Predstavljamo program „Održivo putovanje“

Naš novi način da odamo priznanje partnerima za uložene napore na putu ka održivosti i istaknemo njihove objekte putnicima – sa ciljem stvaranja bolje budućnosti.

Saznajte više

Poreske olakšice za partnere: šta preduzimaju vlade i koja pitanja treba da postavite

Ažurirano pre 7 mes.
Sačuvaj

Da li je vaša država primenila neke vanredne mere za pomoć u oblasti ugostiteljstva, putovanja i turizma? 

Vlade širom sveta primenjuju vanredne mere u vidu poreskih olakšica kako bi pomogle pojedincima i kompanijama da izađu na kraj sa posledicama korona virusa (COVID-19). Bilo da upravljate velikim hotelom ili izdajete jednu spavaću sobu, dobro je da budete upoznati sa opcijama koje su vam dostupne. 

Dragoceni besplatan vodič

Veb sajt EY Tax COVID-19 Response Tracker prikuplja informacije o poreskim olakšicama u više od 120 zemalja. Preuzmite pregled u PDF formatu i saznajte koje vrste olakšica su trenutno dostupne u vašoj državi: 

 • Odloženo plaćanje poreza za fizička lica, pravna lica i PDV obveznike, kao i eventualni izuzeci
 • Ekonomske mere koje se preduzimaju u cilju oporavka kompanija
 • Linkovi za zvanične resurse i programe vlada 
 • Kontakt podaci koji će vam pomoći da se prijavite za vanrednu pomoć

Ova stranica se kontinuirano dopunjava i ažurira, pa bi bilo dobro da je redovno proveravate i preuzimate najnovije verzije ovog dokumenta. 

Posetite veb sajt


Pitanja koja treba da postavite svom finansijskom savetniku

Da li se određene poreske mere primenjuju na vašu situaciju? Prikupili smo pitanja iz tri opšte kategorije koja bi možda trebalo da postavite svom lokalnom poreskom konsultantu ili savetniku. Tako ćete moći da utvrdite da li ispunjavate uslove za određene ekonomske podsticaje, odloženo plaćanje ili produženje rokova za prijavu poreza. 

Ekonomski podsticaji

Osim povoljnih kredita i direktnih uplata fizičkim licima, mnoge vlade pružaju poreske olakšice kako bi podstakle kompanije da zadrže svoje zaposlene. Jedna mera koju treba uzeti u obzir je odbitak poreza na zarade zaposlenih koji je dostupan u mnogim državama. Kako bi ostvarile ove odbitke i olakšice, potrebno je da kompanije nastave da plaćaju svoje zaposlene bez obzira na to što ne mogu da rade. 

Koja pitanja treba da postavim prilikom procenjivanja ekonomskog podsticaja?

 • Da li moja kompanija deluje u okviru branše na koju se podsticaj odnosi? 
 • Koji su posebni uslovi i odredbe kredita koji omogućava vlada? 
 • Koje uslove ili neophodne faktore moja kompanija mora da zadovolji kako bi zatražila odbitak poreza na zaradu zaposlenih?
 • Da li neki od izmenjenih poreskih propisa mogu da dovedu do umanjenja oporezivog dohotka za moju kompaniju u prethodnoj godini? 
 • Da li je potrebno da sada preduzmem određene korake kako bih ostvario/-la finansijske pogodnosti za buduću prijavu poreza?

Odložena plaćanja

Neke države dozvoljavaju kompanijama i fizičkim licima da privremeno odlože plaćanje poreza kako bi im pomogle da ostanu profitabilni. To može da podrazumeva odlaganje predviđenih poreskih uplata ili plaćanja poreza na dohodak za prethodnu godinu. Velike korporacije mogu da ostvare posebne pogodnosti odloženog plaćanja poreza na dohodak zaposlenih. 

Koja važna pitanja treba da postavim o odloženom plaćanju?

 • Za koje obaveze mogu da odložim plaćanje?
 • Kada će biti potrebno da izmirim odložena plaćanja?
 • Da li mogu da rasporedim odložena plaćanja na više perioda – nedelje, mesece ili godine?
 • Da li će postojati kamate, penali ili naknade za odložena plaćanja?

Produženje rokova za prijavu poreza

Mnoge države su produžile postojeće rokove za prijavu poreza za kompanije i fizička lica. U većini slučajeva je produženje rokova automatski stupilo na snagu. 

Koja pitanja treba da postavim kako bih proverio/-la da li se produženje rokova odnosi na mene? 

 • Da li je potrebno da podnesem neki zahtev za produženje roka?
 • Da li se produženje roka takođe automatski primenjuje i na moju obavezu plaćanja? (Pogledajte odeljak „odložena plaćanja“ iznad)
 • Da li je potrebno da priložim određenu dokumentaciju prilikom podnošenja poreske prijave?
 • Da li se zbog produženja roka menja način na koji podnosim poresku prijavu (npr. fizički ili u elektronskom obliku)?

Resursi za kompanije u SAD-u 

Ostanite informisani o poreskim izmenama u SAD-u tako što ćete pratiti obaveštenja na federalnom, državnom i lokalnom nivou: 

 • Federalni nivo: Poreska uprava SAD-a (Internal Revenue Service) pruža zvanične informacije o federalnim produženjima rokova i poreskim olakšicama. 
 • Državni nivo: neprofitna organizacija The Tax Foundation je kreirala pregled za sve savezne države sa prikazom mera koje uvode državni organi vlasti usled korona virusa (COVID-19). 
 • Lokalni nivo: obratite se predstavnicima svoje opštine ili okruga kako biste se informisali o lokalnim programima za poreske olakšice. Treba da uzmete u obzir jednu veoma važnu stvar: neki okruzi i opštine možda ne pružaju mogućnost odloženog plaćanja poreza na imovinu.
 • Besplatni bilten: ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja o poreskoj situaciji u SAD-u koja se veoma brzo menja, bilo bi dobro da se prijavite na besplatni elektronski bilten EY Tax Alert.

 

Ovaj članak nije kreiran u cilju davanja saveta u vezi sa porezima. Booking.com ne promoviše bilo koju od navedenih usluga i pruža ove resurse isključivo u informativne svrhe. 

 

Da li je ovaj članak koristan?