Jednostavnijim pravilima do transparentnosti i jasnoće 

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 6.3 min.
Sačuvaj

Budući da nastavljamo sa vama da radimo na obnavljanju putovanja, pojednostavićemo broj i vrste pravila otkazivanja podržanih na našem veb sajtu. Ostala pravila koja ćemo i dalje podržavati kretaće se od onih koja nude potpunu fleksibilnost do onih koja pružaju potpunu sigurnost. Dokazano je da putnici najčešće rezervišu ta pravila na našem veb sajtu i da uz njih dolazi do manje otkazivanja i nepojavljivanja, kao i ređe komunikacije sa gostima. 

Ukoliko navedete jasne informacije o svojim pravilima otkazivanja, putnicima ćete pružiti transparentne podatke o naplati koje traže i omogućiti im da rezervišu sa sigurnošću, a vi ćete moći da zadržite kontrolu nad fleksibilnošću koju nudite.

Tokom 2021. godine uvodimo sledeće izmene:

 • Nastavićemo da podržavamo pravila otkazivanja sa naknadom za prvo noćenje, odnosno u iznosu od 50% i 100% ukupne cene. Takođe ćemo podržavati i dalje pravila besplatnog otkazivanja bez plaćanja unapred.
 • Pravila otkazivanja sa višestrukim naknadama više neće biti podržana.
  • Na primer, pravilo za koje se naknada od 50% naplaćuje prilikom rezervisanja, a preostalih 50% sedam dana pre prijavljivanja.
 • Pravila u okviru kojih se naknada za otkazivanje ne podudara sa iznosom za plaćanje unapred više neće biti podržana – osim u slučaju besplatnog otkazivanja bez plaćanja unapred. 

Zašto se uvode ove promene?

Mnoga pravila koja su trenutno u ponudi na Booking.com veb sajtu se ne koriste ili donose veoma mali broj rezervacija. Iako pojednostavljujemo ukupan broj i vrste pravila otkazivanja koje nudimo, preostala pravila će obuhvatati vrste pravila koje putnici najčešće koriste i rezervišu.

Pravila koja podržavamo će i dalje uključivati potpunu fleksibilnost i sigurnost. Iako neka pravila u budućnosti neće biti podržana, širok raspon pravila će vam omogućiti da uskladite rezervacije i sigurnost prihoda pomoću kombinacije fleksibilnih pravila i onih bez mogućnosti povraćaja novca. 

Naši podaci pokazuju da su čak i najfleksibilnija nepodržana pravila uzrokovala poteškoće korisnicima. U poređenju sa putnicima koji rezervišu podržana pravila besplatnog otkazivanja i plaćanja unapred, korisnici koji rezervišu nepodržana pravila besplatnog otkazivanja i plaćanja unapred imaju:

 • Do 17% višu stopu otkazivanja 
 • Do 27% višu stopu nepojavljivanja
 • Do 31% višu stopu kontaktiranja sa korisničkim servisom

Šta preporučujemo?

Kako bi korisnici mogli lakše da razumeju vaša pravila, preporučujemo da pravila koja više neće biti podržana prilagodite onima koja vam najviše odgovaraju. Na taj način ćete gostima pružiti jasne informacije o naplati koje traže da bi mogli da rezervišu sa sigurnošću. 

Kako biste svoja pravila prilagodili fleksibilnijim opcijama pre datuma na koji izmene stupaju na snagu za vaš objekat, posetite stranicu „Pravila“ u ekstranetu, sistem za upravljanje objektom ili channel manager. Objekti koji koriste samo sistem za upravljanje objektom ili channel manager i žele da provere gde tačno da prilagode svoja pravila, mogu da kliknu na karticu „Nalog“ u ekstranetu i izaberu opciju „Pružalac usluge konekcije“. Na ovoj stranici možete da vidite da li postoji mogućnost da prilagodite svoja pravila u sistemu za upravljanje objektom ili channel manager-u.

Kakve su izmene uvedene u vezi sa podešavanjem pravila putem channel manager-a ili sistema za upravljanje objektom?

