Obavezna procena kategorije domaćina (profesionalni domaćin/fizičko lice)

Ažurirano pre 11 mes.
Sačuvaj

U skladu sa novim propisima, Booking.com ima obavezu da zatraži od pojedinih smeštajnih partnera da se sami izjasne da li spadaju u kategoriju profesionalnog domaćina (preduzetnik) ili fizičkog lica (domaćin koji nije preduzetnik).

Zbog toga je počev od 16. juna 2020. godine obavezno da korisnicima pružimo informacije o tome da li je domaćin preduzetnik ili ne.


Sadržaj

Razjašnjenje kategorija „profesionalni domaćin (preduzetnik)“ i „fizičko lice koje je domaćin (i nije preduzetnik)“

Zašto moram ovo da uradim?

Koje korake je potrebno da preduzmem?

Šta se podrazumeva pod zaštitom korisnika?

Kakav uticaj određivanje kategorije domaćina može da ima na moje poslovanje?

Zašto već vidim da je opcija „profesionalni domaćin/preduzetnik“ označena na obrascu?


Razjašnjenje kategorija „profesionalni domaćin (preduzetnik)“ i „fizičko lice koje je domaćin (i nije preduzetnik)“

  • Profesionalni domaćin (preduzetnik): Svaka strana koja izdaje objekat ili objekte u svrhu koja je deo njihove glavne profesije, struke ili poslovanja (na primer, kada je izdavanje smeštajnih objekata glavna poslovna aktivnost ili objektom upravlja kompanija za upravljanje objektima).
  • Domaćin koji je fizičko lice (i nije preduzetnik): Svaka strana koja izdaje objekat ili objekte u svrhu koja je izvan njihove glavne profesije, struke ili poslovanja (na primer, izdavanje smeštajnog objekta je dodatni posao ili se objekat oglašava samo povremeno ili sezonski).

Napomena: opšte pravilo je da se u situacijama kada je izdavanje smeštaja glavni izvor prihoda osobe koja upravlja objektom smatra da je reč o profesionalnom domaćinu (preduzetniku). Razliku između ove dve kategorije mora da proceni sam vlasnik ili menadžer objekta, a ne Booking.com.
 

Zašto moram ovo da uradim?

Informacije o statusu domaćina se na stranicama objekata na Booking.com veb sajtu moraju prikazivati korisnicima iz Evropske ekonomske zone (EEA) koji pretražuju ili prave rezervacije putem Booking.com veb sajta i aplikacija.

Ovim korisnicima će biti prikazano da li objektom „upravlja fizičko lice (domaćin)“, ukoliko je to primenljivo. Osim ako je drugačije navedeno, u slučaju da objektom upravlja profesionalni domaćin (preduzetnik), neće se prikazivati dodatne informacije.

Napomena: ove informacije navode sami smeštajni partneri, a kompanija Booking.com nije u obavezi da proveri zakonski status ovih izjava. 

Koje korake je potrebno da preduzmem?

Potrebno je da određeni smeštajni partneri navedu neophodne informacije u okviru ove procene i izjasne se da li su profesionalni domaćini (preduzetnici) ili fizička lica (domaćini koji nisu preduzetnici).

Ovo je jednokratni postupak, osim ukoliko se status smeštajnog partnera promeni (npr. izdavanje smeštaja postane glavna profesija; izdavanje prestane da bude primarna profesija i domaćin postane fizičko lice itd.). Ovaj postupak možete da dovršite prateći korake u nastavku:

  1. Ulogujte se u ekstranet koristeći svoje podatke za logovanje.

Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom logovanja u ekstranet, pogledajte ovaj članak.

  1. Otvorite karticu „Objekat“, a zatim odeljak „Opšte informacije“ gde ćete pronaći obrazac o kategoriji domaćina.
  2. Izaberite kategoriju domaćina koja odgovara vašem statusu i ažurirajte te podatke klikom na dugme „Ažurirajte svoje podatke“.

Ažurirajte kategoriju domaćina

Šta se podrazumeva pod zaštitom korisnika?Reč je o zaštiti prava korisnika. Ukoliko se korisnici pozovu na ova prava (na primer, u situacijama kada nisu zadovoljni pruženom uslugom), njihovi zahtevi se procenjuju uzimajući u obzir „razumna očekivanja“ koja mogu da imaju u vezi sa smeštajima.

Uopšteno, „razumna očekivanja“ korisnika od profesionalnog domaćina mogu da se razlikuju od „razumnih očekivanja“ koja će imati od domaćina koji je fizičko lice.

Kakav uticaj određivanje kategorije domaćina može da ima na moje poslovanje?

Status u vidu kategorije domaćina pomaže gostima da razumeju u kakvom objektu su izabrali da borave. Iako je ovo zakonski uslov, kompanija Booking.com će se takođe pobrinuti da način na koji se prikazuju informacije o kategoriji domaćina bude testiran i da dokazano ima najmanji mogući uticaj na vaše poslovanje. Osim toga, korisnička podrška i ostale Booking.com usluge ostaju nepromenjene bez obzira na kategoriju domaćina.

Zašto već vidim da je opcija „profesionalni domaćin/preduzetnik“ označena na obrascu?

Postoji mogućnost da smo na osnovu prirode vašeg poslovanja već označili da ste „profesionalni domaćin/preduzetnik“. Na primer, to može biti slučaj ako upravljate lancima objekata ili vrstama objekata kao što su hotel, hostel ili rizort, odnosno ako predstavljate kompaniju za upravljanje objektima koja se brine o velikom broju smeštaja.

 

Sada možete da pristupite svim novostima i porukama u vezi sa pravnim temama – bilo kada i na jednom mestu.
Pročitajte više

Da li je ovaj članak koristan?