Važne informacije u vezi sa korona virusom

Updated pre 10 h

Poslednji put ažurirano: 29. oktobra 2020.

Ukoliko ste gost, posetite veb sajt za podršku korisnicima.

Savetujemo partnerima na koje vanredne okolnosti utiču da redovno proveravaju ovaj članak kako bi saznali najnovije informacije.

Važna izmena od 21. jula 2020. godine: (1) Situacija u vezi sa korona virusom se i dalje razvija širom sveta, a ograničenja putovanja koja utiču na naše korisnike i partnere se sada često uvode na nivou regiona, podregionalnom nivou ili na nivou grada. Kao što je navedeno 6. aprila 2020. godine (pogledajte tekst u nastavku), vanredne okolnosti će se odnositi samo na rezervacije koje su napravljene pre tog datuma. Moguće je da i dalje ima rezervacija napravljenih pre 6. aprila 2020. na koje se mogu primenjivati vanredne okolnosti, međutim vremenom će se broj potencijalno obuhvaćenih rezervacija smanjiti. (2) Kako bismo bili sigurni da i dalje pružamo najbolju moguću podršku svojim korisnicima i partnerima, i da se prilagođavamo trenutnoj situaciji u kojoj se ograničenja mnogo više primenjuju na regionalnom nivou nego ranije, izmenili smo postupak obrade nekih od ovih rezervacija koje su potencijalno obuhvaćene vanrednim okolnostima. (3) Kada je reč o nekim značajnim lokacijama širom sveta, nastavićemo da u ovom članku pružamo informacije u vezi sa uslovima koji važe tokom vanrednih okolnosti. (4) Sva pitanja o obuhvaćenim rezervacijama koja nisu spomenuta u ovom članku će zasebno rešavati agenti našeg Korisničkog servisa i to u skladu sa kriterijumima za proglašavanje vanrednih okolnosti, kao što je opisano u okviru odeljka 1. Uslovi koji važe tokom vanrednih okolnosti.

Važna izmena od 6. aprila 2020. godine: Pretpostavljamo da su do sada naši zajednički korisnici svesni rizika od daljeg širenja korona virusa, a posledično i rizika koji podrazumeva pravljenje novih rezervacija, naročito bez mogućnosti povraćaja novca i sa mogućnošću delimičnog povraćaja. Stoga za sve nove rezervacije napravljene od 6. aprila 2020. godine više nećemo primenjivati uslove koji važe tokom vanrednih okolnosti u slučaju da gosti žele da ih otkažu ili izmene zbog širenja korona virusa. Sa ovim rezervacijama će se postupati kao i sa svim drugim standardnim rezervacijama u skladu sa našim pravilima i procedurama. Za više informacija, kliknite ovde.


Sadržaj:

1. Uslovi koji važe za vanredne okolnosti

2. Rezervacije za koje važe vanredne okolnosti

3. Izmene datuma i postupak otkazivanja


1. Uslovi koji važe za vanredne okolnosti

Bezbednost naših partnera i gostiju je od najvećeg značaja. U skladu sa zvaničnim preporukama za putovanja koje su vladine organizacije dale u vezi sa korona virusom (COVID-19), gosti neće biti u mogućnosti da putuju ili borave u objektima na teritorijama koje su teško pogođene.

Takođe, trenutno su na snazi ograničenja za putnike koji su nedavno boravili na teritorijama teško pogođenim korona virusom (u većini slučajeva se ovo odnosi na putovanja u toku prethodnih 14 dana). Ova ograničenja mogu da obuhvataju zabranu ulaska u zemlju, obavezni karantin pri dolasku ili onemogućavanje izdavanja viza prilikom ulaska u zemlju.

Kako bismo zaštitili zdravlje svojih partnera i gostiju tokom širenja korona virusa, proglasili smo vanredne okolnosti.

Osim dolenavedenih država i regija, vanredne okolnosti takođe važe za pojedinačne slučajeve gde su gosti usled ograničenja onemogućeni, sprečeni ili im je zakonom zabranjeno da putuju ili borave u smeštaju (u skladu sa primenljivim Opštim uslovima pružanja usluge).

