformi, kako bi gosti prilikom pretrage mogli da pronađu niže cene i da bi se sprečila mogućnost da smeštajni objekti besplatno koriste pogodnosti koje im omogućavaju značajne investicije kompanije Booking.com.

Kako vam se čini ova stranica?

Black Friday ponuda je dostupna

Aktivirajte ovu ponudu kako biste primili veći broj rezervacija krajem ove godine, kao i tokom cele 2021.

Saznajte više