Važne informacije u vezi sa korona virusom

Updated pre 1 ned. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Poslednji put ažurirano: 7. maja 2021.

Ukoliko ste gost, posetite veb sajt za podršku korisnicima.

Savetujemo partnerima na koje vanredne okolnosti utiču da redovno proveravaju ovaj članak kako bi saznali najnovije informacije.

Važna izmena od 21. jula 2020. godine: (1) Situacija u vezi sa korona virusom se i dalje razvija širom sveta, a ograničenja putovanja koja utiču na naše korisnike i partnere se sada često uvode na nivou regiona, podregionalnom nivou ili na nivou grada. Kao što je navedeno 6. aprila 2020. godine (pogledajte tekst u nastavku), vanredne okolnosti će se odnositi samo na rezervacije koje su napravljene pre tog datuma. Moguće je da i dalje ima rezervacija napravljenih pre 6. aprila 2020. na koje se mogu primenjivati vanredne okolnosti, međutim vremenom će se broj potencijalno obuhvaćenih rezervacija smanjiti. (2) Kako bismo bili sigurni da i dalje pružamo najbolju moguću podršku svojim korisnicima i partnerima, i da se prilagođavamo trenutnoj situaciji u kojoj se ograničenja mnogo više primenjuju na regionalnom nivou nego ranije, izmenili smo postupak obrade nekih od ovih rezervacija koje su potencijalno obuhvaćene vanrednim okolnostima. (3) Kada je reč o glavnim lokacijama širom sveta, u ovom članku ćemo nastaviti da navodimo informacije u vezi sa primenljivim uslovima koji važe tokom vanrednih okolnosti. (4) Sva pitanja o obuhvaćenim rezervacijama koja nisu spomenuta u ovom članku će zasebno rešavati agenti našeg Korisničkog servisa i to u skladu sa kriterijumima za proglašavanje vanrednih okolnosti, kao što je opisano u okviru odeljka 1. Uslovi koji važe tokom vanrednih okolnosti.

Važna izmena od 6. aprila 2020. godine: Pretpostavljamo da su do sada naši zajednički korisnici svesni rizika od daljeg širenja korona virusa, a posledično i rizika koji podrazumeva pravljenje novih rezervacija, naročito bez mogućnosti povraćaja novca i sa mogućnošću delimičnog povraćaja. Stoga za sve nove rezervacije napravljene od 6. aprila 2020. godine više nećemo primenjivati uslove koji važe tokom vanrednih okolnosti u slučaju da gosti žele da ih otkažu ili izmene zbog širenja korona virusa. Sa ovim rezervacijama će se postupati kao i sa svim drugim standardnim rezervacijama u skladu sa našim pravilima i procedurama. Za više informacija, kliknite ovde.


Sadržaj:

1. Uslovi koji važe za vanredne okolnosti

2. Rezervacije za koje važe vanredne okolnosti

3. Izmene datuma i postupak otkazivanja


1. Uslovi koji važe za vanredne okolnosti

Bezbednost naših partnera i gostiju je od najvećeg značaja. U skladu sa zvaničnim preporukama za putovanja koje su vladine organizacije dale u vezi sa korona virusom (COVID-19), gosti neće biti u mogućnosti da putuju ili borave u objektima na teritorijama koje su teško pogođene.

Takođe, trenutno su na snazi ograničenja za putnike koji su nedavno boravili na teritorijama teško pogođenim korona virusom (u većini slučajeva se ovo odnosi na putovanja u toku prethodnih 14 dana). Ova ograničenja mogu da obuhvataju zabranu ulaska u zemlju, obavezni karantin pri dolasku ili onemogućavanje izdavanja viza prilikom ulaska u zemlju.

Kako bismo zaštitili zdravlje svojih partnera i gostiju tokom širenja korona virusa, proglasili smo vanredne okolnosti.

Osim dolenavedenih država i regija, vanredne okolnosti takođe važe za pojedinačne slučajeve gde su gosti usled ograničenja onemogućeni, sprečeni ili im je zakonom zabranjeno da putuju ili borave u smeštaju (u skladu sa primenljivim Opštim uslovima pružanja usluge).