Kada je reč o rezervacijama na koje se odnose vanredne okolnosti, očekujemo od partnera da poštuju činjenicu da gosti nisu u mogućnosti da ostvare planirani boravak. Molimo vas da izađete u susret gostima i dogovorite

A) nove datume za budući boravak putem Booking.com veb sajta (cene mogu da se razlikuju) ili

B) vaučer za budući boravak koji izdaje smeštajni objekat na iznos koji je gost platio ili viši, ukoliko to želite, odnosno

C) povraćaj celog unapred plaćenog iznosa/depozita.

Ukoliko je rezervacija otkazana, odreći ćemo se celokupne provizije.


2. Rezervacije za koje važe vanredne okolnosti

Imajte u vidu da pravila u vezi sa vanrednim okolnostima važe samo za otkazivanja koja su izvršena nakon uvođenja primenljivih ograničenja putovanja.

Vanredne okolnosti se takođe odnose na države i regije koje nisu navedene u nastavku, na primer (ali ne ograničavajući se) na neke/određene/specifične slučajeve kada su rezervacije:

 • napravili putnici koji su boravili u oblasti koja je pogođena korona virusom i zbog toga ne smeju da putuju
 • napravili putnici kojima je zabranjen ulazak na destinaciju na koju su nameravali da putuju
 • napravili putnici kojima je zabranjeno izdavanje viza po dolasku u zemlju
 • napravljene u objektima koji su zatvoreni na osnovu sopstvene odluke ili usled zakonskih odredbi. Napominjemo da objekat ima odgovornost da obavesti goste na koje ovo utiče i pobrine se da im se izvrši povraćaj celokupnog iznosa za svaki otkazani boravak

Ukoliko tražite informacije za goste o ograničenjima putovanja, pogledajte ovu stranicu sa javno dostupnim linkovima za veb sajtove organa vlasti. Imajte u vidu da ako država ili oblast nije navedena na stranici sa informacijama za goste, to ne znači da ne postoje nikakva ograničenja putovanja i zato preporučujemo gostima da potraže informacije o svim destinacijama na koje planiraju da putuju. Booking.com ne snosi odgovornost za sadržaj javnih veb sajtova (organa vlasti).


Okeanija

Australija:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Australiji napravili putnici koji nisu iz ove države, sa datumom prijavljivanja od 20. marta 2020. do 5. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

Vanredne okolnosti se ne odnose na putnike sa Novog Zelanda počev od 16. oktobra 2020. godine.

(2) Sve rezervacije koje su putnici iz Australije napravili u objektima izvan ove države, sa datumom prijavljivanja od 25. marta 2020. do 5. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanje u određenim regijama ove države u periodu od 24. marta 2020. do 12. novembra 2020. godine.

Agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim pojedinostima u vezi sa navedenim regijama.

Novi Zeland:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima na Novom Zelandu sa datumom prijavljivanja od 19. marta 2020. do 12. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države počev od 14. maja 2020. godine.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravili putnici sa Novog Zelanda sa datumom prijavljivanja od 19. marta 2020. do 10. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u okviru Novog Zelanda, i to u periodu od 26. marta 2020. do 13. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u regiji Okland ili koje su napravili putnici iz iste regije, sa datumom prijavljivanja od 12. avgusta 2020. do 30. avgusta 2020. godine (uključujući i ove datume).


Azija

Indonezija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Indoneziji sa datumom prijavljivanja od 2. aprila 2020. do 31. oktobra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Indoneziji napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 20. marta 2020. do 1. aprila 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Indonezije sa datumom prijavljivanja od 24. aprila 2020. do 9. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 24. aprila 2020. do 9. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

(4) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanje u određenim regijama ove države u periodu od 10. jula 2020. do 31. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Japan:

Sve rezervacije koje su u objektima u Japanu napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 23. marta 2020. do 5. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Maldivi:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima na Maldivima sa datumom prijavljivanja od 6. aprila 2020. do 14. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima na Maldivima napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 23. marta 2020. do 5. aprila 2020. godine (uključujući i ove datume).

