Naši standardi za dobrobit životinja

Ažurirano pre 9 mes. | Čitanje: 4 min.
Sačuvaj

Svako iskustvo koje se nudi putem naše platforme, a uključuje živa bića, treba da podrazumeva brigu, skromnost i poštovanje prema drugim ljudima, životinjama, zajednicama i okolini. Svoje odluke o tome sa kim ćemo sarađivati donosimo u skladu sa modelom Pet prava i modelom Pet domena.


Odeljci ovog članka:


Sa kim ćemo sarađivati

Sarađivaćemo sa sledećim vrstama objekata i partnera:

 • Skloništa i prihvatilišta za životinje koja za cilj imaju dobrobit životinja
 • Zoološki vrtovi i akvarijumi koji su članovi neke od akreditovanih organizacija i postupaju u skladu sa našim standardima za dobrobit životinja
 • Mesta gde posetioci mogu da posmatraju divlje životinje u prirodnom ili delimično prirodnom okruženju
 • Odgovorni ekološki prihvatljivi obilasci koji čuvaju okolinu i održavaju dobrobit životinja, a fokusirani su na edukaciju
 • Odgovorni obilasci sa posmatranjem kitova ili delfina
 • Objekti koji nude jahanje ili interakciju sa pripitomljenim životinjama (npr. jahanje konja)

Sa kim nećemo sarađivati

Ne sarađujemo sa objektima ili partnerima koji promovišu ili u svojoj ponudi imaju nešto od sledećeg:

 • Direktnu interakciju sa divljim životinjama određene vrste*
 • Nastupe životinja, predstave i cirkuse u kojima učestvuju divlje životinje određene vrste*
 • Bilo koju vrstu borbe životinja
 • Bilo koju vrstu trka životinja
 • Bilo koju vrstu lova na trofeje i lova u ograđenom prostoru
 • Jahanje divljih životinja
 • Akvarijume sa zarobljenim kitovima i/ili delfinima
 • Objekte u kojima se divlje životinje drže isključivo u cilju proizvodnje komercijalnih proizvoda, kao što su farme krokodila, farme civeta koji proizvode kafu, farme medveda na kojima se prikuplja njihova žuč, farme kornjača, farme zmija itd. 
 • Mesta na kojima se prodaju proizvodi dobijeni od divljih životinja, kao što su oklopi kornjača, meso kornjača, zmijska koža, glave krokodila itd.

*Određene vrste uključuju morske sisare, slonove, medvede, velike mačke, primate, lenjivce, ptice grabljivice i gmizavce.


Model Pet prava

Naš stav o dobrobiti životinja se zasniva na modelu Pet prava. U skladu sa ovim modelom, ljudi moraju da se postaraju da životinjama obezbede sledeća prava:

 • Pravo da ne budu gladne i žedne – pristup svežoj vodi i odgovarajućoj hrani
 • Pravo na udoban smeštaj – život u prikladnom prostoru koji će obuhvatati zaklon i udobnu oblast za odmor
 • Pravo na život bez bola, povreda i bolesti – ophođenje prema životinjama sa poštovanjem uz obezbeđen rad kvalifikovanog osoblja sa njima i pristup veterinarskim službama
 • Pravo na ispoljavanje prirodnih oblika ponašanja – život u prostoru odgovarajuće veličine i okolini koja podseća na njihovo prirodno stanište, kao i mogućnost ispoljavanja društvenog ponašanja koje je karakteristično za odgovarajuću vrstu
 • Pravo na život bez straha i stresa – vrsta brige i uslovi za život koji garantuju odsustvo psihičke patnje

Model Pet domena

Model Pet domena koristimo uz model Pet prava kako bismo osigurali bolje standarde za dobrobit životinja. Model Pet domena stavlja jači naglasak na mentalno stanje životinja i promoviše dobrobit životinja koja podrazumeva mnogo više od korektnog fizičkog ophođenja prema njima. U skladu sa ovim modelom, životinje imaju pravo na sledeće:

 • Prehrana – pristup dovoljnoj količini uravnotežene i raznovrsne hrane, kao i čiste vode
 • Okruženje – udoban život koji podrazumeva odgovarajuću temperaturu, prostor, vazduh, miris, nivo buke i predvidivost
 • Zdravlje – faktori koji osiguravaju odsustvo bolesti, težih i lakših povreda, kao i odgovarajući nivo fizičkih aktivnosti
 • Ponašanje – faktori koji obezbeđuju raznovrsne, nove i zanimljive interakcije u životnoj sredini, i to putem čulnog iskustva, istraživanja, pronalaženja hrane, povezivanja sa drugim životinjama, igre, odmora itd.
 • Mentalno stanje – zadovoljstvo, udobnost i vitalnost, kao i smanjenje negativnih osećaja poput straha, frustracije, gladi, bola ili dosade

Da li je ovaj članak koristan?