Predstavljamo vaš vodič za uspešniju letnju sezonu

Delimo uvide zasnovane na podacima o tome kako putnici pretražuju i rezervišu na našoj platformi, kao i rešenja koja vam mogu pomoći da odgovorite na njihove jedinstvene potrebe. Saznajte kako možete da iskoristite ove uvide da biste privukli rastuću potražnju.

Počnite

Koja podešavanja treba da proverim kako bi sve bilo u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Evropske unije?

Ažurirano pre 7 mes.
Sačuvaj

1. septembra 2019. godine smo promenili način na koji prikazujemo cene korisnicima koji se nalaze u Evropi.

To činimo kako bismo bili sigurni da svi objekti na Booking.com veb sajtu posluju u skladu sa zakonima o zaštiti potrošača Evropske unije, čiji je cilj da pruže transparentnost u vezi sa cenama koje prikazuju onlajn kompanije. Kako bismo izbegli bilo kakve nedoumice gostiju, smeštajni objekti na Booking.com veb sajtu će od sada prikazivati sve obavezne naknade, čak i one koje su prethodno označene kao isključene. Osim toga, objekti više neće moći da prikazuju obavezne naknade kao naknade „koje nije moguće izračunati“ ili „koje se mogu razlikovati“.

 

Iako će ova promena za sada uticati samo na korisnike u Evropi, smatramo da je transparentnost dobra za sve goste. Stoga, bilo da redovno dobijate rezervacije evropskih gostiju ili ne, molimo vas da ažurirate neka od podešavanja u ekstranetu. Imajte u vidu da ukoliko ne unesete ove izmene, vaš objekat možda neće poslovati u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Evropske unije i bićemo primorani da uklonimo navedene naknade za vašu smeštajnu jedinicu (jedinice).

Kako biste bili sigurni da vaš objekat posluje u skladu sa ovim zakonima, proverite podešavanja u ekstranetu za pravila o predautorizaciji, dodatnim troškovima (uključujući lokalne takse i druge dodatne naknade) i boravku dece. Detaljna uputstva možete pronaći u nastavku.


1. Opšti uslovi za određivanje popusta

Moramo da se pobrinemo da popusti koji se prikazuju na našem veb sajtu predstavljaju pravu uštedu za goste.

To znači da je cena na koju se obračunava popust dostupna (ili je bila dostupna) za rezervisanje putem našeg veb sajta tokom odgovarajućeg perioda.

Od vas očekujemo da ispunite ovaj uslov prilikom određivanja popusta na Booking.com veb sajtu.

Za više informacija o cenama takođe možete da pogledate vodič CTSI Guidance for traders on pricing practices, kao i relevantne odeljke dokumenata UK Code of Non-Broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing i Guidance on the Unfair Commercial Practices Directive.

Ukoliko ne budete ispunjavali gorenavedene kriterijume za određivanje popusta, možda ćete imati problema sa gostima, ili nećete poslovati u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Evropske unije. U tom slučaju, naša kompanija će morati da preduzme odgovarajuće korake.


2. Predautorizacija

U skladu sa zakonima Evropske unije, svi partneri moraju da navedu da li predautorizuju kreditne kartice gostiju ili ne. Ukoliko predautorizujete kreditne kartice gostiju, čak i ako to činite povremeno, potrebno je da prikažete sledeće:

 • Iznos koji predautorizujete i

 • U skladu sa kojim pravilima o rezervaciji predautorizujete.

U slučaju da ne predautorizujete kartice u svom objektu, treba i to da naznačite.

Da biste ažurirali svoja podešavanja predautorizacije, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i otvorite karticu „Objekat“.

 2. Kliknite na „Pravila“ i skrolujte naniže do opcije „Preferencije za predautorizaciju“.

 3. Ovde kliknite na „Ažurirajte preferencije“ i odredite svoja podešavanja.

 4. Kliknite na „Sačuvaj“.

 

Ažurirajte podešavanja

 


3. Dodatni troškovi: lokalne takse i druge dodatne naknade

Kako biste poslovali u skladu sa propisima, potrebno je da navedete sve obavezne troškove, takse, naknade i druge stavke cena, uključujući i cenu koju gosti moraju da plate ako putuju sa decom. Stavke cena poput taksi ili dodatnih naknada za peškire ne mogu više da se označavaju kao naknade „koje nije moguće izračunati“.