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Singapur:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima u Singapuru napravili putnici iz svih država izuzev Novog Zelanda i Bruneja, sa datumom prijavljivanja od 1. septembra 2020. do 12. novembra 2020 godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Singapuru napravili putnici iz Italije, Španije, Francuske ili Nemačke, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 23. marta 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Singapuru sa datumom prijavljivanja od 24. marta 2020. do 31. avgusta 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 7. aprila 2020. do 19. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

Tajland:

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima na Tajlandu sa datumom prijavljivanja od 26. marta 2020. do 2. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti važe i za određene oblasti u okviru ove države u periodu od 31. marta 2020. do 30. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim oblastima.

Vijetnam:

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Vijetnamu sa datumom prijavljivanja od 22. marta 2020. do 3. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.


Evropa, Bliski istok i Afrika

Ulazak u Evropsku uniju i Šengensku zonu:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Počev od 1. jula 2020. godine, Evropski savet je preporučio državama članicama Evropske unije da uklone ograničenja putovanja na eksternim granicama za rezidente određenih država. Države članice Evropske unije nisu u obavezi da postupaju u skladu sa ovom preporukom i možda primenjuju drugačije uslove za vanredne okolnosti na nivou države, (pod)regionalnom nivou ili nivou grada.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima u Evropskoj uniji i u svih 26 država Šengenske zone *) napravili putnici koji nisu sa ovih teritorija (odnosi se na ceo svet sa izuzetkom Ujedinjenog Kraljevstva i Irske) sa datumom prijavljivanja od 20. marta 2020. do 13. aprila 2020. godine. Navedeno ne važi za određene svrhe putovanja.

Austrija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Austriji napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 14. jula 2020. do 9. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

(2) Vanredne okolnosti se ne odnose na poslovna putovanja počev od 14. jula 2020. godine.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Austriji napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 16. juna 2020. do 13. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Austriji napravili putnici iz država koje nisu deo EU** ili Šengenske zone*, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 15. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se primenjuju i na turistička putovanja unutar ove države, i to u periodu od 16. marta 2020. do 28. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

Belgija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Belgiji napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 15. juna 2020. do 9. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su putnici iz Belgije napravili u objektima u određenim državama, sa datumom prijavljivanja od 15. juna 2020. do 9. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Belgije ili koje su napravljene u objektima u istoj zemlji, sa datumom prijavljivanja od 18. marta 2020. do 14. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 18. marta 2020. do 7. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

Češka:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Češkoj napravili svi putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 22. oktobra 2020. do 3. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Češkoj napravili putnici iz određenih država u turističke svrhe, sa datumom prijavljivanja od 22. oktobra 2020. do 3. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

Agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Češkoj napravili putnici iz Kine, Irana, Italije, Južne Koreje, Francuske, Španije, Nemačke, Švajcarske, Norveške, Danske, Holandije, Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva, Belgije i Austrije sa datumom prijavljivanja od 14. marta 2020. do 11. aprila 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Od 16. marta 2020. do 26. marta 2020. godine vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

(3) Vanredne okolnosti se primenjuju i na turistička putovanja unutar ove države, i to u periodu od 27. marta 2020. do 25. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

(4) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Češkoj ili koje su napravili putnici iz iste zemlje, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 14. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(5) Sve rezervacije koje su u objektima u Češkoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 15. juna 2020. do 21. oktobra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Francuska i francuske teritorije:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Francuskoj i na francuskim teritorijama sa datumom prijavljivanja od 16. juna 2020. do 28. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putnike iz određenih država.

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Francuske i sa francuskih teritorija sa datumom prijavljivanja od 16. juna 2020. do 28. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na rezervacije napravljene u objektima u određenim državama.

(3) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Francuskoj i na francuskim teritorijama napravili putnici koji nisu iz ovih oblasti, sa datumom prijavljivanja od 17. marta 2020. do 15. juna 2020. godine (uključujući i ove datume), ne uključujući osobe koje smeju da putuju u skladu sa izuzecima koje je napravila vlada Francuske.

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Francuske i sa francuskih teritorija u objektima izvan ovih oblasti, sa datumom prijavljivanja od 17. marta 2020. do 15. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se primenjuju i na turistička putovanja unutar ovih oblasti, i to u periodu od 12. maja 2020. do 28. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

(4) Vanredne okolnosti se primenjuju i na sva putovanja unutar ove države, i to u periodu od 17. marta 2020. do 11. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

Finska:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Finskoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 14. maja 2020. do 2. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Finskoj napravili putnici iz određenih država u turističke svrhe, sa datumom prijavljivanja od 14. maja 2020. do 2. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Finskoj sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 13. maja 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u oblasti Uusimaa, i to u periodu od 27. marta 2020. do 19. aprila 2020. godine.

