Sve potrebne informacije o direktivi DAC7

Ažurirano pre 2 ned. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Direktiva Evropske unije o administrativnoj saradnji (DAC7) uvodi godišnju obavezu izveštavanja, koja je stupila na snagu 1. januara 2023. Ovaj zakon ima za cilj poboljšanje poreske saradnje između zemalja članica Evropske unije putem digitalnih platformi, uključujući transparentnost prihoda koje ostvaruju prodavci kao što ste vi, odnosno naši partneri. U ovom članku su navedene sve potrebne informacije o direktivi Evropske unije DAC7.

 

Ukoliko imate neki smeštajni objekat u Australiji (i nemate smeštajne objekte u Evropskoj uniji), pogledajte ovaj članak pre nego što popunite Obrazac sa podacima o partneru.


Naše obaveze u skladu sa direktivom DAC7

Budući da smo holandska kompanija koja posluje u skladu sa direktivom Evropske unije DAC7, u obavezi smo da podatke o svojim partnerima prijavljujemo Poreskoj upravi Holandije. Obavezni smo da prijavljujemo podatke o pravnim i fizičkim licima sa kojima imamo potpisan ugovor, kao i podatke o poslovnim transakcijama koje su ona izvršila putem naše platforme. Podaci o transakcijama mogu da uključuju sledeće:

 • prihod primljen od korisnika (isključujući našu proviziju i iznos depozita)
 • našu proviziju
 • poreze (i doprinose), ako je to primenljivo
 • broj rezervacija
 • broj dana iznajmljivanja

Podatke koje prikupimo tokom određene godine prosleđujemo Poreskoj upravi Holandije do 31. januara naredne godine. Poreska uprava Holandije potom deli te podatke sa poreskim organima u drugim zemljama članicama Evropske unije. Ovaj zakon će lokalnim poreskim organima olakšati reviziju poreza.

U svrhu Direktive DAC7, partneri se definišu kao pravna ili fizička lica koja posluju putem naše platforme i sa kojima Booking.com ili Booking Transport Limited (BTL) imaju ugovorni odnos (tj. ugovorne strane). Sva fizička lica smatramo kompanijama iz poreske perspektive.

Na primer: kompanija A ima ugovor sa kompanijom Booking.com, pri čemu kompanija A upravlja grupom smeštajnih objekata koji su u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih lica (a ne kompanije A). U tom slučaju smo, prilikom prijave podataka u skladu sa Direktivom DAC7, u obavezi da prijavimo podatke o kompaniji A, a ne o stvarnim vlasnicima smeštajnih objekata. Drugim rečima, smatramo da je naš partner kompanija koja upravlja objektom, a ne vlasnici smeštajnih objekata kojima ona upravlja. Prijavljivaćemo podatke o ugovornoj strani bez obzira na to kako su podešeni tokovi plaćanja (oni mogu biti direktni, između kompanije Booking.com i domaćina/direktora smeštajnih objekata)


Partneri na koje se direktiva DAC7 odnosi

Smeštajni partneri na koje se odnosi izveštavanje u skladu sa direktivom DAC7 su oni sa smeštajnim objektima koji se nalaze u okviru Evropske unije ili oni čija je primarna adresa unutar Evropske unije.

Partneri za atrakcije, iznajmljivanje vozila i prevoz na koje se odnosi izveštavanje u skladu sa direktivom DAC7 jesu oni koji su rezidenti zemlje članice Evropske unije (tj. primarno prebivalište fizičkog lica ili registrovano sedište pravnog lica se nalazi u okviru Evropske unije).

Svi partneri na koje se odnosi direktiva DAC7 su sada obavezni da popune Obrazac sa podacima o partneru prilikom prve registracije ili registrovanja novog smeštajnog objekta na našoj platformi. Postojeći partneri moraju da popune ažurirani Obrazac sa podacima o partneru pre kraja 2024. godine.


Direktiva DAC7 – izuzeci

Entiteti koji ne podležu direktivi DAC7:

 • državni entiteti.
 • entiteti koji se kotiraju na berzi i njihovi povezani entiteti sa više od 50% akcija, uključujući prava glasa, u vlasništvu entiteta kotiranog na berzi.