 • Kreiranje ili prilagođavanje nepodržanih pravila putem channel manager-a ili sistema za upravljanje objektom više neće biti moguće.
  • Ukoliko želite da prilagodite nepodržana pravila pre datuma uvođenja izmena za vaš objekat, možete i dalje da ih prilagodite na stranici „Pravila“ u ekstranetu.
 • Preporučujemo vam da podesite svoja nepodržana pravila najkasnije na datum kada se uvode izmene za vaš objekat kako biste izbegli potencijalne greške. Potencijalne greške se mogu ispraviti ako se prebacite na neko od podržanih pravila koja nudimo putem channel manager-a ili sistema za upravljanje objektom. 

Šta se događa nakon datuma uvođenja izmena za moj objekat?

 • Sva preostala nepodržana pravila otkazivanja i plaćanja unapred će se automatski promeniti u najsrodnije strože pravilo. Nakon datuma uvođenja izmena možete da ažurirate automatske izmene svojih pravila i izaberete neka druga podržana pravila, baš kao i sada.
 • Sva pravila otkazivanja koja ne uključuju naknadu za prvo noćenje, odnosno u iznosu od 50% i 100% ukupne cene, biće promenjena u najsrodnija podržana pravila sa višom naknadom. 
  • Nepodržane naknade zasnovane na procentu vrednosti rezervacije će biti prebačene na sledeći viši podržani procenat. 
   • Na primer, ukoliko imate pravilo sa naknadom od 30%, biće izmenjeno u pravilo sa naknadom od 50%. 
  • Nepodržane naknade zasnovane na broju noćenja će biti izmenjene u naknadu od 100%. 
   • Na primer, ako imate pravilo koje uključuje naknadu za dva noćenja, biće promenjeno u pravilo sa naknadom od 100%. 
 • Pravila sa višestrukim naknadama će biti izmenjena u pravila sa jednokratnom naknadom.
  • U slučaju pravila sa višestrukim naknadama, te naknade će biti prebačene na najraniji termin naplate. 
   • Na primer, ukoliko imate pravilo sa višestrukim naknadama (i) koje se naplaćuju prilikom rezervisanja i (ii) sedam dana pre dolaska, to pravilo će biti izmenjeno u ono sa jednokratnom naknadom koja se naplaćuje prilikom rezervisanja. 
  • Naknade koje se naplaćuju u više navrata će biti sabrane i zaokružene na najbliži podržani procenat naknade. 
   • Na primer, ako imate pravilo za koje se naknada od 50% naplaćuje prilikom rezervisanja, a preostalih 50% sedam dana pre dolaska, ono će biti promenjeno u pravilo sa naknadom od 100% koja se naplaćuje prilikom rezervisanja. 
 • U skladu sa gorenavedenim izmenama, sva usklađivanja pravila za buduće datume boravka sa preostalim nepodržanim pravilima otkazivanja i plaćanja unapred će se automatski izmeniti u podržana pravila.
Nepodržana vrsta pravila Primeri nepodržanih pravila Preporučene podržane vrste pravila Koja opcija će automatski zameniti ovo nepodržano pravilo nakon datuma uvođenja izmena?
Naknada za otkazivanje

Fleksibilno – 14 dana
Naknada od 30%

Fleksibilno – 14 dana

Naknada od 50% 

ILI 

Fleksibilno – 14 dana

Fleksibilno – 14 dana

Naknada od 50%

Naknada za otkazivanje

Fleksibilno – 30 dana

Naknada od 70%

Fleksibilno – 30 dana

Naknada od 50%

Fleksibilno – 30 dana

Naknada od 100%

Naknada za otkazivanje

Fleksibilno – 2 dana

Naknada u iznosu od 2 noćenja

Fleksibilno – 2 dana

Naknada u iznosu od 1 noćenja

Fleksibilno – 2 dana

Naknada od 100%

Višestruke naknade

Delimičan povraćaj novca – 7 dana (posebni uslovi) 

50% nakon rezervisanja, ukupna cena 7 dana pre dolaska

Fleksibilno – 7 dana

Naknada od 50%

ILI

Fleksibilno – 14 dana

Naknada od 100%

Bez mogućnosti povraćaja novca

Naknada od 100%

Višestruke naknade

Delimičan povraćaj novca – 7 dana (posebni uslovi) 

Naknada od 30% nakon rezervisanja, naknada od 40% 14 dana pre dolaska, naknada od 30% 7 dana pre dolaska

Fleksibilno – 30 dana

Naknada od 50%

ILI

Fleksibilno – 30 dana

Naknada od 100%

Bez mogućnosti povraćaja novca

Naknada od 100%

 

Da li je ovaj članak koristan?