Mogu li da upravljam pravima pristupa za ekstranet ili da ih delim koristeći aplikaciju Pulse?

Naloge za pristup ekstranetu možete da napravite i da njima upravljate samo iz ekstraneta.

Međutim, sva podešavanja naloga koja odredite u ekstranetu biće vidljiva i u aplikaciji Pulse.

Na primer, ako ste kreirali individualna prava pristupa za nekog člana svog tima i taj član sada može da pristupi rezervacijama, ali ne i raspoloživosti, to ograničenje će da važi i kada taj član pristupi aplikaciji Pulse.

Evo kako su ograničenja prikazana u ekstranetu i aplikaciji Pulse:


Kalendar i Raspoloživost

Ekstranet: Bez pristupa kalendaru pod stavkom “Cene i raspoloživost”.

Pulse: Bez pristupa kartici “Raspoloživost”, bez kartica aktivnosti u vezi sa raspoloživošću(1) i automatskih obaveštenja(2).


Nalog

Ekstranet: Bez pristupa pravima u vezi sa objektom pod karticom “Nalog”.

Pulse: Nije primenjivo (u aplikaciji Pulse ne postoji kartica “Nalog”).


Pošta

Ekstranet: Bez pristupa Booking.com porukama pod karticom “Pošta”(3).

Pulse: Bez kartica aktivnosti i automatskih obaveštenja u vezi sa Booking.com porukama(3).


Finansije

Ekstranet: Bez pristupa kartici “Finansije”.

Pulse: Bez pristupa odeljku “Fakture” pod karticom “Više”(4).


Podaci o objektu

Ekstranet: Bez pristupa kartici “Objekat”.

Pulse: Bez pristupa odeljku “Objekti” pod karticom “Više”.


Rezervacije

Ekstranet: Bez pristupa odeljku “Poruke gostiju” pod karticom “Pošta”.

Bez pristupa kartici “Rezervacije”.

U ekstranetu se ne prikazuju rezultati u vezi sa rezervacijama.

Pulse: Bez pristupa podacima o rezervaciji(5).

Bez pristupa karticama “Rezervacije” i “Poruke”.

U polju za pretragu se ne prikazuju rezultati u vezi sa rezervacijama.


Promotivne ponude

Ekstranet: Bez pristupa kartici “Promotivne ponude”.

Pulse: Bez pristupa pretraživaču promotivnih ponuda pod karticom “Više”.


  1. Aktivnost u vezi sa raspoloživošću: Rasprodate jedinice, Skoro rasprodate jedinice, Dugoročna raspoloživost.
  2. Push obaveštenja u vezi sa raspoloživošću: Rasprodate jedinice, Skoro rasprodate jedinice.
  3. Ova podešavanja ne utiču na razmenu poruka između partnera i gosta.
  4. Push obaveštenja u vezi sa finansijama i kartice aktivnosti za aplikaciju Pulse trenutno se razvijaju.
  5. Push obaveštenja i kartice aktivnosti i dalje mogu da stižu, ali korisnik neće moći da klikne na podatke o rezervaciji pod karticom “Rezervacije”. Pristup kartici “Rezervacije” je ograničen.