Nemačka:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Nemačkoj sa datumom prijavljivanja od 2. novembra 2020. do 7. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na poslovne putnike iz određenih država. Turistička putovanja unutar ove države podležu vanrednim okolnostima.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Nemačkoj sa datumom prijavljivanja od 17. marta 2020. do 15. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Nemačkoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 16. juna 2020. do 1. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na turistička putovanja, a datume početka i završetka ove zabrane određuje svaka savezna država. Vanredne okolnosti se ne primenjuju na poslovna putovanja.

(4) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u određenim oblastima ove države u periodu od 16. juna 2020. do 19. oktobra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(5) Vanredne okolnosti se odnose i na turistička putovanja u okviru određenih regija ove države, u periodu od 20. oktobra 2020. do 1. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa tačnim datumima i oblastima.

Grčka:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima u Grčkoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 15. juna 2020. do 8. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Grčkoj napravili putnici iz država koje nisu članice EU**/EFTA***, izuzev Švajcarske, sa datumom prijavljivanja od 18. marta 2020. do 14. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Grčke sa datumom prijavljivanja od 18. marta 2020. do 14. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Grčke sa datumom prijavljivanja od 15. juna 2020. do 1. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na rezervacije napravljene u objektima u Albaniji, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj.

(4) Od 23. marta 2020. do 31. maja 2020. godine vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

Irska:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Irskoj sa datumom prijavljivanja od 22. oktobra 2020. do 4. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Irskoj ili koje su napravili putnici iz iste zemlje sa datumom prijavljivanja od 24. marta 2020. do 29. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

(2) Vanredne okolnosti se odnose na putovanje u određenim regijama ove države u periodu od 7. avgusta 2020. do 29. oktobra 2020. godine (uključujući i ove datume).

Italija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Italiji napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 3. juna 2020. do 13. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su putnici iz Italije napravili u određenim državama, sa datumom prijavljivanja od 3. juna 2020. do 13. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u određenim oblastima u Italiji ili koje su napravili putnici iz ovih oblasti sa datumom prijavljivanja od 23. februara 2020. do 9. marta 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Italiji ili koje su napravili putnici iz iste zemlje sa datumom prijavljivanja od 10. marta 2020. do 2. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 10. marta 2020. do 17. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

(4) Vanredne okolnosti se odnose i na turistička putovanja u okviru ove zemlje ukoliko putnici nisu iz regije u kojoj se objekat nalazi, i to u periodu od 18. maja 2020. do 2. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

Džerzi (krunski posed britanskog suverena):

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Džerziju sa datumom prijavljivanja od 30. marta 2020. do 2. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja u okviru ove zemlje počev od 16. juna 2020. godine.

Luksemburg:

Sve rezervacije koje su u objektima u Luksemburgu napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 18. marta 2020. do 15. septembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Mauricijus:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima na Mauricijusu sa datumom prijavljivanja od 19. marta 2020. do 9. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici sa Mauricijusa sa datumom prijavljivanja od 20. marta 2020. do 9. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar Mauricijusa, i to u periodu od 20. marta 2020. do 1. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

Holandija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima u Holandiji napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 19. marta 2020. do 9. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

Vanredne okolnosti se primenjuju i na turistička putovanja unutar provincije Zeeland, i to u periodu od 30. marta 2020. do 10. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

Poljska:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima u Poljskoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 13. juna 2020. do 10. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Poljskoj sa datumom prijavljivanja od 15. marta 2020. do 12. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države u periodu od 24. marta 2020. do 19. aprila 2020, kao i 2. i 3. maja 2020. godine. U periodu od 20. aprila 2020. do 1. maja 2020. godine, navedeno važi samo za turistička putovanja u okviru države.