Kada je reč o rezervacijama na koje se odnose vanredne okolnosti, očekujemo od partnera da poštuju činjenicu da gosti nisu u mogućnosti da ostvare planirani boravak. Molimo vas da izađete u susret gostima i dogovorite

     A) nove datume za budući boravak putem Booking.com veb sajta (cene mogu da se razlikuju) ili

     B) vaučer za budući boravak koji izdaje smeštajni objekat na iznos koji je gost platio ili viši, ukoliko to želite, odnosno

     C) povraćaj celog unapred plaćenog iznosa/depozita.

Ukoliko je rezervacija otkazana, odreći ćemo se celokupne provizije.  


2. Rezervacije za koje važe vanredne okolnosti

Imajte u vidu da pravila u vezi sa vanrednim okolnostima važe samo za otkazivanja koja su izvršena nakon uvođenja primenljivih ograničenja putovanja.

Vanredne okolnosti se takođe odnose na države i regije koje nisu navedene u nastavku, na primer (ali ne ograničavajući se) na neke/određene/specifične slučajeve kada su rezervacije:

 • napravili putnici koji su boravili u oblasti koja je pogođena korona virusom i zbog toga ne smeju da putuju
 • napravili putnici kojima je zabranjen ulazak na destinaciju na koju su nameravali da putuju
 • napravili putnici kojima je zabranjeno izdavanje viza po dolasku u zemlju
 • napravljene u objektima koji su zatvoreni na osnovu sopstvene odluke ili usled zakonskih odredbi. Napominjemo da objekat ima odgovornost da obavesti goste na koje ovo utiče i pobrine se da im se izvrši povraćaj celokupnog iznosa za svaki otkazani boravak

Ukoliko tražite informacije za goste o ograničenjima putovanja, pogledajte ovu stranicu sa javno dostupnim linkovima za veb sajtove organa vlasti. Imajte u vidu da ako država ili oblast nije navedena na stranici sa informacijama za goste, to ne znači da ne postoje nikakva ograničenja putovanja i zato preporučujemo gostima da potraže informacije o svim destinacijama na koje planiraju da putuju. Booking.com ne snosi odgovornost za sadržaj javnih veb sajtova (organa vlasti). 


Okeanija

Australija:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Australiji napravili putnici koji nisu iz ove države sa datumom prijavljivanja od 20. marta 2020. do 20. maja 2021. godine (uključujući ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putnike sa Novog Zelanda počev od 16. oktobra 2020. godine.

(2) Sve rezervacije koje su putnici iz Australije napravili u objektima izvan ove države sa datumom prijavljivanja od 25. marta 2020. do 20. maja 2021. godine (uključujući ove datume). 

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanje u određenim regijama ove države u periodu od 24. marta 2020. do 22. aprila 2021. godine.

Agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim pojedinostima u vezi sa navedenim regijama.


Azija

Indonezija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Indoneziji sa datumom prijavljivanja od 2. aprila 2020. do 3. maja 2021. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Indoneziji napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 20. marta 2020. do 1. aprila 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Indonezije sa datumom prijavljivanja od 24. aprila 2020. do 9. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 24. aprila 2020. do 9. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

(4) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanje u određenim regijama ove države u periodu od 10. jula 2020. do 31. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.


Evropa, Bliski istok i Afrika

Ulazak u Evropsku uniju i Šengensku zonu:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Počev od 1. jula 2020. godine, Evropski savet je preporučio državama članicama Evropske unije da uklone ograničenja putovanja na eksternim granicama za rezidente određenih država. Države članice Evropske unije nisu u obavezi da postupaju u skladu sa ovom preporukom i možda primenjuju drugačije uslove za vanredne okolnosti na nivou države, (pod)regionalnom nivou ili nivou grada.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima u Evropskoj uniji i u svih 26 država Šengenske zone *) napravili putnici koji nisu sa ovih teritorija (odnosi se na ceo svet sa izuzetkom Ujedinjenog Kraljevstva i Irske) sa datumom prijavljivanja od 20. marta 2020. do 13. aprila 2020. godine. Navedeno ne važi za određene svrhe putovanja.

