Na koji način Booking.com proverava moj identitet kada zovem telefonom?

Želimo da budemo sigurni da su svi naši partneri svesni značaja bezbednosti na internetu i da su zaštićeni od krađe identiteta (phishing) i drugih načina onlajn prevare.

Iz tog razloga, uveli smo postupke verifikacije koji nam garantuju da su svi podaci u vašem ekstranetu bezbedni u najvećoj mogućoj meri.

Molimo vas da zapamtite sledeće:

  • Ako nas kontaktirate putem telefona, tražićemo da nam kažete ID broj svog objekta. Radi se o jedinstvenom identifikacionom broju koji dobijate kad se pridružite Booking.com platformi.
  • Pristup tom broju trebalo bi da imaju samo partneri koji upravljaju ekstranetom objekta. Taj broj ne treba da delite gostima.
  • Od vas ćemo takođe zatražiti da potvrdite naziv svog objekta.
  • Zatražićemo da nam kažete svoje ime, kao i svoju ulogu/poziciju u smeštajnom objektu/kompaniji. Na taj način smo sigurni da omogućavamo pristup odgovarajućoj osobi, a u slučaju potrebe možemo i da proverimo detalje u vezi sa pozivom.