Kako da dodate nove korisnike svom nalogu u ekstranetu

Ažurirano pre 1 god. | Čitanje: 10 min.
Sačuvaj

Kako biste pojednostavili upravljanje nalozima za logovanje u ekstranet svog objekta, možete da kreirate veći broj naloga sa zasebnim pravima pristupa za svakog člana tima.

To mogu da učine samo administratori vašeg objekta. Reč je o korisnicima koje ste vi izabrali ili koje smo mi odredili kao najprikladnije za kreiranje naloga za logovanje i upravljanje njima.


Sadržaj članka


Kreiranje naloga za logovanje u ekstranet

 

Za kreiranje novog naloga za logovanje u ekstranet objekta, administrator može da prati korake u nastavku.

Ukoliko osoba koju želite da pozovete nema nalog u ekstranetu ili ima samo glavni nalog:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog“, a potom na „Kreirajte korisnike i upravljajte njima
 3. Kliknite na „Dodajte korisnika
 4. Popunite polja „Ime“ i „E-pošta“ za novog korisnika kojeg želite da pozovete
 5. Kliknite na „Sledeći korak: podesite prava pristupa
 6. Izaberite prava pristupa koja želite da dodelite nalogu novog korisnika, a potom kliknite na „Pošalji poziv

Novi korisnik će primiti poziv putem e-pošte. Potom može da klikne na link u e-poruci kako bi prihvatio poziv i kreirao novi nalog u ekstranetu. Ukoliko korisnik ne primi e-poruku, možete da ponovite gorenavedene korake i iznova ga pozovete.

Nakon što korisnik kreira svoj nalog u ekstranetu, možete da upotrebite njegovo korisničko ime i adresu e-pošte kako biste ga dodali svom objektu prateći uputstva u nastavku.

Sve dok novi korisnik ne prihvati poziv, biće prikazan na listi vaših korisnika u ekstranetu kao da je u obradi. Ukoliko ne prihvati poziv u roku od sedam dana, poziv će isteći, a korisnik će nestati sa te liste.

U slučaju da osoba koju želite da pozovete već ima nalog u ekstranetu:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog“, a potom na „Kreirajte korisnike i upravljajte njima
 3. Kliknite na „Dodajte korisnika“, a zatim na „Postojeći korisnik
 4. Unesite korisničko ime i adresu e-pošte osobe koju želite da pozovete
 5. Kliknite na „Prikaži prava pristupa

Upravljanje nalozima za logovanje u ekstranet

 

Za izmenu prava pristupa, dodelu administratorskih prava ili uklanjanje korisnika sa naloga objekta, administrator može da prati sledeće korake:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog
 3. Kliknite na „Kreirajte korisnike i upravljajte njima“ i moći ćete da vidite pregled svih korisnika, njihova prava pristupa i datum poslednjeg logovanja
 4. Kliknite na „Upravljanje“ pored naloga koji želite da izmenite
 5. Kako biste izmenili prava korisnika, kliknite na „Izmeni prava pristupa“, izaberite prava pristupa koja želite da dodelite nalogu novog korisnika, a potom kliknite na „Ažuriraj
 6. Ukoliko želite da nekom korisniku dodelite ulogu administratora, kliknite na „Dodeli prava administratora“, a zatim na „Da, potvrdi
 7. Ako želite da uklonite nalog za logovanje iz ekstraneta objekta, kliknite na „Ukloni korisnika“, a potom na „Ukloni korisnika: [ime korisnika]

Izmena prava

Administratori mogu drugim korisnicima da dodele ili oduzmu prava pristupa ekstranetu. Ukoliko želite da izmenite podatke koji se ne odnose na pristup ekstranetu (poput adrese e-pošte ili broja telefona korisnika), obratite nam se putem kartice „Pošta“ u ekstranetu.

Pratite gorenavedene korake kako biste ograničili pristup sledećim delovima ekstraneta:

 • Kalendar i raspoloživost (odnosno Cene i raspoloživost)
 • Pošta
 • Finansije
 • Objekat (odnosno Informacije o objektu)
 • Rezervacije
 • Nalog
 • Promotivne ponude

Svaka izmena prava korisnika će se primeniti na sve objekte kojima korisnik ima pristup.

Nije moguće kreirati prava koja se odnose na određeni objekat za vlasnika grupnog naloga. Međutim, možete da pozovete korisnika da kreira novi nalog za logovanje kako biste mogli da mu dodelite određena prava za svoj objekat.


Više informacija o glavnim nalozima 

 

Glavni nalog je povezan sa ugovorom o saradnji između nas i određenih objekata.

To znači da objekat ne možete da dodate glavnom nalogu ako taj objekat nije obuhvaćen ugovorom.

Osim toga, ne postoji mogućnost da dodate druge objekte glavnom nalogu ili ih uklonite iz njega ukoliko nisu deo ugovora. Ne možete da izmenite ni administratorska prava pristupa glavnom nalogu.

