Koja podešavanja treba da proverim kako bi sve bilo u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Evropske unije?

1. septembra 2019. godine, promenićemo način na koji prikazujemo cene korisnicima koji se nalaze u Evropi.

To činimo kako bismo bili sigurni da svi objekti na Booking.com veb sajtu posluju u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Evropske unije, čiji je cilj da pruži transparentnost u vezi sa prikazivanjem cena onlajn kompanija. Kako bismo izbegli bilo kakvu konfuziju kod gostiju, smeštajni objekti na Booking.com veb sajtu će od sada prikazivati sve obavezne naknade, čak i one koje su prethodno označene kao isključene naknade. Osim toga, objekti više neće moći da prikazuju obavezne naknade kao naknade “koje nije moguće izračunati” ili “koje se mogu razlikovati”.

 

Iako će ova promena za sada uticati samo na korisnike u Evropi, smatramo da je transparentnost dobra za sve goste. Stoga, bilo da redovno dobijate rezervacije evropskih gostiju ili ne, molimo vas da unesete nekoliko izmena u neka od podešavanja u ekstranetu. Imajte u vidu da ukoliko ne unesete ove izmene, vaš objekat možda neće poslovati u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Evropske unije i bićemo primorani da ga privremeno uklonimo sa Booking.com veb sajta.

Kako biste bili sigurni da vaš objekat posluje u skladu sa ovim zakonom, proverite podešavanja u ekstranetu za pravila o predautorizaciji, dodatnim naknadama (uključujući lokalne takse i druge dodatne troškove) i deci. U nastavku se nalaze detaljna uputstva o tome kako da to učinite.

 


1. Predautorizacija

U skladu sa zakonom Evropske unije, svi partneri moraju da navedu da li predautorizuju kreditne kartice gostiju ili ne. Ukoliko predautorizujete kreditne kartice gostiju, čak i ako to činite povremeno, potrebno je da prikažete sledeće:

 • iznos koji predautorizujete;

 • period kada predautorizujete; i

 • u skladu sa kojim pravilima o rezervaciji predautorizujete.

U slučaju da ne predautorizujete kartice u svom objektu, treba i to da naznačite.

Da biste ažurirali svoja podešavanja predautorizacije, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i otvorite karticu “Objekat”.

 2. Kliknite na "Pravila" i skrolujte naniže do opcije “Preferencije za predautorizaciju”.

 3. Kliknite na “Ažurirajte preferencije” i izaberite svoje preferencije.

 4. Kliknite na “Sačuvaj”.

 

Ažurirajte svoja podešavanja

 


2. Dodatne naknade: lokalne takse i drugi dodatni troškovi

Kako biste poslovali u skladu sa propisima, potrebno je da navedete sve obavezne troškove, takse, naknade i druge stavke cena, uključujući i cenu koju gosti moraju da plate ako putuju sa decom. Stavke cena poput taksi ili dodatnih naknada za peškire ne mogu više da se označavaju kao naknade “koje nije moguće izračunati”.

Na koje dodatne naknade se ovo odnosi?

 • Sve obavezne troškove. Reč je o bilo kakvim troškovima koje gost mora obavezno da plati, bilo vama ili putem vas drugim organima vlasti, samim činom rezervisanja vašeg smeštaja ili boravkom u njemu.
 • Neobavezni ili uslovni troškovi nisu obuhvaćeni. Oni se definišu kao troškovi koji mogu da nastanu jedino ako gost eksplicitno zatraži određenu uslugu, npr. troškovi za korišćenje spa sadržaja ili usluga dodatnog čišćenja koju gost eksplicitno zatraži i pristane da plati. 
 • Imajte u vidu da će usled ovih propisa svi troškovi označeni kao obavezni biti uključeni u ukupnu cenu koju gost vidi uz vaš smeštaj. Svi troškovi označeni kao oni “koje nije moguće izračunati” od sada će se smatrati skrivenim obaveznim naknadama, a vaš objekat neće poslovati u skladu sa propisima. Iz tog razloga ćemo možda biti primorani da privremeno uklonimo vaš objekat sa Booking.com veb sajta.

Kako mogu da ažuriram svoja podešavanja?

Postoji nekoliko odeljaka koje treba da proverite.

 • U prvi spadaju vaši dodatni troškovi. Sledeći koraci će zavisiti od vrste vašeg objekta. 

