Booking.com standardi za dobrobit životinja namenjeni partnerima koji nude atrakcije

Updated pre 10 months
Sačuvaj

Misija kompanije Booking.com je da omogući ljudima da iskuse svet. Verujemo da to treba činiti sa brigom, skromnošću i poštovanjem prema drugim ljudima, životinjama, zajednicama i okolini. Kao vodeća kompanija u svojoj branši, imamo odgovornost da budemo lideri i kada je reč o razvoju održivog turizma, kao i da pomognemo u očuvanju lepota naše planete za buduće generacije.

 

Naša načela o dobrobiti životinja se zasnivaju na Pet prava u vezi sa ispunjavanjem osnovnih potreba životinja o kojima se staraju ljudi:

 

 1. Pravo da ne budu gladne i žedne – obezbeđen pristup vodi za piće i odgovarajućoj ishrani u cilju održavanja zdravlja i snage.  

 2. Pravo na udoban smeštaj – život u prikladnom prostoru koji će obuhvatati zaklon i udobnu oblast za odmor.  

 3. Pravo na život bez bola, povreda i bolesti – ophođenje prema životinjama sa poštovanjem uz obezbeđen rad kvalifikovanog osoblja sa njima i pristup veterinarskim službama.  

 4. Pravo na ispoljavanje prirodnih oblika ponašanja – život u prostoru odgovarajuće veličine i okolini koja podseća na njihovo prirodno stanište, kao i mogućnost ispoljavanja društvenog ponašanja koje je karakteristično za odgovarajuću vrstu.  

 5. Pravo na život bez straha i stresa – vrsta brige i uslovi za život koji garantuju odsustvo psihičke patnje.

 

U skladu sa gorenavedenim, Booking.com neće sklapati ugovore u vezi sa sledećim, promovisati ili imati u ponudi:

 

 • Direktnu interakciju sa divljim životinjama određene vrste*

 • Nastupe životinja, predstave i cirkuse u kojima učestvuju divlje životinje određene vrste*

 • Bilo koju vrstu borbe životinja (npr. puštanje pasa na zarobljenog medveda (bear-baiting), borbe krokodila/aligatora, borbe petlova ili bikova)

 • Bilo koju vrstu trka životinja (npr. trke konja, pasa, nojeva, rodeo ili polo na slonovima)

 • Bilo koju vrstu lova na trofeje i lova u ograđenom prostoru

 • Jahanje divljih životinja (npr. jahanje slonova ili nojeva)

 • Akvarijume sa zarobljenim kitovima i delfinima

 • Farme na kojima se divlje životinje drže isključivo u cilju proizvodnje komercijalnih proizvoda, uključujući: farme krokodila, farme civeta koji proizvode kafu, farme medveda na kojima se prikuplja njihova žuč, farme kornjača, farme tigrova i farme zmija

 • Mesta gde posetioci mogu da kupe proizvode dobijene od divljih životinja (npr. oklope kornjača, meso kornjača, zmijsku kožu, glave krokodila)

 

*Fraza "divlje životinje određenih vrsta" se odnosi na:

 • Delfine (uključujući kitove ubice), kitove i pliskavice

 • Slonove

 • Medvede

 • Velike mačke (uključujući, između ostalog, lavove, tigrove, leoparde i geparde)

 • Orangutane i druge primate

 • Lenjivce  

Booking.com će sarađivati sa:

 

 • Skloništima i prihvatilištima za životinje koja za cilj imaju dobrobit životinja

 • Zoološkim vrtovima i akvarijumima koji su članovi neke od akreditovanih organizacija (npr. WAZA, EAZA ili AIZA) i u skladu su sa našim standardima

 • Mestima gde posetioci mogu da posmatraju divlje životinje u prirodnom ili delimično prirodnom okruženju

 • Organizatorima odgovornih ekoloških obilazaka čiji je cilj edukacija

 • Organizatorima odgovornih obilazaka sa posmatranjem kitova ili delfina

 • Organizatorima odgovornih safarija u divljini koji obuhvataju posmatranje divljih životinja u prirodnom okruženju

 • Organizatorima jahanja ili interakcije sa pripitomljenim životinjama (npr. jahanja konja), pod uslovom da se pridržavaju naših standarda

 

Is this article helpful?