Razumevanje vrsta naloga i prava pristupa u Booking.com ekstranetu

Ažurirano pre 3 mes. | Čitanje: 5 min.
Sačuvaj

Booking.com ekstranet predstavlja administrativni pregled vašeg smeštajnog objekta. Kada se ulogujete, u zavisnosti od prava pristupa, možete da pristupate svim informacijama prikazanim na Booking.com stranici vašeg smeštajnog objekta i da ih ažurirate, uključujući načine plaćanja i pravilajedinice i cenefotografije i opiserecenzijeprijemno sanduče u ekstranetu.

Ako upravljate većim brojem smeštajnih objekata, možda ćete dobiti pristup stranici grupnog naloga u ekstranetu.


Sadržaj članka


Razumevanje različitih vrsta naloga

 

U gornjem desnom uglu stranice ekstraneta možete da vidite ikonicu „Korisnički nalog“. Ako kliknete na nju, moći ćete da vidite stranicu „Kreirajte korisnike i upravljajte njima“ u padajućem meniju. 

Tu možete da kreirate naloge za logovanje, upravljate njima i isključujete ih da biste kontrolisali pristup ekstranetu. Možete i da dodeljujete različite dozvole korisnicima i tako ograničite delove ekstraneta kojima osobe koje imaju nalog mogu pristupiti.

Postoje sledeće vrste naloga u ekstranetu:

 • primarni (glavni) – ovo je nalog koji se pravi kada potpišete prvi ugovor sa nama
 • administrator – ovaj nalog poseduje sva prava primarnog naloga i primarni nalog ga može dodeliti drugim korisnicima
 • korisnik – ovaj nalog ima ograničena prava u ekstranetu

   

Primarni (glavni) nalog

Smeštajni objekat može imati samo jedan primarni nalog. Taj nalog je povezan sa ugovorom koji je partner sklopio sa našom platformom i u njemu su navedeni smeštajni objekti koji su navedeni u ugovoru. 

Pošto je primarni nalog glavni nalog, ne možete ga ukloniti niti mu dodavati druge smeštajne objekte koji se ne nalaze u prvobitnom ugovoru. Ne možete ni da promenite administrativna prava dodeljena ovom nalogu.

Primarni nalog podrazumevano ima prava ekstranet administratora kako biste mogli da dodajete ili uklanjate smeštajne objekte. Pored toga, taj nalog može da dodeljuje i oduzima prava administratora drugim korisnicima. Pročitajte više o tome kako da kreirate primarni nalogdodate/uklonite smeštajne objekte i korisnike.

Administratorski nalog

Pomoću administratorskog naloga možete pristupati stranicama u okviru ikonice „Korisnički nalog“ i svim ostalim stranicama ekstraneta.

Smeštajni objekat mora da ima barem jedan administratorski nalog, što znači da poslednji administrator na listi korisnika ne može da se ukloni. Smeštajni objekat može da ima neograničen broj administratora. Administrator može i da dodeljuje i oduzima prava administratora drugim korisnicima.

Korisnički nalog

Ovo je običan nalog, sa ograničenim dozvolama za ekstranet. Vlasnici ovog naloga ne mogu ni da pristupe stranicama u okviru ikonice „Korisnički nalog“.


Razumevanje grupnog naloga u ekstranetu i toga ko može da ga koristi

 

Grupni nalog u ekstranetu je stranica koja vam je dostupna ako upravljate većim brojem smeštajnih objekata i to je prva stranica koju vidite kada se ulogujete u ekstranet. Evo kako da se ulogujete:

 1. Otvorite stranicu za logovanje u ekstranet
 2. Unesite svoje korisničko ime i kliknite na „Dalje“ 
 3. Unesite lozinku i kliknite na „Ulogujte se

Grupni nalog u ekstranetu sadrži listu svih vaših smeštajnih objekata, kao i statuse, vreme dolazaka i odlazaka i poruke za svaki smeštajni objekat od gostiju i kompanije Booking.com. 

Postoje dve vrste pristupa grupnom nalogu u ekstranetu: 

 • primarni – partneri sa ovom vrstom pristupa mogu da pristupaju svim stranicama.
 • ostalo – partneri sa ovom vrstom pristupa ne mogu da pristupaju karticama „Finansije“, „Zarada – pregled strategije“ i „Analitika“.

Trenutno nema dostupnog administratorskog ili drugog nivoa pristupa na stranici grupnog naloga u ekstranetu. Ako želite da dodate nove korisnike, to morate da uradite za svaki smeštajni objekat. 


Razumevanje prava pristupa za nalog u ekstranetu i upravljanje njima

 

Kako biste lakše upravljali svojim nalogom u ekstranetu, možete kreirati više korisničkih naloga, a svaki od njih će imati svoja prava pristupa za pojedine članove tima.

Evo kako možete da kreirate novi korisnički nalog:

 1. Ulogujte se u ekstranet ili otvorite ekstranet nekog od svojih smeštajnih objekata 
 2. Kliknite na ikonicu „Korisnički nalog“ u gornjem desnom uglu
 3. Kliknite na „Kreirajte korisnike i upravljajte njima“ 
 4. Odaberite opciju „Dodajte korisnika“ 
 5. Unesite ime i adresu e-pošte za novog korisnika 
 6. Kliknite na „Sledeći korak: podesite prava pristupa“ 
 7. Izaberite prava pristupa za nalog novog korisnika 
 8. Kliknite na „Pošalji poziv

Prava pristupa korisnika možete da izmenite tako što ćete pratiti ove korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet ili otvorite ekstranet nekog od svojih smeštajnih objekata 
 2. Kliknite na ikonicu „Korisnički nalog“ u gornjem desnom uglu
 3. Kliknite na „Kreirajte korisnike i upravljajte njima
 4. Da biste korisniku dodelili administratorska prava, izaberite njegovo korisničko ime, kliknite na opciju „Upravljajte“, a zatim na „Dodeli prava administratora
 5. Kliknite na „Da, potvrdi“ da biste završili
 6. Da biste uklonili korisnika, kliknite na „Ukloni korisnika“ i izaberite korisničko ime

Samo primarni i administratorski nalozi mogu da dodeljuju ili oduzimaju prava pristupa drugim korisnicima. Takođe mogu drugim korisnicima da ograniče pristup sledećim delovima ekstraneta:

 • Cene i raspoloživost
 • Pošta
 • Finansije 
 • Objekat
 • Rezervacije 
 • Nalog 
 • Promotivne ponude

Imajte u vidu da podešavanje ovih ograničenja može uticati na pristup korisnika vašim smeštajnim objektima u ekstranetu.

Pratite sledeće korake kako biste proverili da li imate prava administratora:

 1. Ulogujte se u ekstranet ili otvorite ekstranet nekog od svojih smeštajnih objekata 
 2. Kliknite na ikonicu „Korisnički nalog“ u gornjem desnom uglu
 3. Kliknite na „Kreirajte korisnike i upravljajte njima“ 
 4. Otvorite „Prava pristupa
 5. Proverite da li se vaš korisnički nalog nalazi na listi i kakva prava pristupa imate

Prava administratora možete da zatražite tako što ćete se lično obratiti korisniku koji ima primarni ili administratorski nalog za smeštajni objekat. On može da vam dodeli ta prava tako što će pratiti neophodne korake za izmenu prava pristupa.

 

Ulogujte se u svoj Booking.com ekstranet tako što ćete pratiti ove korake.

Da li je ovaj članak koristan?