Portugal:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Portugalu napravili putnici iz određenih država i u posebne svrhe putovanja, sa datumom prijavljivanja od 1. jula 2020. do 31. oktobra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su putnici iz Portugala napravili u objektima koji se nalaze u određenim državama i u posebne svrhe putovanja, sa datumom prijavljivanja od 1. jula 2020. do 31. oktobra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u određenim regijama Portugala ili koje su napravili putnici iz istih oblasti, sa datumom prijavljivanja od 23. oktobra 2020. do 6. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u okviru tih oblasti.

(4) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 30. oktobra 2020. do 3. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim određenim državama, oblastima i svrhama putovanja.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Portugalu napravili putnici iz država koje nisu članice EU** (sa izuzetkom Ujedinjenog Kraljevstva) ili koje su u objektima u ovim državama napravili putnici iz Portugala, sa datumom prijavljivanja od 19. marta 2020. do 30. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Portugalu napravili putnici iz Italije ili koje su u objektima u Italiji napravili putnici iz Portugala, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 30. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Sve rezervacije koje su u objektima u Portugalu napravili putnici iz Španije ili koje su u objektima u Španiji napravili putnici iz Portugala, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 30. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(4) Od 22. marta 2020. do 3. maja 2020. godine vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

(5) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanje u okviru određenih regija ove države u periodu od 1. jula 2020. do 1. avgusta 2020. godine (uključujući i ove datume).

Južnoafrička Republika:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Južnoafričkoj Republici napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 1. oktobra 2020. do 11. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Napomena: agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim državama.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Vanredne okolnosti se odnose i na turističko putovanje u okviru ove države u slučaju da putnik posećuje provinciju u kojoj ne živi, i to u periodu od 31. jula 2020. do 16. avgusta 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 26. marta 2020. do 30. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Južnoafričkoj Republici sa datumom prijavljivanja od 26. marta 2020. do 30. septembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

Španija:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Španiji (uključujući Kanarska i Balearska ostrva) napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 4. jula 2020. do 31. oktobra 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u okviru određenih oblasti ove države u periodu od 15. jula 2020. do 10. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Španiji (uključujući Kanarska i Balearska ostrva), sa datumom prijavljivanja od 14. marta 2020. do 3. jula 2020. godine (uključujući i ove datume), ali isključujući putnike koji obavljaju aktivnosti navedene u članu 7 zvanične uredbe vlade Španije. Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 14. marta 2020. do 21. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Španije (uključujući Kanarska i Balearska ostrva), sa datumom prijavljivanja od 14. marta 2020. do 21. juna 2020. godine (uključujući i ove datume), ali isključujući putnike koji obavljaju aktivnosti navedene u članu 7 zvanične uredbe vlade Španije.

Švedska:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima u Švedskoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 4. jula 2020. do 9. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Švedskoj napravili putnici iz država koje nisu članice EU**/EFTA*** sa datumom prijavljivanja od 19. marta 2020. do 15. maja 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Švedskoj napravili putnici iz država koje nisu članice EU** i EFTA***, kao i oni koji nisu iz Ujedinjenog Kraljevstva, sa datumom prijavljivanja od 16. maja 2020. do 3. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Švajcarska:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su u objektima u Švajcarskoj napravili putnici iz određenih država, sa datumom prijavljivanja od 15. juna 2020. do 2. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su u objektima u Švajcarskoj napravili svi putnici osim onih iz Švajcarske i Lihtenštajna, sa datumom prijavljivanja od 26. marta 2020. do 14. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Švajcarskoj napravili putnici iz Italije, Nemačke, Francuske, Austrije i Španije, kao i putnici iz država koje nisu članice EU**/EFTA***, sa datumom prijavljivanja od 19. marta 2020. do 14. aprila 2020. godine (uključujući i ove datume).

Turska:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Turskoj ili koje su napravili putnici sa iste teritorije sa datumom prijavljivanja od 27. marta 2020. do 26. maja 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 4. aprila 2020. do 26. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

(1) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Turske u objektima na teritoriji Kine, Južne Koreje, Irana, Italije, Nemačke, Francuske, Španije, Norveške, Danske, Austrije, Švedske, Belgije ili Holandije sa datumom prijavljivanja od 14. marta 2020. do 17. aprila 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su u objektima u Turskoj napravili putnici iz Kine, Južne Koreje, Irana, Italije, Nemačke, Francuske, Španije, Norveške, Danske, Austrije, Švedske, Belgije ili Holandije sa datumom prijavljivanja od 14. marta 2020. do 24. aprila 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

Ujedinjeni Arapski Emirati:

Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

(1) Sve rezervacije napravljene u objektima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa datumom prijavljivanja od 19. marta 2020. do 7. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

(2) Sve rezervacije koje su napravili putnici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa datumom prijavljivanja od 18. marta 2020. do 7. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

(3) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

(4) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja u okviru Abu Dabija u periodu od 2. juna 2020. do 21. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).

Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 23. marta 2020. do 30. aprila 2020. godine (uključujući i ove datume).

Ujedinjeno Kraljevstvo:

Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Ujedinjenom Kraljevstvu sa datumom prijavljivanja od 23. marta 2020. do 24. juna 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

Dodatne informacije o određenim oblastima:

 • Engleska: sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Engleskoj sa datumom prijavljivanja od 25. juna 2020. do 3. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.
 • Lester:
  • sve rezervacije koje su napravljene u objektima koji se nalaze u određenoj oblasti u Lesteru, sa datumom prijavljivanja od 25. jula 2020. do 29. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).
  • sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Lesteru, sa datumom prijavljivanja od 4. jula 2020. do 24. jula 2020. godine (uključujući i ove datume).
  • vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.
 • Škotska: sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Škotskoj sa datumom prijavljivanja od 25. juna 2020. do 2. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.
 • Vels:
  • Trenutne okolnosti:

   Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Velsu ili koje su napravili putnici iz iste zemlje, sa datumom prijavljivanja od 23. oktobra 2020. do 8. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

  • Prethodne okolnosti:

   Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Velsu sa datumom prijavljivanja od 25. juna 2020. do 12. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države.

  * Šengenska zona: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska.

  ** EU: Austrija, Italija, Belgija, Letonija, Bugarska, Litvanija, Hrvatska, Luksemburg, Kipar, Malta, Češka, Holandija, Danska, Poljska, Estonija, Portugal, Finska, Rumunija, Francuska, Slovačka, Nemačka, Slovenija, Grčka, Španija, Mađarska, Švedska, Irska. Ujedinjeno Kraljevstvo nije uključeno.

  *** EFTA: Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska.


  Severna i Latinska Amerika

  Brazil:

  Sve rezervacije koje su u objektima u Brazilu napravili putnici koji nisu iz ove države, sa datumom prijavljivanja od 27. marta 2020. do 29. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Putovanje u okviru određenih regija Brazila u periodu od 18. marta 2020. do 19. oktobra 2020. godine takođe podleže ovim vanrednim okolnostima.

  Dodatne informacije o određenim oblastima ili lokacijama:

  • Guaratuba (Parana): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 30. aprila 2020. godine.
  • Buzios (Rio de Žaneiro): određeni objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 13. septembra 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Paraty (Rio de Žaneiro): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 5. avgusta 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Guararema (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 13. septembra 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Olimpija (Sao Paulo): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 23. jula 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Santo Antonio do Pinjal (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 15. juna 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Sao Bento do Sapucai (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 30. maja 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Sao Sebastiao (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 28. juna 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Karagvatatuba (Sao Paulo): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 10. maja 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Kampus du Žordau (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 31. maja 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Kananeja (Sao Paulo): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 13. jula 2020. godine (uključujući i ovaj datum).Kunja (Sao Paulo): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 23. jula 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Iljabela (Sao Paulo): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 15. jula 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Capitólio (Minas Žerais): svi objekti neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 26. jula 2020. godine (uključujući i ovaj datum).
  • Gonsalves (Minas Žerais): određene vrste objekata neće biti dostupne za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 19. oktobra 2020. godine (uključujući i ovaj datum).

  Agenti Korisničkog servisa su upoznati sa svim propisima koji se odnose na navedene regije.

  Kuba:

  (1) Sve rezervacije koje su u objektima na Kubi napravili putnici koji nisu kubanski državljani ili rezidenti, sa datumom prijavljivanja od 23. marta 2020. do 1. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

  (2) Sve rezervacije koje su napravili putnici sa Kube sa datumom prijavljivanja od 23. marta 2020. do 1. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

  (3) Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.

