Kako funkcioniše paritet?

Ažurirano pre 6 mes. | Čitanje: 2 min.
Sačuvaj

Ističemo: Booking.com primenjuje različite oblike pariteta u zavisnosti od lokacije objekta. U skladu sa podacima navedenim u nastavku, sve informacije o paritetu možete pronaći u okviru Opštih uslova pružanja usluge (GDT).

U zavisnosti od države u kojoj se objekat nalazi, Booking.com će primenjivati jedan od sledećih oblika pariteta:

  • Bez pariteta: to znači da smeštajni partner nema određenu obavezu prema kompaniji Booking.com kada su u pitanju cene, uslovi i raspoloživost koje pruža na Booking.com platformi u poređenju sa drugim (onlajn i oflajn) kanalima.
  • Ograničen paritet: podrazumeva da smeštajni partner kompaniji Booking.com treba da pruži iste ili bolje cene i uslove za isti smeštajni objekat uz iste (ili bolje) sadržaje, u poređenju sa onim koje smeštajni partner nudi putem sopstvenih onlajn kanala.
  • Visok paritet: podrazumeva da smeštajni partner kompaniji Booking.com treba da pruži iste ili bolje cene, uslove i raspoloživost za isti smeštajni objekat, i to uz iste (ili bolje) sadržaje, u poređenju sa onim koje smeštajni partner nudi putem svih ostalih (onlajn i oflajn) kanala. 

Navodimo član 2.2 Opštih uslova pružanja usluge (GDT) kako biste u celosti mogli da pročitate klauzulu o paritetu. U slučaju da postoji odstupanje između ovog objašnjenja i klauzule o paritetu u okviru Opštih uslova pružanja usluge, prednost će imati klauzula o paritetu. Više informacija o Opštim uslovima pružanja usluge možete pronaći ovde.

Obrazloženje o paritetu, koje je obuhvaćeno klauzulom 2.2 Opštih uslova pružanja usluge, glasi:

(...) Kompanija Booking.com vrši ulaganja kako bi privukla goste na svoju platformu i omogućila im da putem nje upoređuju smeštajne objekte. Smeštajni objekti određuju svoje cene na našoj platformi. Klauzula o paritetu ima za cilj da obezbedi konkurentnost cena i uslova koji se objavljuju na našoj platformi, kako bi gosti mogli da iskoriste niže troškove pretrage i da bi se sprečila mogućnost da se neki smeštajni objekat okoristi značajnim ulaganjima kompanije Booking.com.

 

Sada možete da pristupite svim novostima i porukama u vezi sa pravnim temama – bilo kada i na jednom mestu.
Pročitajte više

Da li je ovaj članak koristan?