Na koje dodatne naknade se ovo odnosi?

 • Sve obavezne naknade. Reč je o bilo kakvim naknadama koje gost obavezno mora da plati, bilo vama ili drugim organima vlasti putem vas, samim činom rezervisanja vašeg smeštaja ili boravkom u njemu.
 • Neobavezne ili uslovne naknade nisu obuhvaćene. One se definišu kao naknade koje mogu da nastanu jedino ako gost eksplicitno zatraži određenu uslugu, npr. troškovi korišćenja spa sadržaja ili usluga dodatnog čišćenja koju gost eksplicitno zatraži i pristane da plati.
 • Imajte u vidu da će usled ovih propisa sve naknade označene kao obavezne biti uključene u ukupnu cenu koju gost vidi uz vaš smeštaj. Sve naknade označeni kao one „koje nije moguće izračunati“ od sada će se smatrati skrivenim obaveznim naknadama, a vaš objekat neće poslovati u skladu sa propisima. Usled toga ćemo ukloniti takve naknade za vašu smeštajnu jedinicu (jedinice) i nećete smeti da ih naplaćujete gostima, osim ukoliko kasnije izaberete da ih ponovo dodate kao obavezne naknade uz određene cene.

Kako mogu da ažuriram svoja podešavanja?

Postoji nekoliko odeljaka koje treba da proverite. Trebalo bi da počnete sa odeljkom „Dodatni troškovi“. Sledeći koraci će zavisiti od vrste vašeg objekta. 

Ukoliko je vaš objekat privatni smeštaj, apartman ili bilo koji drugi nehotelski smeštaj, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i otvorite karticu „Objekat“.

 2. Kliknite na „Pravila“ i izaberite opciju „Dodatni troškovi i naknade“.

 3. Ukoliko imate bilo kakve naknade koje su označene kao one „koje nije moguće izračunati“, unesite odgovarajuću naknadu.

 4. Ako imate bilo kakve neobavezne naknade, izbrišite ih klikom na opciju „Ukloni“. U ovom odeljku treba da se prikazuju samo obavezne naknade.

 5. Kliknite na „Sačuvaj“.  

Ako je vaš objekat hotel, pratite naredne korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i otvorite karticu „Objekat“.

 2. Kliknite na „PDV/porez/naknade“.

 3. Ako imate naknade koje su podešene kao „naknade koje nije moguće izračunati “ ili „naknade mogu da se razlikuju“, stupite u kontakt sa lokalnim Booking.com timom koji vam može pomoći da ažurirate te informacije.

Drugi odeljak koji treba da proverite se odnosi na vaše lokalne takse. U zavisnosti od mesta gde se vaš objekat nalazi, možda je potrebno da platite turističku taksu ili druge dodatne naknade za svakog gosta. U skladu sa zakonima o zaštiti potrošača Evropske unije, ova cifra više ne može biti označena kao ona „koju nije moguće izračunati“.

Počev od 1. septembra 2019. godine, podesili smo sve takse ili naknade koje su trenutno označene sa „naknade koje nije moguće izračunati“ ili „naknade mogu da se razlikuju“ (npr. različit iznos takse za cene noćenja, nije primenljivo za decu, nije primenljivo za više od x noćenja). Za ove naknade ćemo uneti vrednost koja odgovara najvišem mogućem iznosu takse za tu kategoriju. To činimo kako taksa (ili druge lokalne naknade) nikada ne bi bila prikazana u vrednosti nižoj od one koju gost možda treba da plati.

Od 1. septembra 2019, biće potrebno da proverite da li su izmene informacija o vašim lokalnim taksama i naknadama koje smo uneli tačne. Da biste proverili ova podešavanja, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i otvorite karticu „Objekat“.