Usluge koje ne podležu direktivi DAC7:

 • letovi.
 • atrakcije koje podrazumevaju ulaz na javno dostupne događaje i u atrakcije, kao što su tematski parkovi, pozorišne predstave, sportske utakmice i slično.
 • smeštajni objekti sa više od 2.000 rezervacija u kalendarskoj godini po smeštajnom objektu. Ukoliko imate smeštajni objekat koji se nalazi u Evropskoj uniji i ostvaruje više od 2.000 rezervacija u kalendarskoj godini (zaključno sa 31. decembrom), on neće podleći pružanju podataka u okviru direktive DAC7. Ako imate druge smeštajne objekte koji primaju manje od 2.000 rezervacija (po objektu i kalendarskoj godini), oni će podleći pružanju podataka u okviru direktive DAC7. Izuzetak se primenjuje samo na smeštajne objekte, a ne na atrakcije, iznajmljivanje vozila, taksi prevoz i druge proizvode.

Prikupljanje podataka putem Obrasca sa podacima o partneru

Svi novi partneri moraju da popune „Obrazac sa podacima o partneru“ prilikom prve registracije na našoj platformi. Obrazac je ažuriran tako da uključuje dodatna polja za prikupljanje podataka za izveštavanje u skladu sa direktivom DAC7.

 • Novi partneri sa sedištem u Evropskoj uniji i novi partneri sa smeštajnim objektima u Evropskoj uniji imaju obavezu da popune ažurirani „Obrazac sa podacima o partneru“ tokom postupka registracije. Imajte u vidu da „Obrazac sa podacima o partneru“ morate da popunite čak i ako status vašeg smeštajnog objekta nije podešen na „Otvoren/dostupan za rezervisanje“.
 • Postojeći partneri koji registruju nove smeštajne objekte u Evropskoj uniji posle 1. januara 2023. će biti u obavezi da popune ažurirani „Obrazac sa podacima o partneru“ za novoregistrovane smeštajne objekte za koje važi direktiva DAC7.
 • Od postojećih partnera sa smeštajnim objektima u Evropskoj uniji i postojećih partnera sa sedištem u Evropskoj uniji bez smeštajnih objekata u njoj koji su registraciju izvršili pre 1. januara 2023. ćemo zatražiti da popune ažurirani obrazac pre kraja 2024. godine. Poslaćemo vam e-poruku sa linkom za ažurirani „Obrazac sa podacima o partneru“. Videćete i baner sa linkom u svom ekstranetu.

Imaćete 90 dana da popunite „Obrazac sa podacima o partneru“ i navedete podatke o ugovornoj strani (pravnom ili fizičkom licu) koja potpisuje ugovor sa kompanijom Booking.com. Period od 90 dana počinje kada završite postupak registracije smeštajnog objekta, bez obzira na to da li je on otvoren za rezervacije. Ako registrujete više objekata, rok od 90 dana koji važi za prvi smeštajni objekat važi i za sve naredne objekte koje registrujete.

Ukoliko „Obrazac sa podacima o partneru“ ne pošaljete u roku od 30 dana od registracije, slaćemo vam mesečne e-poruke sa podsetnicima. Ako „Obrazac sa podacima o partneru“ ne pošaljete u roku od 90 dana, vaši smeštajni objekti koji se nalaze u Evropskoj uniji i koji su registrovani nakon 1. januara 2023. će biti privremeno zatvoreni. Ukoliko koristite Uslugu naplate kompanije Booking.com, isplate će takođe biti blokirane.

Kada pošaljete „Obrazac sa podacima o partneru“, možete ponovo da otvorite svoje smeštajne objekte koji se nalaze u Evropskoj uniji na našoj platformi, pod uslovom da ne postoje dodatni razlozi zbog kojih su zatvoreni. Ako koristite Uslugu naplate kompanije Booking.com, nastavićemo da vam šaljemo isplate.

Kada pošaljete „Obrazac sa podacima o partneru“, uporedićemo određene podatke sa drugim informacijama koje su dostupne na našoj platformi ili u javno dostupnim izvorima. Ukoliko budemo imali pitanja o validnosti navedenih podataka, primićete obaveštenje ili vam se možemo obratiti.

Pre nego što Poreskoj upravi Holandije pošaljemo izveštaj sa podacima u skladu sa direktivom DAC7, poslaćemo vam e-poruku sa obaveštenjem da je izveštaj sastavljen. Ako želite da ga pregledate, svoj deo izveštaja možete da preuzmete u Centru za usklađenost sa propisima u ekstranetu.

