Zašto je potrebno da popunite „Obrazac sa podacima o partneru“

Ažurirano pre 1 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

„Obrazac sa podacima o partneru“ se popunjava radi prikupljanja određenih podataka o partnerima kako bismo poslovali u skladu sa različitim pravnim i regulatornim zahtevima.


Odeljci ovog članka:


Zašto je potrebno da popunite „Obrazac sa podacima o partneru“

Kako bismo poslovali u skladu sa pravnim i regulatornim zahtevima, u obavezi smo da prikupimo određene informacije od svojih smeštajnih partnera. Da ne biste sa nama delili podatke na više mesta, sve potrebne informacije prikupljamo na jednom mestu – putem „Obrasca sa podacima o partneru“.

Svi smeštajni partneri moraju da navedu određene informacije, u zavisnosti od toga da li su profesionalni domaćini ili domaćini koji su fizička lica, kao i od toga da li svoje poslovanje obavljaju kao fizičko lice ili deo poslovnog entiteta.

Lokacija smeštajnog objekta takođe može da utiče na određene informacije koje treba da navedete, budući da neki zakoni i propisi važe samo za pojedine države.


Kako koristimo ove informacije

Upotrebom sigurnih kanala, vaše informacije prosleđujemo pružaocu usluge treće strane, koji nam pomaže da ih potvrdimo u odnosu na različite izvore podataka. Ova interakcija između kompanije Booking.com i pružaoca usluge treće strane je u potpunosti u skladu sa propisima o zaštiti privatnosti.

Ako država u kojoj se vaš objekat nalazi od nas zahteva da podelimo podatke sa vlastima, to ćemo i učiniti na način koji je u skladu sa propisima o zaštiti privatnosti.


Koliko često verifikujemo vaš nalog

S vremena na vreme se može desiti da od vas zatražimo da potvrdite tačnost podataka koje ste naveli. Takođe ćete imati priliku da izmenite bilo koji podatak koji se možda promenio tako što ćete ponovo poslati obrazac.


Pristup „Obrascu sa podacima o partneru“ i njegovo slanje

Pratite sledeće korake kako biste pristupili „Obrascu sa podacima o partneru“, popunili ga i poslali:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na baner „Obrazac sa podacima o partneru“ kako biste pristupili obrascu
 3. Navedite sve potrebne informacije
 4. Sačuvajte i pošaljite obrazac

Ažuriranje vaših podataka

Da biste ažurirali podatke i ponovo poslali obrazac, obratite se lokalnom timu za podršku.


Termini koje koristimo u obrascu

U nastavku slede objašnjenja termina koje koristimo u „Obrascu sa podacima o partneru“:

 • Fizičko lice: pojedinac koji ima pravni identitet i predstavlja pojedinačno ljudsko biće kojim se ne upravlja i nije osnovano u skladu sa korporativnim zakonom.
 • Privredni subjekt: entitet koji je osnovan i kojim se upravlja u skladu sa korporativnim zakonom, a koji obavlja poslovne delatnosti, dobrotvorni rad ili druge dozvoljene aktivnosti. Privredni subjekt se obično osniva radi prodaje proizvoda ili usluga (na primer, korporacije, partnerstva, trustovi i nevladine organizacije).
 • Pravni naziv smeštajnog objekta: službeni pravni naziv objekta koji se koristi u službenim registracionim dokumentima.
 • Vlasnik objekta: zakonski vlasnik je fizičko lice ili privredni subjekt koji poseduje objekat. Ukoliko fizičko lice poseduje objekat, onda je ono njegov zakonski vlasnik. Ako je vlasnik objekta kompanija, osoba koja je vlasnik te kompanije je krajnji vlasnik.
 • Rukovodilac objekta (vrsta rukovodioca): osoba (ili više njih) odgovorna za svakodnevno poslovanje objekta. To može da obuhvata upravljanje zaposlenima, organizovanje marketinških aktivnosti, koordinaciju i vođenje hotelskih usluga, kao i nadgledanje pružanja usluga ishrane i smeštaja.
 • Kompanija za upravljanje objektom (vrsta rukovodioca): kompanija za upravljanje objektom pruža podršku u svakodnevnom poslovanju uz određenu naknadu i ima ulogu operatera treće strane u oblasti računovodstva, prodaje i marketinga, hrane i pića, ljudskih resursa, revizije, upravljanja prihodima i drugih usluga.
 • Državni službenici ili državne agencije: ovo se odnosi na visoke zvaničnike poput predsednika država, izabranih zvaničnika ili viših zvaničnika vlade, kao i vladina odeljenja, agencije i zakonodavna tela.
 • U državnom vlasništvu: kada je entitet u potpunom vlasništvu ili pod kontrolom (na primer, više od 50% vlasništva) državnog tela ili državnog zvaničnika.

 

Sada možete da pristupite svim novostima i porukama u vezi sa pravnim temama – bilo kada i na jednom mestu.

Pročitajte više

Da li je ovaj članak koristan?