Dočekivanje gostiju sa životinjama za pomoć

Ažurirano pre 1 ned. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Prema putnicima sa invaliditetom je nužno da se odnosite sa poštovanjem i bez diskriminacije, kao što je navedeno u našoj Izjavi o ljudskim pravima i Izjavi o zabrani diskriminacije.

U mnogim zemljama, partneri su u skladu sa zakonom dužni da prihvate rezervacije putnika sa životinjom za pomoć, pri čemu ne smeju da nameću dodatne naknade ili uslove, čak i ako imaju pravila o neprihvatanju kućnih ljubimaca. 

Zakonski propisi koji se odnose na životinje za pomoć se razlikuju u zavisnosti od lokacije, stoga je potrebno da se upoznate i poslujete u skladu sa lokalnim zakonima ili da nam se obratite ako imate bilo kakva pitanja. 

Ukoliko primate životinje za pomoć, time pružate podršku nezavisnosti i slobodi osoba sa invaliditetom.


Sadržaj članka:


Više informacija o životinjama za pomoć

Sertifikovane životinje za pomoć nisu kućni ljubimci, već visoko obučeni pomoćnici za osobe sa invaliditetom. One imaju ključnu ulogu u pomaganju osobama sa invaliditetom kako bi bezbedno i sa samopouzdanjem obavljale svakodnevne zadatke, kao i u ublažavanju efekata njihovog invaliditeta. 

Evo nekih uobičajenih vrsta životinja za pomoć: 

 • Životinje vodiči pomažu slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.
 • Životinje koje pomažu osobama sa oštećenim sluhom upozoravaju gluve ili nagluve osobe na određene zvukove.
 • Radne životinje pomažu osobama sa medicinskim problemima, odnosno fizičkim, senzornim ili psihičkim poteškoćama, tako što obavljaju zadatke koje određena osoba ne može da obavi usled invalidnosti.

Radne životinje su obučene da ispunjavaju standarde higijene i ponašanja koji su prikladni za životinje na javnom mestu. 

Životinje koje pružaju emocionalnu podršku, društvo i utehu nisu klasifikovane kao životinje za pomoć. Iako te životinje mogu da pružaju podršku putnicima sa fizičkim ili mentalnim poteškoćama, one nisu obučene ni sertifikovane u skladu sa standardima za životinje za pomoć.


Primanje životinja za pomoć i interakcija sa njima

Kada komunicirate sa putnicima i njihovim životinjama za pomoć, ne zaboravite da se prema njima odnosite sa dostojanstvom i ljubaznošću i imajte na umu da su životinje za pomoć na zadatku. Evo nekoliko saveta o tome šta bi trebalo da izbegavate:

 • Ne ometajte životinje za pomoć, ne razgovarajte sa njima, ne dozivajte ih i ne pravite zvukove upućene njima.
 • Ne dodirujte životinje za pomoć ako prethodno niste zatražili i dobili dozvolu.
 • Nemojte se uvrediti ako gost zatraži da ne dodirujete životinju. 
 • Ne hranite životinje za pomoć.
 • Ne postavljajte lična pitanja o invaliditetu putnika i ne zadirite u njegovu privatnost.

Evo nekoliko smernica za dočekivanje životinja za pomoć:

 • Informišite celokupno osoblje o zakonskim propisima i očekivanjima u vezi sa dočekivanjem životinja za pomoć i slobodno podelite ovu stranicu sa osobljem.
 • Ažurirajte svoja pravila i postupke, uključujući pravila o zabrani diskriminacije za osobe sa invaliditetom i pravila o neprihvatanju kućnih ljubimaca. Trebalo bi da obuhvataju smernice za omogućavanje pristupa životinjama za pomoć i uspostavljanje postupaka prijave problema. 
 • Podižite svest putem interne i eksterne komunikacije. 
 • Prikažite informacije o primanju gostiju sa invaliditetom, npr. putem plakata „Životinje za pomoć su dobrodošle“ na ulazu objekta i u okviru informacija na veb-sajtu. 
 • Razmotrite partnerstvo sa lokalnim organizacijama za životinje za pomoć kada je reč o obuci, radionicama, prikupljanju sredstava ili volontiranju.

Često postavljana pitanja – Australija

Da li je ovaj članak koristan?