Ukoliko, nakon što pregledate preuzeti izveštaj, treba da izmenite svoje lične ili poslovne podatke, to možete da uradite tako što ćete ponovo poslati „Obrazac sa podacima o partneru“ u Centru za usklađenost sa propisima. Imajte na umu da će se sve izmene koje tada unesete videti tek u sledećem ciklusu izveštavanja.


Koje podatke prikupljamo od vas

Ako se identifikujete kao pravni poslovni entitet, potrebni su nam sledeći podaci od vas:

 • puno zakonsko ime i prezime (koje je unapred popunjeno u skladu sa vašim ugovorom i može da se izmeni samo ukoliko se obratite Korisničkom servisu)
 • poreski identifikacioni broj (PIB) i zemlja izdavanja
 • registarski broj kompanije
 • PDV broj
 • adresa na kojoj je kompanija registrovana (uključujući zemlju)

Ako se identifikujete kao fizičko lice koje vrši poslovanje, potrebni su nam sledeći podaci od vas:

 • puno zakonsko ime i prezime (koje je unapred popunjeno u skladu sa vašim ugovorom i može da se izmeni samo ukoliko se obratite Korisničkom servisu)
 • poreski identifikacioni broj (PIB) i zemlja izdavanja
 • PDV broj
 • adresa primarnog prebivališta (uključujući zemlju)
 • datum rođenja
 • zemlja i grad rođenja

Svi partneri treba da navedu i registarski broj zemljišta za svaki smeštajni objekat koji se nalazi u Evropskoj uniji, a koji su registrovali na našoj platformi. Registarski broj zemljišta, poznat i kao katastarski broj, predstavlja jedinstveni identifikacioni broj koji se dodeljuje smeštajnim objektima zavedenim u zvaničnom registru.

Registarski broj zemljišta možete da navedete u ekstranetu, na stranici „Opšte informacije“ u okviru kartice „Objekat“. Ukoliko registrujete više smeštajnih objekata, dodajte registarski broj zemljišta za svaki od njih u okviru ekstraneta svakog smeštajnog objekta. U slučaju da jedan smeštajni objekat ima više registarskih brojeva zemljišta, možete da ih dodate u vidu liste i odvojite zarezom.

Registarski broj zemljišta možete pronaći na vlasničkom listu smeštajnog objekta, kao i putem veb-sajta opštine ili državne zemljišne knjige. Ukoliko imate dodatna pitanja, posetite ovaj veb-sajt Evropske unije koji se odnosi na lokalne zemljišne knjige zemalja Evropske unije.


Lista pojmova

Entitet (pravno lice) – pravno lice ili pravno telo (npr. korporacija, partnerstvo, trust ili fondacija). Entitet je povezani entitet drugog entiteta ako bilo koji od tih entiteta ima kontrolu nad drugim entitetom ili ako su oba entiteta pod zajedničkom kontrolom. U tu svrhu, kontrola uključuje direktno ili indirektno posedovanje više od 50% glasova i vrednosti entiteta. Kada je reč o indirektnom učešću, ispunjenje uslova za posedovanje više od 50% vlasničkih prava u kapitalu drugog entiteta se utvrđuje množenjem stopa udela po uzastopnim nivoima. Za osobu koja ima više od 50% prava glasa smatra se da poseduje 100% tih prava.

Fizičko lice – fizičko lice koje vrši poslovanje putem naše platforme i koje Booking.com i BTL sa poreske tačke gledišta smatraju kompanijom.

Zemlje članice Evropske unije – 

 • Austrija
 • Belgija
 • Bugarska
 • Hrvatska
 • Kipar – oblasti Republike Kipar koje su pod kontrolom Vlade Republike Kipar
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Nemačka
 • Grčka
 • Mađarska
 • Irska
 • Italija
 • Letonija
 • Litvanija
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandija
 • Poljska
 • Portugalija 
 • Rumunija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španija
 • Švedska

Teritorije Evropske unije –

 • Olandska Ostrva
 • Azori
 • Kanarska ostrva
 • Francuska Gvajana
 • Gibraltar
 • Gvadalupe 
 • Madeira
 • Martinik
 • Majot
 • Reunion
 • Sveti Martin

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O DIREKTIVI DAC7

Na našoj stranici sa često postavljanim pitanjima o direktivi DAC7 možete pronaći odgovore na najčešća pitanja o ovoj direktivi Evropske unije.

 

Sada možete da pristupate svim novostima i porukama u vezi sa pravnim temama, bilo kada i na jednom mestu.

Pročitajte više

Da li je ovaj članak koristan?