Ukoliko je vaš objekat privatni smeštaj, apartman ili bilo koji drugi nehotelski smeštaj, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i otvorite karticu “Objekat”.

 2. Kliknite na "Pravila" i izaberite opciju “Dodatni troškovi i naknade”.

 3. Ukoliko imate bilo kakve naknade koje su označene kao one “koje nije moguće izračunati”, unesite odgovarajuću naknadu.

 4. Ako imate bilo kakve neobavezne naknade, izbrišite ih klikom na “Ukloni”. U ovom odeljku mogu da se prikazuju samo obavezne naknade.

 5. Kliknite na “Sačuvaj”.

Ako je vaš objekat hotel, pratite naredne korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i otvorite karticu “Objekat”.

 2. Kliknite na "PDV/takse/naknade".

 3. Ako imate naknade koje su označene kao “važi, naknade mogu da se razlikuju”, stupite u kontakt sa lokalnim Booking.com timom koji vam može pomoći da ažurirate te informacije.

 • Drugi odeljak koji treba da proverite se odnosi na vaše lokalne takse. U zavisnosti od mesta gde se nalazite, možda je potrebno da platite turističku taksu ili druge dodatne naknade za svakog gosta. U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Evropske unije, ova cifra više ne može biti označena kao ona “koju nije moguće izračunati”. Do 1. septembra ćemo podesiti sve takse ili naknade koje su trenutno označene kao naknade “koje nije moguće izračunati” ili “naknade mogu da se razlikuju” (npr. različit iznos takse za različite cene noćenja, nije primenljivo za decu, nije primenljivo za više od x noćenja). Za ove naknade ćemo uneti vrednost koja odgovara najvišem mogućem iznosu takse za tu kategoriju. To činimo kako taksa (ili druge lokalne naknade) nikada ne bi bila prikazana u vrednosti nižoj od one koju gost možda treba da plati.

Nakon 1. septembra, biće potrebno da proverite da li su izmene informacija o vašim lokalnim taksama i naknadama koje smo uneli tačne. Da biste proverili ova podešavanja, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i otvorite karticu “Objekat”.

 2. Kliknite na "PDV/takse/naknade".

 3. Ukoliko je bilo koja naknada netačno podešena, potrebno je da stupite u kontakt sa lokalnim Booking.com timom kako bi vam pomogao da ažurirate ove naknade.

Napomena: u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Evropske unije, obavezne naknade više ne mogu da se označavaju kao naknade “koje nije moguće izračunati” ili “naknade mogu da se razlikuju”. Sve neobavezne naknade treba navesti u odeljku “Napisano sitnim slovima” u okviru opisa objekta.

 

Ažurirajte svoja podešavanja

 


3. Pravila o deci

Po zakonu o zaštiti potrošača Evropske unije, sve cene na Booking.com veb sajtu treba da predstavljaju ukupnu cenu boravka koju će gosti platiti. Ukoliko dozvoljavate boravak dece u objektu, potrebno je da proverite da li su vaša pravila tačno podešena kako biste poslovali u skladu sa propisima.

Od 1. septembra 2019. godine, fiksne cene za boravak dece u postojećim krevetima (ne odnosi se na dodatne krevete koji su uneti u jedinicu) biće uračunate u ukupnu cenu na Booking.com veb sajtu, i biće podložne naplati provizije. 

Napomena: više nije moguće postaviti promenljive naknade poput procenata.

Kako biste proverili i ažurirali svoja pravila o deci, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i otvorite karticu “Objekat”.

 2. Kliknite na "Pravila" i skrolujte naniže do odeljka “Deca i dodatni kreveti”

 3. Tamo možete da navedete da li je dozvoljen boravak dece u vašem objektu.

 4. Odredite maksimalni broj dece koja mogu da borave u svakoj vrsti jedinice, kao i iznos koji ćete naplatiti po detetu i noćenju, a potom kliknite na “Sačuvaj”. Molimo vas da postavite fiksne troškove po noćenju jer cene u vidu procenta više nisu dozvoljene.

 5. Kliknite na “Pregled” kako biste proverili da li su sve informacije tačne.

 6. Kada završite, kliknite na “Sačuvaj”

Napomena: morate zasebno da podesite i sačuvate svaki odeljak.

 

Ažurirajte pravila o deci