Provera vrste naloga

Pratite sledeće korake kako biste proverili da li imate glavni nalog:

 1. Ulogujte se u ekstranet
 2. Kliknite na „Nalog
 3. Kliknite na „Kreirajte korisnike i upravljajte njima
 4. Potražite svoje ime na listi naloga za logovanje

Ako imate glavni nalog, ispod vašeg imena će stajati „Glavni nalog“.


Dodavanje objekta na glavni nalog

 

Ukoliko objekat koji želite da dodate još nije registrovan na našoj platformi, najpre treba da ga dodate prateći uputstva navedena u ovom članku.

Ako je objekat koji želite da dodate deo istog pravnog lica kao onaj koji je povezan sa vašim glavnim nalogom, stupite u kontakt sa nama putem kartice „Pošta“ u ekstranetu kako bismo ga dodali.

Ukoliko objekat koji želite da dodate nije deo istog pravnog lica, nećete moći da ga dodate na svoj glavni nalog. Za taj objekat će biti potrebno da kreirate zaseban nalog za logovanje (koji nije glavni nalog) pomoću koraka navedenih u odeljku „Ukoliko osoba koju želite da pozovete nema nalog u ekstranetu ili ima samo glavni nalog“ u ovom članku. Ne zaboravite da izaberete korisničko ime koje se razlikuje od onog koje koristite za glavni nalog.


Dodavanje korisnika sa glavnim nalogom svom objektu

 

Svom objektu ne možete da dodate korisnika sa glavnim nalogom ukoliko objekti ne pripadaju istom pravnom licu. Da bi taj korisnik pristupio ekstranetu vašeg objekta, biće potrebno da koristi zaseban nalog za logovanje (koji nije glavni nalog).

Ako korisnik nema zaseban nalog (koji nije glavni nalog), može da ga kreira pomoću koraka navedenih u odeljku „Ukoliko osoba koju želite da pozovete nema nalog u ekstranetu ili ima samo glavni nalog“ u ovom članku. Takođe bi trebalo da izabere korisničko ime koje se razlikuje od onog koje koristi za svoj glavni nalog.

Ukoliko korisnik takođe ima nalog koji nije glavni, možete da ga dodate svom objektu pomoću koraka navedenih u odeljku „U slučaju da osoba koju želite da pozovete već ima nalog u ekstranetu“ u ovom članku.


Kreiranje prava pristupa ekstranetu i upravljanje njima putem aplikacije Pulse

 

Putem aplikacije Pulse ne možete da kreirate naloge za logovanje u ekstranet i prava pristupa, kao ni da upravljate njima. Te izmene možete da napravite samo putem ekstraneta, ali one će se takođe odraziti u aplikaciji Pulse, i to na sledeći način:

 

Ograničena prava pristupa

Ograničenja u ekstranetu

Ograničenja u aplikaciji Pulse

Kalendar i raspoloživost

 • Bez pristupa kalendaru „Cene i raspoloživost“ 
 • Bez pristupa stranici „Pravila“ u okviru kartice „Objekat“ u ekstranetu
 • Bez pristupa kartici „Raspoloživost
 • Bez aktivnosti u vezi sa raspoloživošću (za rasprodate jedinice, skoro rasprodate jedinice i dugoročnu raspoloživost) 
 • Bez push obaveštenja u vezi sa raspoloživošću (za rasprodate i skoro rasprodate jedinice)

Pošta

 • Bez pristupa bilo kojim porukama u kartici „Pošta
 • Bez aktivnosti ili push obaveštenja u vezi sa porukama

Finansije

 • Bez pristupa bilo kojim stranicama u okviru kartice „Finansije
 • Bez pristupa odeljku „Fakture“ u okviru opcije „Finansije“ pod karticom „Više

Informacije o objektu

 • Bez pristupa bilo kojim stranicama u okviru kartice „Objekat
 • Bez pristupa odeljku „Informacije o objektu“ u okviru kartice „Više

Rezervacije

 • Bez pristupa odeljku „Poruke gostiju“ u okviru kartice „Pošta
 • Bez pristupa bilo kojim stranicama u okviru kartice „Rezervacije
 • Bez pristupa rezultatima pretrage u vezi sa rezervacijama u ekstranetu
 • Bez pristupa podacima o rezervaciji
 • Bez pristupa opcijama „Rezervacije“ i „Poruke
 • Bez pristupa rezultatima pretrage u vezi sa rezervacijama

Nalog

 • Bez pristupa određenim pravima u vezi sa objektom u okviru kartice „Nalog
 

Promotivne ponude

 • Bez pristupa bilo kojim stranicama u okviru kartice „Promotivne ponude
 • Bez pristupa stranici „Praćenje promotivnih ponuda“ u okviru kartice „Više

Da li je ovaj članak koristan?