 2. Kliknite na „PDV/porez/naknade“.

 3. Ukoliko je bilo koja naknada netačno podešena, potrebno je da stupite u kontakt sa lokalnim Booking.com timom kako bi vam pomogao da ažurirate ove naknade.

Napomena: u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Evropske unije, obavezne naknade više ne mogu da se označavaju sa „naknade koje nije moguće izračunati“ ili „naknade mogu da se razlikuju“. Samo neobavezne naknade možete navesti u odeljku „Napisano sitnim slovima“ u okviru opisa objekta. Obavezne naknade je potrebno da dodate u okviru opcija navedenih iznad, a ne u odeljak „Napisano sitnim slovima“.

 

Ažurirajte podešavanja

 


4. Dodatni troškovi: naknade za čišćenje

Kako bismo poštovali zakone Evropske unije o zaštiti potrošača koji se odnose na transparentnost cena, sve obavezne naknade za čišćenje će biti uklonjene iz odeljka „Napisano sitnim slovima“ u opisu objekta do 1. juna 2020.

Stoga smeštajni partneri kompanije Booking.com moraju da navedu sve obavezne naknade za čišćenje u sklopu svoje ukupne cene koja se prikazuje gostima. Ako gostima naplaćujete čišćenje, pobrinite se da dodate tu naknadu u ukupnu cenu prateći korake u nastavku.  

Ukoliko je vaš objekat privatni smeštaj, apartman ili bilo koji drugi nehotelski smeštaj:

 1. Ulogujte se u ekstranet i otvorite karticu „Objekat“.
 2. Kliknite na „Pravila“ i skrolujte naniže do opcije „Dodatni troškovi i naknade“.
 3. Kliknite na „Izmeni“, a zatim izaberite odgovor „Da“ ispod pitanja „Osim cene jedinica/apartmana, da li gosti treba da plate bilo kakvu drugu naknadu za rezervaciju?“.
 4. Izaberite opciju „Naknada za čišćenje“ u odeljku „Vrsta naknade“ i popunite potrebne podatke.
 5. Nakon što unesete podatke, kliknite na plavo dugme „Sačuvaj“.

Napomena: osoblje hotela ne može samostalno da doda informacije o naknadi za čišćenje. Ukoliko upravljate hotelom, molimo vas da kontaktirate naš Korisnički servis kako bi agent podesio naknadu za čišćenje.


5. Pravila o deci

Po zakonu o zaštiti potrošača Evropske unije, sve cene na Booking.com veb sajtu treba da predstavljaju ukupnu cenu boravka koju će gosti platiti. Ukoliko dozvoljavate boravak dece u objektu, potrebno je da proverite da li su vaša pravila tačno podešena kako biste poslovali u skladu sa propisima.

Od 1. septembra 2019. godine, fiksne cene za boravak dece u postojećim krevetima (ne odnosi se na dodatne krevete koji su uneti u jedinicu) su uračunate u ukupnu cenu na Booking.com veb sajtu i više nisu podložne naplati provizije.

Napomena: više nije moguće podesiti promenljive naknade poput procenata.

 

Kako biste proverili i ažurirali svoja pravila o deci, pratite sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet i kliknite na karticu „Objekat“.

 2. Kliknite na „Pravila“ i skrolujte naniže do odeljka „Deca i dodatni kreveti“.

 3. Tu možete da navedete da li je dozvoljen boravak dece u vašem objektu.

 4. Odredite maksimalni broj dece koja mogu da borave u svakoj vrsti jedinice, kao i iznos koji ćete naplatiti po detetu i noćenju, a potom kliknite na „Sačuvaj“. Obavezno podesite samo fiksne troškove po noćenju jer cene u vidu procenta više nisu dozvoljene.

 5. Kliknite na „Pregled“ kako biste proverili da li su sve informacije tačne.

 6. Kliknite na „Sačuvaj“ kada završite.

Napomena: morate zasebno da podesite i sačuvate svaki odeljak.

 

Ažurirajte pravila o deci

Da li je ovaj članak koristan?