Lokalni zakoni i propisi

Ažurirano pre 2 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Važno nam je da regije u kojima poslujete nastave da se razvijaju za posetioce i lokalno stanovništvo. U nekim od ovih gradova su čak uvedeni zakoni i propisi o kratkoročnom i dugoročnom izdavanju smeštaja koji štite i vas i vaše goste. Pre nego što registrujete objekat na našoj platformi, važno je da se informišete o svim takvim propisima koji važe u vašem gradu, regiji ili državi.

Kratki boravci

U mnogim oblastima je potrebno da vlasnici objekata imaju dozvolu ili licencu ukoliko žele da svoj objekat registruju kao smeštaj za kratkoročno izdavanje. Na nekim lokacijama, lokalne vlasti ograničavaju maksimalan broj noćenja koje gosti mogu da rezervišu tokom jedne godine. Na drugim mestima postoje ograničenja koja se odnose na broj gostiju koji mogu da borave u vašem objektu.

Duži boravci

Prilikom prihvatanja dužih boravaka, možda će za vas važiti zakoni koji uređuju odnose između stanodavaca i stanara. Oni se razlikuju u zavisnosti od lokacije i mogu da vam nametnu dodatne zakonske obaveze i gostima omoguće određena dodatna prava. Na primer, na nekim lokacijama, gosti koji borave u privatnim smeštajima tokom određenog vremenskog perioda mogu biti zaštićeni stanarskim pravima ili mogu postojati ograničenja koja se odnose na iznos koji možete da im naplatite kao „kiriju“.

Predlažemo vam da pregledate lokalna pravila i propise pre nego što omogućite duže boravke u svom objektu. Detaljnije i najnovije informacije o važećim zakonima i propisima potražite na veb sajtu svoje lokalne uprave.

U nastavku ćete pronaći linkove koji vode na veb sajtove različitih opština i druge smernice, ali ova lista ne predstavlja potpun pregled svih zakonom propisanih obaveza. Možda će biti potrebno da ispunite dodatne zahteve (kao što su dozvole, licence, obaveze u vezi sa zdravljem/bezbednošću, pravila koja se odnose na zoniranje itd.) pre nego što počnete da kratkoročno ili dugoročno izdajete svoj objekat na našoj platformi. Takođe bi trebalo da sami potražite pravni savet.

 

Naše obaveze deljenja podataka u Austriji

Zašto delimo podatke o partnerima?

Ministarstvo finansija Austrije je u januaru 2020. godine uvelo nove obaveze deljenja podataka koje se primenjuju na platforme koje omogućavaju određene usluge u Austriji. Usled toga, u obavezi smo da svake godine prosledimo određene podatke o partnerima Ministarstvu finansija Austrije.

Vrsta podataka koje delimo sa austrijskim organima vlasti

Ukoliko se vaš objekat nalazi u Austriji, u skladu sa zakonom smo dužni da podelimo podatke koji uključuju vaš pravni naziv, adresu i PDV registracioni broj, kao i vrstu usluge koju pružate (za naše partnere je ovo usluga smeštaja) i mesečni iznos prihoda koje ostvarujete putem naše platforme.

Periodi rezervisanja za koje delimo podatke

Do 31. januara svake godine smo u obavezi da podelimo podatke koji se odnose na rezervacije izvršene u prethodnoj kalendarskoj godini. Ove podatke smo prvi put podelili u januaru 2021. godine.

Šta se dešava ako partner ne dostavi podatke koje smo u obavezi da podelimo

Jedini obavezni podatak koji možda još nemamo je VAT registracioni broj partnera. Ukoliko se nalazite u Austriji i još niste podelili svoj PDV registracioni broj sa nama, preporučujemo vam da to uradite što pre kako biste izbegli provere od strane austrijskih organa vlasti. Da biste to učinili, ulogujte se u ekstranet, kliknite na karticu „Finansije“, a potom na opciju „Podaci o PDV-u“.

Bez obzira na obaveze deljenja podataka, ukoliko prihod koji ostvarite putem naše platforme premaši 35.000 € tokom kalendarske godine, u obavezi smo da u evidenciji imamo vaš PDV registracioni broj (ili razlog zašto ne morate da se registrujete za PDV u Austriji). Ako ne primimo ovaj podatak, moraćemo da uklonimo vaš objekat sa svoje platforme. Ne možemo da vam damo savet u vezi sa tim da li ste u obavezi da posedujete PDV broj u Austriji – ukoliko vam je potrebno više informacija, preporučujemo vam da stupite u kontakt sa svojim poreskim savetnikom ili računovođom.

Šta se dešava ako partner ne želi da delimo njegove podatke sa organima vlasti

Po zakonu smo dužni da sa austrijskim organima vlasti podelimo podatke o partnerima, čak i ako partner od nas zatraži da to ne činimo.

Šta Ministarstvo finansija Austrije radi sa ovim podacima

Ministarstvo finansija Austrije nije potvrdilo kako koristi podatke koje delimo, ali očekujemo da se u najmanju ruku oni koriste kako bi se procenilo da li partneri ispunjavaju uslove koji se odnose na PDV u Austriji.

Da biste saznali više o našim obavezama deljenja podataka u Austriji, posetite veb sajt Ministarstva finansija Austrije.

Da li je ovaj članak koristan?