Obaveštenje o vanrednim okolnostima za rezervacije koje su napravljene tokom i/ili nakon aprila 2020. godine

Ažurirano pre 1 god.
Sačuvaj

Pretpostavljamo da su do sada (početka aprila) naši zajednički korisnici svesni rizika od daljeg širenja korona virusa (COVID-19), a posledično i rizika koji podrazumeva pravljenje novih rezervacija, naročito bez mogućnosti povraćaja novca i sa mogućnošću delimičnog povraćaja.

Stoga za sve nove rezervacije napravljene od 6. aprila 2020. godine više nećemo primenjivati uslove koji važe tokom vanrednih okolnosti u slučaju da gosti žele da ih otkažu ili izmene zbog širenja korona virusa (COVID-19). Te rezervacije će se u skladu sa našim pravilima i procedurama tretirati kao standardne rezervacije.

Za aktivne rezervacije napravljene pre 6. aprila 2020. godine, bez obzira na budući datum prijavljivanja: Za rezervacije napravljene 6. aprila 2020. godine i kasnije:
Nema nikakvih promena. I dalje važe naše procedure za vanredne okolnosti koje su primenjene u skladu sa ograničenjima putovanja organa vlasti i utemeljene na našem ugovoru. Međutim, procedure za vanredne okolnosti usled širenja korona virusa (COVID-19) koje smo primenili u skladu sa ograničenjima putovanja organa vlasti više ne važe.

Predviđamo da će još veći broj vlada širom sveta uvesti obavezne propise koji ograničavaju kretanje ljudi. Naše procedure za vanredne okolnosti će se primenjivati kao i obično na sve rezervacije napravljene pre 6. aprila 2020. za bilo koji budući datum prijavljivanja gde su gosti usled ograničenja putovanja vlade onemogućeni, sprečeni ili im je zakonom zabranjeno da putuju ili borave u smeštaju koji su rezervisali.

Primenjuju se naše standardne procedure, uključujući i one za rezervacije bez mogućnosti povraćaja novca ili sa mogućnošću delimičnog povraćaja. Stoga ćete vi imati kontrolu nad tim da li, kada i kako vršite povraćaj novca za otkazivanja gostiju usled korona virusa (COVID-19) za rezervacije napravljene 6. aprila 2020. i nakon tog datuma, i to na osnovu pravila koje gost izabere, situacije u kojoj se nalazite, pravnih i vladinih propisa, kao i obaveznih zakona o zaštiti potrošača.
  Delićemo još više aktuelnih obaveštenja na svom veb sajtu i u aplikacijama, pre i nakon rezervisanja, kako bi korisnici bili svesniji rizika koji preduzimaju praveći rezervacije bez mogućnosti povraćaja novca ili sa mogućnošću delimičnog povraćaja počev od 6. aprila 2020. godine i nadalje.

Posetite našu stranicu "Podrška za partnere u vezi sa korona virusom" i pronađite linkove ka svim našim uputstvima i obaveštenjima.

Za više informacija o tome šta sve obuhvataju uslovi koji važe tokom vanrednih okolnosti, preporučujemo vam da svakog dana proveravate ovaj članak, kao i Često postavljana pitanja partnera ovde.

Da li je ovaj članak koristan?