Austrija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Austriji napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 14. jula 2020. do 16. maja 2021. godine (uključujući ove datume). 

(2) Vanredne okolnosti se ne odnose na poslovna putovanja počev od 14. jula 2020. godine.

(3) Vanredne okolnosti se primenjuju i na turistička putovanja unutar ove države, i to u periodu od 3. novembra 2020. do 16. maja 2021. godine (uključujući ove datume).

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Austriji napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 16. juna 2020. do 13. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Austriji napravili putnici iz država koje nisu deo EU** ili Šengenske zone*, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 15. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se primenjuju i na turistička putovanja unutar ove države, i to u periodu od 16. marta 2020. do 28. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja u okviru ove zemlje u periodu od 14. jula 2020. do 2. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(4) Neke rezervacije koje su u objektima u Nemačkoj napravili putnici iz Tirola, sa datumom prijavljivanja od 12. februara 2021. do 1. marta 2021. godine (uključujući i ove datume).

Češka:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima u Češkoj napravili putnici u turističke svrhe, sa datumom prijavljivanja od 30. januara 2021. do 30. aprila 2021. godine (uključujući i ove datume).  

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Češkoj napravili svi putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 22. oktobra 2020. do 12. decembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Češkoj napravili putnici iz određenih država u turističke svrhe, sa datumom prijavljivanja od 22. oktobra 2020. do 12. decembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 22. oktobra 2020. do 20. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

Agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

(4) Sve rezervacije koje su u objektima u Češkoj napravili putnici iz Kine, Irana, Italije, Južne Koreje, Francuske, Španije, Nemačke, Švajcarske, Norveške, Danske, Holandije, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva, Belgije i Austrije sa datumom prijavljivanja od 14. marta 2020. do 11. aprila 2020. godine (uključujući i ove datume).

(5) Od 16. marta 2020. do 26. marta 2020. godine vanredne okolnosti se odnose i na sva putovanja unutar ove države. 

(6) Vanredne okolnosti se primenjuju i na turistička putovanja unutar ove države, i to u periodu od 27. marta 2020. do 25. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

(7) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Češkoj ili koje su napravili putnici iz iste zemlje, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 14. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(8) Sve rezervacije koje su u objektima u Češkoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 15. juna 2020. do 21. oktobra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Francuska i francuske teritorije:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u određenim regijama ove države, i to u periodu od 20. marta do 2. maja 2021. godine (uključujući ove datume). Putnici iz regija u kojima važe ograničenja putovanja moraju da borave u krugu od 10 km, dok putnici iz oblasti izvan regija sa ograničenjima putovanja ne mogu da putuju u te regije, niti da borave u njima. Dozvoljen je samo tranzit.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Francuskoj i na francuskim teritorijama napravili putnici koji nisu iz ovih oblasti, sa datumom prijavljivanja od 17. marta 2020. do 15. juna 2020. godine (uključujući i ove datume), ne uključujući osobe koje smeju da putuju u skladu sa izuzecima koje je napravila vlada Francuske

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Francuske i sa francuskih teritorija u objektima izvan ovih oblasti, sa datumom prijavljivanja od 17. marta 2020. do 15. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). 

(3) Vanredne okolnosti se primenjuju i na sva putovanja unutar ove države, i to u periodu od 17. marta 2020. do 11. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

(4) Vanredne okolnosti se primenjuju i na turistička putovanja unutar ovih oblasti, i to u periodu od 12. maja 2020. do 28. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

(5) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Francuskoj i na francuskim teritorijama sa datumom prijavljivanja od 16. juna 2020. do 28. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putnike iz određenih država.

(6) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Francuske i sa francuskih teritorija sa datumom prijavljivanja od 16. juna 2020. do 28. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na rezervacije napravljene u objektima u određenim državama.

(7) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja u okviru ove zemlje u periodu od 16. juna 2020. do 28. jula 2020. godine.

