Sve što je potrebno da znate o Aktu o digitalnim uslugama (DSA)

Ažurirano pre 3 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Akt o digitalnim uslugama (DSA) reguliše onlajn platforme kako bi se potrošačima pružio bezbedan i transparentan digitalni prostor. U skladu sa njim smo u obavezi da prikupljamo i proveravamo osnovne podatke o profesionalnim domaćinima. 


Sadržaj članka:


Informacije o Aktu o digitalnim uslugama

DSA akt reguliše onlajn platforme kako bi se potrošačima pružila veća transparentnost. U skladu sa njim smo u obavezi da prikupljamo određene osnovne podatke o partnerima koji su označeni kao profesionalni domaćini, kao i da ih proveravamo i prikazujemo. Ti podaci moraju biti dostupni putnicima u Evropskom ekonomskom prostoru (EEP) koji pretražuju ili rezervišu na našem veb-sajtu i u aplikacijama.


Izbor vrste domaćina 

U skladu sa propisima u okviru zakona o zaštiti potrošača, od partnera će se prilikom registrovanja smeštajnog objekta tražiti da se sami izjasne da li spadaju u kategoriju profesionalnog domaćina (preduzetnik) ili fizičkog lica (domaćin koji nije preduzetnik). Više o vrstama domaćina možete da saznate u nastavku:

 • Profesionalni domaćin

Profesionalni domaćin je obično partner koji izdaje smeštajni objekat ili objekte u svrhu koja je povezana sa njegovom primarnom delatnošću, poslovanjem ili profesijom ili mu to predstavlja značajan izvor prihoda. To je npr. partner kojem je upravljanje smeštajnim objektom glavna poslovna delatnost, odnosno partner koji ima poslovno ime ili redovno izdaje svoj objekat na duže vremenske periode kako bi ostvario dobit. Ova lista nije potpuna i drugi faktori se mogu uzeti u obzir kako bi se utvrdilo da li ste profesionalni domaćin.

 • Domaćin (fizičko lice)

Domaćin koji je fizičko lice je obično partner koji izdaje smeštajni objekat ili objekte u svrhu koja nije povezana sa njegovom primarnom delatnošću, poslovanjem ili profesijom. To je npr. partner kojem je izdavanje smeštajne jedinice u sopstvenoj kući sporedna aktivnost ili registruje smeštajni objekat samo sezonski. 

Ova oznaka nema značaj kada je reč o porezu, uključujući PDV i druge „indirektne poreze“, ali je obavezna u skladu sa zakonom Evropske unije o zaštiti potrošača. Izbor kategorije nije naša obaveza, već domaćina ili menadžera smeštajnog objekta. Ove informacije predstavljaju ličnu izjavu, a mi nismo u obavezi da proveravamo zakonski status ovakvih izjava. 


Prikupljanje i provera vaših podataka

DSA akt zahteva da prikupljamo podatke o profesionalnim domaćinima i da učinimo ono što je u našoj moći kako bismo potvrdili da su one pouzdane i potpune. Ukoliko ste označeni kao profesionalni domaćin, biće vam zatraženo da pošaljete podatke. Podaci koji se prikupljaju se razlikuju u zavisnosti od toga da li ste fizičko ili pravno lice. Pristupite Obrascu sa podacima o partneru kako biste videli koje podatke treba da navedete. 

Da bismo potvrdili vaše informacije, koristimo zvanične onlajn baze podataka EU ili zemlje članice EU ili tražimo da nam dostavite dokumentaciju koja dokazuje vaše tvrdnje. Prikupljanje i provera podataka mora da se završi pre nego što smeštajni objekat počne da se prikazuje putnicima iz Evropskog ekonomskog prostora. 

Ukoliko ne dostavite te podatke ili ako oni ne mogu da se potvrde, putnici koji pregledaju naš veb-sajt iz Evropskog ekonomskog prostora neće moći da vide vaš smeštajni objekat. Ako ste nam dostavili sve neophodne podatke, ali vaš smeštajni objekat ili objekti nisu dostupni u Evropskom ekonomskom prostoru, ovde možete da podnesete žalbu.

DSA akt zahteva da bezbedno čuvamo podatke do šest meseci nakon završetka našeg ugovornog odnosa. Posle tog perioda brišemo podatke.


Prikaz vaših podataka

Putnici će na stranici smeštajnog objekta videti da li njime upravlja fizičko lice ili profesionalni domaćin. Ukoliko je reč o profesionalnom domaćinu, na stranici smeštajnog objekta će biti prikazani određeni podaci, uključujući sledeće:

 • Ime
 • Adresa
 • Javni broj telefona
 • Javna adresa e-pošte
 • Privredni registar (ukoliko je to primenljivo)
 • Broj kompanije u privrednom registru (ukoliko je to primenljivo)

Kako da izmenite vrstu domaćina nakon registracije

Ukoliko se vaš status domaćina promeni u bilo kom trenutku nakon registracije, možete da ga ažurirate u ekstranetu. Evo kako to da uradite:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na ikonicu „Korisnički nalog“ u gornjem desnom uglu
 3. Kliknite na opciju „Centar za usklađenost sa propisima
 4. Pronađite listu pod nazivom „Obrazac sa podacima o partneru“ 
 5. Pronađite obrazac „DSA“ i kliknite na dugme „Pošalji obrazac
 6. U okviru obrasca možete da odgovorite na pitanje: „Da li ste profesionalni domaćin ili domaćin koji je fizičko lice?“
 7. Kliknite na dugme „Pošalji“ da biste dovršili unos izmena

Ako ste bili domaćin koji je fizičko lice, a sada ste profesionalni domaćin, biće vam zatraženo da dostavite dodatne podatke putem Obrasca sa podacima o partneru, koje ćemo potom proveriti. 

Da li je ovaj članak koristan?