Sve što je potrebno da znate o Režimu izveštavanja u okviru ekonomije deljenja (SERR)

Ažurirano pre 4 mes.
Sačuvaj

Usled novog Režima izveštavanja u okviru ekonomije deljenja (SERR), imamo zakonsku obavezu da Poreskoj upravi Australije prijavljujemo informacije o partnerima koji imaju smeštajne objekte u Australiji. U ovom članku ćete pronaći sve potrebne informacije o Režimu izveštavanja u okviru ekonomije deljenja (SERR).


SERR: šta je to i kako utiče na vas

SERR je sistem izveštavanja treće strane putem kog se od operatera platformi za elektronsku distribuciju (EDP) traži da prikupljaju, verifikuju i prijavljuju transakcije prodavaca Poreskoj upravi Australije. 

Budući da Booking.com posluje u Australiji i smatra se platformom za elektronsku distribuciju, u obavezi smo da prikupljamo, verifikujemo i prijavljujemo poreske informacije o svojim partnerima koji posluju u Australiji putem naše platforme, kao i poslovne transakcije koje se vrše putem naše platforme. Podaci koje prikupimo za SERR ćemo prijavljivati Poreskoj upravi Australije dva puta godišnje, pre 31. januara i 31. jula svake godine.


Partneri na koje se SERR odnosi:

SERR se odnosi na partnere koji imaju smeštajne objekte u Australiji ili na nekoj od njenih spoljnih teritorija, bez obzira na to da li je njihova primarna adresa unutar ili izvan Australije.


Kako prikupljamo i delimo podatke u skladu sa Režimom izveštavanja u okviru ekonomije deljenja (SERR)

Tražićemo da pošaljete sve svoje poreske informacije putem „Obrasca sa podacima o partneru“. Poslaćemo vam e-poruku sa linkom za obrazac, a videćete i baner sa linkom za obrazac na svojoj stranici u ekstranetu.

Da biste popunili taj obrazac, najpre popunite ova tri odeljka:

1. Izaberite vrstu i strukturu kompanije 

Izaberite vrstu i strukturu kompanije sa padajućih lista, imajući u vidu sledeće kriterijume:

  • Fizičko lice: fizičko lice koje posluje putem naše platforme i koje kompanija Booking.com smatra poslovnim entitetom u poreskom smislu
  • Poslovni entitet: pravno lice ili pravno telo. Na primer, korporacija, partnersko društvo, trust ili fondacija

2. Navedite lične podatke, adresu, podatke o osobi koja ima dodira sa političkim životom, poreske informacije fizičkog ili pravnog lica

Da biste popunili ovaj odeljak, biće vam potrebni sledeći podaci:

Registarski broj kompanije

  • Ukoliko ste kompaniju registrovali u Australiji, izaberite Australiju i dodajte svoj australijski poslovni broj (Australian Business Number (ABN))
  • Ako ste kompaniju registrovali izvan Australije, dodajte njen registarski iz države u kojoj ste je osnovali
  • Ukoliko objekat registrujete kao fizičko lice, od vas nećemo tražiti da popunite ovo polje

Poreski identifikacioni broj (PIB)

  • Ako imate PIB iz neke od zemalja Evropske unije, izaberite tu zemlju i dodajte svoj PIB broj
  • Ukoliko nemate PIB, dodajte svoj australijski poslovni broj

Identifikacioni broj za PDV

  • Ako ovo polje nije unapred popunjeno ili su podaci u okviru njega neispravni, unesite svoj australijski poslovni broj
  • Ukoliko nemate australijski poslovni broj, navedite PDV broj iz zemlje u okviru Evropske unije (uključujući šifru države, ako je to primenljivo)

3. Pregledajte sažetak i pošaljite

Ako ne popunite obrazac u roku od 30 dana, slaćemo vam e-poruku sa podsetnikom svakog meseca.

Imajte na umu da će podaci o vama biti dostavljeni Poreskoj upravi Australije. U slučaju da su podaci nepotpuni ili netačni, to može dovesti do revizije ili zahteva od strane Poreske uprave Australije.

Kada pošaljete „Obrazac sa podacima o partneru“, uporedićemo vaše podatke sa drugim informacijama na našoj platformi i onim koje su javno dostupne. Obratite nam se ako imate pitanja o validnosti navedenih podataka.

Da li je ovaj članak koristan?