(8) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Francuskoj i na francuskim teritorijama ili koje su napravili putnici iz istih oblasti, sa datumom prijavljivanja od 30. oktobra 2020. do 15. decembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

Nemačka:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u određenim regijama u Nemačkoj napravili putnici u turističke svrhe, sa datumom prijavljivanja od 24. aprila 2021. do 21. maja 2021. godine (uključujući ove datume).

(2) Vanredne okolnosti se odnose na turistička putovanja unutar određenih regija ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Nemačkoj sa datumom prijavljivanja od 17. marta 2020. do 15. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). 

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Nemačkoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 16. juna 2020. do 1. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na turistička putovanja, a datume početka i završetka ove zabrane određuje svaka savezna država. Vanredne okolnosti se ne primenjuju na poslovna putovanja.

(4) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u određenim oblastima ove države u periodu od 16. juna 2020. do 19. oktobra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(5) Vanredne okolnosti se odnose i na turistička putovanja u okviru određenih regija ove države, u periodu od 20. oktobra 2020. do 1. novembra 2020. godine (uključujući ove datume).

(6) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Nemačkoj sa datumom prijavljivanja od 2. novembra 2020. do 23. aprila 2021. godine (uključujući ove datume).

(7) Vanredne okolnosti se ne odnose na poslovne putnike iz određenih država.

(8) Vanredne okolnosti se primenjuju i na turistička putovanja unutar ove države, i to u periodu od 2. novembra 2020. do 23. aprila 2021. godine (uključujući ove datume).

(9) Vanredne okolnosti se ne primenjuju na Ostseefjord Schlei i Ekernferde u periodu od 19. do 23. aprila 2021. godine (uključujući ove datume).

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa tačnim datumima i oblastima.

Grčka:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Grčkoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 15. juna 2020. do 14. maja 2021. godine (uključujući ove datume). 

(2) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u okviru cele države, i to u periodu od 7. novembra 2020. do 14. maja 2021. godine (uključujući ove datume).

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Grčkoj napravili putnici iz država koje nisu članice EU**/EFTA***, izuzev Švajcarske, sa datumom prijavljivanja od 18. marta 2020. do 14. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). 

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Grčke sa datumom prijavljivanja od 18. marta 2020. do 14. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). 

(3) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Grčke sa datumom prijavljivanja od 15. juna 2020. do 1. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na rezervacije napravljene u objektima u Albaniji, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj.

(4) Od 23. marta 2020. do 31. maja 2020. godine vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

(5) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja u okviru ove zemlje u periodu od 15. juna 2020. do 2. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(6) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u određenim regijama ove države, i to u periodu od 3. novembra 2020. do 6. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

Irska:

Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Irske ili koje su napravljene u objektima na istoj teritoriji sa datumom prijavljivanja od 12. aprila 2021. do 10. maja 2021. godine (uključujući ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

Italija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Italiji napravili putnici iz određenih država sa datumom prijavljivanja od 3. juna 2020. do 12. maja 2021. godine (uključujući i ove datume). 

(2) Sve rezervacije koje su putnici iz Italije napravili u objektima u određenim državama, sa datumom prijavljivanja od 3. juna 2020. do 12. maja 2021. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u određenim regijama ove države, i to u periodu od 6. novembra 2020. do 10. maja 2021. godine (uključujući i ove datume).

(4) Vanredne okolnosti se ne odnose na poslovna putovanja počev od 4. decembra 2020. godine.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u određenim oblastima u Italiji ili koje su napravili putnici iz ovih oblasti sa datumom prijavljivanja od 23. februara 2020. do 9. marta 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Italiji ili koje su napravili putnici iz iste zemlje sa datumom prijavljivanja od 10. marta 2020. do 2. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 10. marta 2020. do 17. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

(4) Vanredne okolnosti se odnose i na turistička putovanja u okviru ove zemlje ukoliko putnici nisu iz regije u kojoj se objekat nalazi, i to u periodu od 18. maja 2020. do 2. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(5) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja izvan opštine prebivališta putnika u okviru ove države, i to na datume: 25. decembar 2020, 26. decembar 2020. i 1. januar 2021. godine.

Džerzi (krunski posed britanskog suverena):

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Džerziju sa datumom prijavljivanja od 30. marta 2020. do 2. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja u okviru ove zemlje počev od 16. juna 2020. godine.