  Meksiko:

  Vanredne okolnosti trenutno važe za sledeće:

  (1) Sve rezervacije koje su napravljene u objektima u Meksiku sa datumom prijavljivanja od 2. aprila 2020. do 31. maja 2020. godine (uključujući i ove datume).

  (2) Vanredne okolnosti se odnose i na putovanja unutar ove države, i to u periodu od 2. aprila 2020. do 15. juna 2020. godine (uključujući i ove datume).

  Dodatne informacije o određenim oblastima ili lokacijama:

  • San Migel de Aljende (Gvanahuato): sve rezervacije koje su napravljene u objektima u oblasti San Migel de Aljende sa datumom prijavljivanja od 1. juna 2020. do 15. jula 2020. godine (uključujući i ove datume). Objekti nisu dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu. Booking.com će kontaktirati goste čiji je dolazak planiran u navedenom periodu kako bi ih obavestio da planirani boravak nije moguć i dogovorio rešenje.

  Vanredne okolnosti su prethodno važile za sledeće:

  Objekti u Meksiku neće biti dostupni za rezervisanje na Booking.com veb sajtu do 30. maja 2020. godine. Booking.com će kontaktirati goste čiji je dolazak planiran u navedenom periodu kako bi ih obavestio da planirani boravak nije moguć i dogovorio rešenje.

  Sjedinjene Američke Države:

  (1) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz svih 26 država Šengenske zone ili putnici koji su boravili u Šengenskoj zoni *) tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 13. marta 2020. do 6. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

  (2) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz Irske i Ujedinjenog Kraljevstva ili putnici koji su boravili na teritoriji ovih država tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 16. marta 2020. do 6. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

  (3) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz Kine ili putnici koji su boravili na teritoriji ove države tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 2. februara 2020. do 6. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

  (4) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz Irana ili putnici koji su boravili na teritoriji ove države tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 2. marta 2020. do 6. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

  (5) Sve rezervacije koje su u objektima u Sjedinjenim Američkim Državama napravili putnici iz Brazila ili putnici koji su boravili na teritoriji ove države tokom 14 dana pre ulaska u SAD, sa datumom prijavljivanja od 29. maja 2020. do 6. novembra 2020. godine (uključujući i ove datume).

  (6) Zabrana putovanja se ne primenjuje na američke državljane, osobe koje imaju zakonsko pravo na stalni boravak u SAD-u, kao i njihove porodice. Vanredne okolnosti se ne odnose na putovanja unutar ove države.


  3. Izmene datuma i postupak otkazivanja

  1. Gosti mogu da izmene datume rezervacija putem našeg veb sajta, alatki u aplikaciji ili Korisničkog servisa, ukoliko je nova cena ista ili viša u odnosu na cenu prvobitne rezervacije.

  2. Ukoliko gost želi da otkaže rezervaciju putem našeg veb sajta, alatki u aplikaciji ili Korisničkog servisa, uputićemo ga na vas kako biste dogovorili odgovarajuće korake ili ćemo uključiti Korisnički servis, u zavisnosti od modela plaćanja koji koristite.

  3. Ukoliko gost kontaktira vaš objekat i zatraži izmenu datuma rezervacije, možete sami da odreagujete na ovaj zahtev. Nema potrebe da ga uputite na naš Korisnički servis. Informacije o tome kako da pristupite ovakvim rezervacijama možete da pronađete ovde.

  4. Ukoliko gost kontaktira vaš objekat i zatraži otkazivanje, možete sami da odreagujete na ovaj zahtev. Informacije o tome kako da pristupite ovakvim rezervacijama možete da pronađete ovde.

  Molimo vas da se postarate da raspoloživost objekta na našoj platformi bude ažurirana kako bi gosti mogli da izmene datume rezervacija.


  Nastavićemo pomno da pratimo situaciju kako bismo osigurali bezbednost svih partnera i gostiju i redovno ćemo ažurirati ovu stranicu.

  Ukoliko imate pitanja, možete da nas kontaktirate u bilo kom trenutku putem pošte u ekstranetu.

Kako vam se čini ova stranica?

Ažurirano: Paket za obnavljanje poslovanja

Novi saveti i uvidi za privlačenje gostiju.

Saznajte više