Booking.com standardi za dobrobit životinja namenjeni partnerima koji nude atrakcije

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Misija kompanije Booking.com je da svima olakša istraživanje sveta. Verujemo da to treba činiti sa brigom, skromnošću i poštovanjem prema drugim ljudima, životinjama, zajednicama i okolini. Kao vodeća kompanija u svojoj branši, imamo odgovornost da budemo lideri i kada je reč o razvoju održivog turizma, kao i da pomognemo u očuvanju lepota naše planete za buduće generacije.


Sadržaj članka


Model Pet prava

Naša načela o dobrobiti životinja se zasnivaju na modelu Pet prava, kojim se opisuju osnovne potrebe životinja o kojima se staraju ljudi. U skladu sa ovim modelom, ljudi su dužni da životinjama obezbede sledeće:

 1. Pravo da ne budu gladne i žedne – obezbeđen pristup vodi za piće i odgovarajućoj ishrani u cilju održavanja zdravlja i snage
 2. Pravo na udoban smeštaj – život u prikladnom prostoru koji će obuhvatati zaklon i udobnu oblast za odmor
 3. Pravo na život bez bola, povreda i bolesti – ophođenje prema životinjama sa poštovanjem uz obezbeđen rad kvalifikovanog osoblja sa njima i pristup veterinarskim službama
 4. Pravo na ispoljavanje prirodnih oblika ponašanja – život u prostoru odgovarajuće veličine i okolini koja podseća na njihovo prirodno stanište, kao i mogućnost ispoljavanja društvenog ponašanja koje je karakteristično za odgovarajuću vrstu
 5. Pravo na život bez straha i stresa – vrsta brige i uslovi za život koji garantuju odsustvo psihičke patnje

Model Pet domena

Model Pet prava koristimo uz model Pet domena kako bismo kreirali sveobuhvatnije standarde za dobrobit životinja. Dok nam model Pet prava omogućava da odgovorimo na osnovne potrebe životinja, modelom Pet domena se aktivno promoviše dobrobit životinja koja podrazumeva mnogo više od korektnog ophođenja prema njima. U skladu sa ovim modelom, sve životinje koje imaju interakciju sa ljudima, imaju pravo na sledeće:

 1. Prehrana – faktori koji se odnose na pristup životinja dovoljnoj količini uravnotežene i raznovrsne hrane, kao i čiste vode
 2. Okruženje – faktori koji se odnose na udoban život, poput odgovarajuće temperature, podloge, prostora, vazduha, mirisa, nivoa buke i predvidivosti
 3. Zdravlje – faktori koji osiguravaju dobro zdravlje bez bolesti, težih i lakših povreda, kao i odgovarajući nivo fizičkih aktivnosti
 4. Ponašanje – faktori koji obezbeđuju raznovrsne, nove i zanimljive interakcije u životnoj sredini, i to putem čulnog iskustva, istraživanja, pronalaženja hrane, povezivanja sa drugim životinjama, igre, odmora itd.
 5. Mentalno stanje – ukoliko se životinjama omoguće pozitivna iskustva u okviru prethodna četiri funkcionalna domena, to bi trebalo pozitivno da utiče i na njihovo mentalno stanje usled blagotvornih osećaja (poput zadovoljstva, udobnosti ili vitalnosti), kao i odsustva negativnih osećaja (poput straha, frustracije, gladi, bola ili dosade)

Sa kim nećemo sarađivati

U skladu sa modelom Pet prava, Booking.com neće promovisati, nuditi ili sklapati ugovore koji podrazumevaju ponudu sledećih usluga:

 • Direktnu interakciju sa divljim životinjama određene vrste*
 • Nastupe životinja, predstave i cirkuse u kojima učestvuju divlje životinje određene vrste*
 • Borbe životinja bilo koje vrste (npr. puštanje pasa na zarobljenog medveda (bear-baiting), borbe krokodila/aligatora, borbe petlova ili bikova)
 • Trke životinja bilo koje vrste (npr. trke konja, pasa, nojeva, rodeo ili polo na slonovima)
 • Bilo koju vrstu lova na trofeje i lova u ograđenom prostoru
 • Jahanje divljih životinja (npr. jahanje slonova ili nojeva)
 • Akvarijume sa zarobljenim kitovima i delfinima
 • Objekte u kojima se divlje životinje drže isključivo u cilju proizvodnje komercijalnih proizvoda, uključujući – ali ne ograničavajući se samo na – farme krokodila, farme civeta koji proizvode kafu, farme medveda na kojima se prikuplja njihova žuč, farme kornjača, farme tigrova i farme zmija
 • Mesta gde posetioci mogu da kupe proizvode dobijene od divljih životinja (npr. oklope kornjača, meso kornjača, zmijsku kožu, glave krokodila)

*Fraza "divlje životinje određenih vrsta" se odnosi na:

 • Morske sisare (uključujući delfine, morževe, morske lavove, kitove i pliskavice)
 • Slonove
 • Medvede
 • Velike mačke (uključujući lavove, tigrove, leoparde i geparde)
 • Orangutane i druge primate
 • Lenjivce
 • Ptice grabljivice
 • Reptile

Sa kim ćemo sarađivati

Booking.com će sarađivati sa:

 • Skloništima i prihvatilištima za životinje koja za cilj imaju dobrobit životinja
 • Zoološkim vrtovima i akvarijumima koji su članovi neke od akreditovanih organizacija (npr. WAZA, EAZA ili AIZA) i u skladu su sa našim standardima za dobrobit životinja
 • Mestima gde posetioci mogu da posmatraju divlje životinje u prirodnom ili delimično prirodnom okruženju
 • Odgovornim organizatorima ekološki prihvatljivih obilazaka koji čuvaju okolinu i održavaju dobrobit životinja sa naglaskom na obrazovanje
 • Odgovorne obilaske sa posmatranjem kitova ili delfina
 • Odgovornim organizatorima safarija u divljini koji obuhvataju posmatranje divljih životinja u prirodnom okruženju
 • Organizatorima jahanja ili interakcije sa pripitomljenim životinjama (npr. jahanja konja), pod uslovom da se pridržavaju naših standarda za dobrobit životinja

Da li je ovaj članak koristan?