Luksemburg:

Sve rezervacije koje su u objektima u Luksemburgu napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 18. marta 2020. do 15. septembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Holandija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima u Holandiji napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 19. marta 2020. do 7. maja 2021. godine (uključujući ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

Vanredne okolnosti se primenjuju i na turistička putovanja unutar provincije Zeeland, i to u periodu od 30. marta 2020. do 10. maja 2020. godine (uključujući ove datume).

Norveška:

Sve rezervacije koje su u objektima u Norveškoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 12. marta 2021. do 19. maja 2021. godine (uključujući ove datume). 

Poljska:

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Poljskoj sa datumom prijavljivanja od 27. marta do 7. maja 2021. godine (uključujući ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

Portugal:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Portugalu napravili putnici iz određenih država i u posebne svrhe putovanja, sa datumom prijavljivanja od 1. jula 2020. do 30. aprila 2021. godine (uključujući i ove datume). 

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim određenim državama, oblastima i svrhama putovanja.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Portugalu napravili putnici iz država koje nisu članice EU** (sa izuzetkom Ujedinjenog Kraljevstva) ili koje su u objektima u ovim državama napravili putnici iz Portugala, sa datumom prijavljivanja od 19. marta 2020. do 30. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). 

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Portugalu napravili putnici iz Italije ili koje su u objektima u Italiji napravili putnici iz Portugala, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 30. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Sve rezervacije koje su u objektima u Portugalu napravili putnici iz Španije ili koje su u objektima u Španiji napravili putnici iz Portugala, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 30. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(4) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 22. marta 2020. do 3. maja 2020. godine, od 31. decembra 2020. do 3. januara 2021. godine, kao i od 15. januara 2021. do 16. marta 2021. godine (uključujući i ove datume).

(5) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanje u okviru određenih regija ove države u periodu od 1. jula 2020. do 1. avgusta 2020. godine (uključujući i ove datume).

(6) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u određenim regijama Portugala ili koje su napravili putnici iz istih oblasti, sa datumom prijavljivanja od 23. oktobra 2020. do 23. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u okviru tih regija. (7) Sve rezervacije koje su putnici iz Portugala napravili u objektima koji se nalaze u određenim državama i u posebne svrhe putovanja, sa datumom prijavljivanja od 1. jula 2020. do 16. marta 2021. godine (uključujući i ove datume). (8) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja izvan opštine prebivališta putnika u okviru ove države, i to 20. i 21. marta 2021, kao i od 26. marta 2021. do 5. aprila 2021. godine (uključujući i ove datume).

Španija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Španiji (uključujući Kanarska i Balearska ostrva) napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 4. jula 2020. do 30. aprila 2021. godine (uključujući i ove datume). 

(2) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u određenim oblastima ove države u periodu od 15. jula 2020. do 9. maja 2021. godine (uključujući i ove datume).

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Španiji (uključujući Kanarska i Balearska ostrva), sa datumom prijavljivanja od 14. marta 2020. do 3. jula 2020. godine (uključujući i ove datume), ali isključujući putnike koji obavljaju aktivnosti navedene u članu 7 zvanične uredbe vlade Španije. Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 14. marta 2020. do 21. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Španije (uključujući Kanarska i Balearska ostrva), sa datumom prijavljivanja od 14. marta 2020. do 21. juna 2020. godine (uključujući i ove datume), ali isključujući putnike koji obavljaju aktivnosti navedene u članu 7 zvanične uredbe vlade Španije.

Švedska:

Sve rezervacije koje su u objektima u Švedskoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 15. februara 2021. do 18. maja 2021. godine (uključujući ove datume).

Turska:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Turskoj i koje su napravili putnici iz Rusije, sa datumom prijavljivanja od 15. do 30. aprila 2021. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

(2) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Rusiji i koje su napravili putnici iz Turske, sa datumom prijavljivanja od 15. do 30. aprila 2021. godine (uključujući i ove datume).

Ujedinjeno Kraljevstvo:

Trenutne okolnosti:

Vanredne okolnosti mogu da važe za rezervacije napravljene u objektima u Ujedinjenom Kraljevstvu ili koje su napravili putnici iz iste zemlje, sa datumom prijavljivanja od 16. oktobra 2020. do 13. maja 2021. godine. Posebni uslovi, datumi početka i završetka se primenjuju u zavisnosti od regije, a agenti našeg Korisničkog servisa su upoznati sa njima.

Ostrvo Men:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima na Ostrvu Men, sa datumom prijavljivanja od 7. januara 2021. do 26. februara 2021. godine (uključujući i ove datume). 

(2) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

(3) Vanredne okolnosti se ne odnose na poslovna putovanja.

Prethodni uslovi za celu zemlju i određene regije su navedeni u nastavku:

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Ujedinjenom Kraljevstvu sa datumom prijavljivanja od 23. marta 2020. do 24. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države. 

Engleska:

sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Engleskoj sa datumom prijavljivanja od 25. juna 2020. do 3. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države. 

Lester:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima koji se nalaze u određenoj oblasti u Lesteru, sa datumom prijavljivanja od 25. jula 2020. do 29. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Lesteru, sa datumom prijavljivanja od 4. jula 2020. do 24. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). 

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

Škotska:

sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Škotskoj sa datumom prijavljivanja od 25. juna 2020. do 2. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države. 

* Šengenska zona: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska.

** EU: Austrija, Italija, Belgija, Letonija, Bugarska, Litvanija, Hrvatska, Luksemburg, Kipar, Malta, Češka, Holandija, Danska, Poljska, Estonija, Portugal, Finska, Rumunija, Francuska, Slovačka, Nemačka, Slovenija, Grčka, Španija, Mađarska, Švedska, Irska. Ujedinjeno Kraljevstvo nije uključeno.

*** EFTA: Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska.


Severna i Latinska Amerika

Brazil:

Trenutne okolnosti:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Brazilu napravili putnici iz Ujedinjenog Kraljevstva i Južnoafričke Republike, sa datumom prijavljivanja od 25. decembra 2020. do 30. aprila 2021. godine (uključujući ove datume). 

(2) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar države Minas Žerais u periodu od 17. marta 2021. do 18. aprila 2021. godine (uključujući i ove datume).

(3) Santo Antonio do Pinjal: određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 28. aprila 2021. godine (uključujući i ovaj datum).

Prethodne okolnosti:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Brazilu napravili putnici koji nisu iz ove države, sa datumom prijavljivanja od 27. marta 2020. do 29. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). 

(2) Putovanje u okviru određenih regija Brazila u periodu od 18. marta 2020. do 19. oktobra 2020. godine takođe podleže ovim vanrednim okolnostima.

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u određenim regijama ove države, i to u periodu od 18. januara 2021. do 10. februara 2021. godine (uključujući i ove datume).

Dodatne informacije o određenim oblastima ili lokacijama:

 • Guaratuba (Parana): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 30. aprila 2020. godine.
 • Buzios (Rio de Žaneiro): određeni objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 13. septembra 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Paraty (Rio de Žaneiro): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 5. avgusta 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Guararema (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 13. septembra 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Olimpija (Sao Paulo): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 23. jula 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Santo Antonio do Pinjal (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 15. juna 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Sao Bento do Sapucai (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 30. maja 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Sao Sebastiao (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 28. juna 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Karagvatatuba (Sao Paulo): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 10. maja 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Kampus du Žordau (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 31. maja 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Kananeja (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 13. jula 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Kunja (Sao Paulo): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 23. jula 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Iljabela (Sao Paulo): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 15. jula 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
 • Capitólio (Minas Žerais): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 26. jula 2020. godine (uključujući i ovaj datum). 
 • Gonsalves (Minas Žerais): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 19. oktobra 2020. godine (uključujući i ovaj datum).

Agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim propisima koji se odnose na navedene regije.

Kuba:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima na Kubi napravili putnici koji nisu kubanski državljani ili rezidenti, sa datumom prijavljivanja od 23. marta 2020. do 1. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici sa Kube sa datumom prijavljivanja od 23. marta 2020. do 1. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Meksiko:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Meksiku sa datumom prijavljivanja od 2. aprila 2020. do 31. maja 2020. godine (uključujući i ove datume). 

(2) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 2. aprila 2020. do 15. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

Dodatne informacije o određenim oblastima ili lokacijama:

 • San Migel de Aljende (Gvanahuato): sve rezervacije koje su napravljene u objektima u oblasti San Migel de Aljende sa datumom prijavljivanja od 1. juna 2020. do 15. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Objekti nisu dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu. Booking.com će kontaktirati goste čiji je dolazak planiran u navedenom periodu kako bi ih obavestio da planirani boravak nije moguć i dogovorio rešenje.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

Objekti u Meksiku neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 30. maja 2020. godine. Booking.com će kontaktirati goste čiji je dolazak planiran u navedenom periodu kako bi ih obavestio da planirani boravak nije moguć i dogovorio rešenje.

Sjedinjene Američke Države:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz svih 26 država Šengenske zone ili putnici koji su boravili u Šengenskoj zoni*) tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 13. marta 2020. do 16. maja 2021. godine (uključujući ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz Irske i Ujedinjenog Kraljevstva ili putnici koji su boravili u ovim državama tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 16. maja 2021. godine (uključujući ove datume). 

(3) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz Kine ili putnici koji su boravili na teritoriji ove države tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 2. februara 2020. do 16. maja 2021. godine (uključujući ove datume). 

(4) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz Irana ili putnici koji su boravili na teritoriji ove države tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 2. marta 2020. do 16. maja 2021. godine (uključujući ove datume). 

(5) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz Brazila ili putnici koji su boravili na teritoriji ove države tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 29. maja 2020. do 16. maja 2021. godine (uključujući ove datume).

(6) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz Južnoafričke Republike ili putnici koji su boravili na teritoriji ove države tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 30. januara do 16. maja 2021. godine (uključujući ove datume). 

(7) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz Indije ili putnici koji su boravili na teritoriji ove države tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 4. maja 2021. do 16. maja 2021. godine (uključujući ove datume).

(8) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Kaliforniji sa datumom prijavljivanja od 5. decembra 2020. do 5. februara 2021. godine (uključujući te datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na rezervacije u trajanju od najmanje 14 dana i sve rezervacije napravljene u poslovne svrhe.

(9) Zabrana putovanja se ne primenjuje na američke državljane, osobe koje imaju zakonsko pravo na stalni boravak u SAD-u, kao i njihove porodice. Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.


3. Izmene datuma i postupak otkazivanja

1. Gosti mogu da izmene datume rezervacija putem našeg veb sajta, alatki u aplikaciji ili Korisničkog servisa, ukoliko je nova cena ista ili viša u odnosu na cenu prvobitne rezervacije.

2. Ukoliko gost želi da otkaže rezervaciju putem našeg veb sajta, alatki u aplikaciji ili Korisničkog servisa, uputićemo ga na vas kako biste dogovorili odgovarajuće korake ili ćemo uključiti Korisnički servis, u zavisnosti od modela plaćanja koji koristite.

3. Ukoliko gost kontaktira vaš objekat i zatraži izmenu datuma rezervacije, možete sami da odreagujete na ovaj zahtev. Nema potrebe da ga uputite na naš Korisnički servis. Informacije o tome kako da pristupite ovakvim rezervacijama možete da pronađete ovde.

4. Ukoliko gost kontaktira vaš objekat i zatraži otkazivanje, možete sami da odreagujete na ovaj zahtev. Informacije o tome kako da pristupite ovakvim rezervacijama možete da pronađete ovde.

Molimo vas da se postarate da raspoloživost objekta na našoj platformi bude ažurirana kako bi gosti mogli da izmene datume rezervacija.


Nastavićemo pomno da pratimo situaciju kako bismo osigurali bezbednost svih partnera i gostiju i redovno ćemo ažurirati ovu stranicu.

Ukoliko imate pitanja, možete da nas kontaktirate u bilo kom trenutku putem pošte u ekstranetu.

 

Da li je ovaj članak koristan?